เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 ราคาเหล็กกล่องไม้ขีด ราคาแป๊ปแบน ราคาท่อแบน

ราคาเหล็กกล่อง ราคาสี่เหลี่ยมแบน ราคากล่อง 

 01 lek klong

ราคาเหล็กกล่องไม้ขีดแป๊ปแบนสี่เหลี่ยมแบนท่อแบนLGวันนี้ จำหน่ายเหล็กกล่องไม้ขีดแป๊ปแบนสี่เหลี่ยมแบนท่อแบนLG ราคาเหล็ก จำหน่าย จำหน่ายเหล็ก ราคาเหล็ก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก

       เหล็กกล่อง (ท่อเหล็ก) หรือที่รู้จักกันอีกชื่อคือเหล็กแป๊บจัดอยู่ในประเภทเหล็กรูปพรรณซึ่ง เหล็กกล่องมี 2 ประเภทคือเหล็กกล่อง สี่เหลี่ยม (ท่อเหล็กสแควร์) หรือ ที่เรียกกันว่าเหล็กแป๊บโปร่ง  และ เหล็กกล่อง สี่เหลี่ยมแบน(ท่อเหล็กสี่เหลี่ยม) หรือที่เรียกกันอีกชื่อว่าเหล็กแป๊บแบน เช่นที่พักอาศัยและอาคารพาณิชย์

 

 

ใบเสนอราคาเหล็กกล่อง

ราคาเหล็กแป๊บแบน
ราคาเหล็กกล่องไม้ขีด

  ราคาเหล็กกล่อง ราคาเหล็กLG บาท

ราคากล่องไม้ขีด 60มมx30มมx3.2 มิล JIS ยาว 6 เมตร .

23Kg.

  บาท
ราคากล่องไม้ขีด 1"1/2x 3/4x1.2 มิล ยาว 6 เมตร .  

ราคาเหล็กกล่องไม้ขีด 2"x 1" x 1.2 มิล ยาว6 เมตร.

 

ราคาเหล็กกล่องไม้ขีด  2"x 1" x 2.0 มิล

 

ราคาเหล็กกล่องไม้ขีด  2"x 1" x 2.0 มิล

 

ราคาเหล็กกล่องไม้ขีด  2"x 1" x 2.0 มิล 

 

ราคาเหล็กกล่องไม้ขีด  2"x 1" x 2.3 มิล ยาว 6 เมตร.

 

ราคาเหล็กกล่องไม้ขีด  2"x 1" x 3.0 มิล ยาว 6 เมตร. 

 

ราคาเหล็กกล่องไม้ขีด  2"x 1" x 3.0 มิล ยาว 6 เมตร

  บาท

ราคาเหล็กกล่องไม้ขีด  2"x 1" x 3.2 มิล ยาว 6 เมตร 

 

ราคากล่องไม้ขีด 3" x 1" 1/2 (1.5นิ้ว) ยาว  1.2  มิล.

 

ราคากล่องไม้ขีด 3" x 1" 1/2 (1.5นิ้ว) ยาว  1.6 มิล .

 

ราคากล่องไม้ขีด  3"x 1" 1/2(1.5นิ้ว) ยาว  1.8 มิล .

 

ราคากล่องไม้ขีด  3"x 1" 1/2(1.5นิ้ว)  ยาว 2.0 มิล

  บาท

ราคากล่องไม้ขีด  3"x 1" 1/2(1.5นิ้ว) ยาว 2.3 มิล .

 

ราคากล่องไม้ขีด  3"x 1" 1/2(1.5นิ้ว) ยาว 2.5 มิล

 

ราคากล่องไม้ขีด  3"x 1" 1/2(1.5นิ้ว)  ยาว 3.0 มิล

 

ราคากล่องไม้ขีด  3"x 1" 1/2(1.5นิ้ว)  ยาว 3.2 มิล  .

 

เหล็กกล่องไม้ขีด  4"x 2" x 1.2 มิล ยาว 6 เมตร .

 

เหล็กกล่องไม้ขีด  4"x 2" x 1.6 มิล ยาว 6 เมต .

 

เหล็กกล่องไม้ขีด  4"x 2" x 1.8 มิล ยาว 6 เมตร .

 

เหล็กกล่องไม้ขีด  4"x 2" x 2.0 มิล ยาว 6 เมตร 

 

เหล็กกล่องไม้ขีด  4"x 2" x 2.3 มิล ยาว 6 เมตร .

 

เหล็กกล่องไม้ขีด  4"x 2" x 2.5 มิล ยาว 6 เมตร

 

เหล็กกล่องไม้ขีด  4"x 2" x 3.0 มิล ยาว 6 เมตร

 

เหล็กกล่องไม้ขีด  4"x 2" x 3.2 มิล ยาว 6 เมตร 

 

เหล็กกล่องไม้ขีด  4"x 2" x 4.5 มิล ยาว 6 เมตร 

 

เหล็กกล่องไม้ขีด  5"x 2" x 2.0 มิล ยาว 6 เมตร

 

เหล็กกล่องไม้ขีด  5"x 2" x 2.3 มิล ยาว 6 เมตร

 

เหล็กกล่องไม้ขีด  5"x 2" x 3.2 มิล ยาว 6เมตร 

 
เหล็กกล่องไม้ขีด  5"x 2" x 4.5 มิล ยาว 6เมตร   

เหล็กกล่องไม้ขีด  6"x 2" x 2.0 มิล ยาว 6 เมตร 

 

เหล็กกล่องไม้ขีด  6"x 2" x 2.3 มิล ยาว 6 เมตร

 

เหล็กกล่องไม้ขีด  6"x 2" x 2.5 มิล ยาว 6 เมตร

 

เหล็กกล่องไม้ขีด  6"x 2" x 3.0 มิล ยาว 6 เมตร

 

เหล็กกล่องไม้ขีด  6"x 2" x 3.2 มิล ยาว 6 เมตร

 
เหล็กกล่องไม้ขีด  6"x 3" x 3.2 มิล ยาว 6 เมตร   

เหล็กกล่องไม้ขีด  6"x 4" x 3.2 มิล ยาว 6 เมตร

 

ราคาเหล็กกล่อง 200x100x4.5 มิลมอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กกล่องไม้ขีด  8"x 4" x 4.5 มิล ยาว 6 เมตร

น้ำหนัก 112 Kg.

  2,800 บาท
เหล็กกล่องไม้ขีด  8"x 4" x 6.0 มิล ยาว 6 เมตร
 

 

สนใจสินค้า โทรสอบถามได้เลยคะ  โทร...

 

 

 

 โทรทรูด้วยกันฟรี 082-954-2286 ไอดีไลน์ 0829542286

โทรทรูด้วยกันฟรี 095-456-3044 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

 

thaiflag small  Thailand