เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 เหล็กกล่องไม้ขีด แป๊ปแบน ท่อแบน เหล็ก กล่อง สี่เหลี่ยมแบน 

 01 lek klong

ราคาเหล็กกล่องไม้ขีดแป๊ปแบนสี่เหลี่ยมแบนท่อแบนLGวันนี้ จำหน่ายเหล็กกล่องไม้ขีดแป๊ปแบนสี่เหลี่ยมแบนท่อแบนLG ราคาเหล็ก จำหน่าย จำหน่ายเหล็ก ราคาเหล็ก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก

       เหล็กกล่อง (ท่อเหล็ก) หรือที่รู้จักกันอีกชื่อคือเหล็กแป๊บจัดอยู่ในประเภทเหล็กรูปพรรณซึ่ง เหล็กกล่องมี 2 ประเภทคือเหล็กกล่อง สี่เหลี่ยม (ท่อเหล็กสแควร์) หรือ ที่เรียกกันว่าเหล็กแป๊บโปร่ง  และ เหล็กกล่อง สี่เหลี่ยมแบน(ท่อเหล็กสี่เหลี่ยม) หรือที่เรียกกันอีกชื่อว่าเหล็กแป๊บแบน เช่นที่พักอาศัยและอาคารพาณิชย์

 

ใบเสนอราคา

เหล็กแป๊บแบน
เหล็กกล่องไม้ขีด

กล่องไม้ขีด 1"1/2x 3/4x1.2 มิล ยาว 6 เมตร .

เหล็กกล่องไม้ขีด 2"x 1" x 1.2 มิล ยาว6 เมตร.

เหล็กกล่องไม้ขีด  2"x 1" x 2.0 มิล

เหล็กกล่องไม้ขีด  2"x 1" x 2.0 มิล

เหล็กกล่องไม้ขีด  2"x 1" x 2.0 มิล 

เหล็กกล่องไม้ขีด  2"x 1" x 2.3 มิล ยาว 6 เมตร.

เหล็กกล่องไม้ขีด  2"x 1" x 3.0 มิล ยาว 6 เมตร. 

เหล็กกล่องไม้ขีด  2"x 1" x 3.0 มิล ยาว 6 เมตร

เหล็กกล่องไม้ขีด  2"x 1" x 3.2 มิล ยาว 6 เมตร 

กล่องไม้ขีด 3" x 1" 1/2 (1.5นิ้ว) ยาว  1.2  มิล.

กล่องไม้ขีด 3" x 1" 1/2 (1.5นิ้ว) ยาว  1.6 มิล .

กล่องไม้ขีด  3"x 1" 1/2(1.5นิ้ว) ยาว  1.8 มิล .

กล่องไม้ขีด  3"x 1" 1/2(1.5นิ้ว)  ยาว 2.0 มิล

กล่องไม้ขีด  3"x 1" 1/2(1.5นิ้ว) ยาว 2.3 มิล .

กล่องไม้ขีด  3"x 1" 1/2(1.5นิ้ว) ยาว 2.5 มิล

กล่องไม้ขีด  3"x 1" 1/2(1.5นิ้ว)  ยาว 3.0 มิล

กล่องไม้ขีด  3"x 1" 1/2(1.5นิ้ว)  ยาว 3.2 มิล  .

เหล็กกล่องไม้ขีด  4"x 2" x 1.2 มิล ยาว 6 เมตร .

เหล็กกล่องไม้ขีด  4"x 2" x 1.6 มิล ยาว 6 เมต .

เหล็กกล่องไม้ขีด  4"x 2" x 1.8 มิล ยาว 6 เมตร .

เหล็กกล่องไม้ขีด  4"x 2" x 2.0 มิล ยาว 6 เมตร 

เหล็กกล่องไม้ขีด  4"x 2" x 2.3 มิล ยาว 6 เมตร .

เหล็กกล่องไม้ขีด  4"x 2" x 2.5 มิล ยาว 6 เมตร

เหล็กกล่องไม้ขีด  4"x 2" x 3.0 มิล ยาว 6 เมตร

เหล็กกล่องไม้ขีด  4"x 2" x 3.2 มิล ยาว 6 เมตร 

เหล็กกล่องไม้ขีด  4"x 2" x 4.5 มิล ยาว 6 เมตร 

เหล็กกล่องไม้ขีด  5"x 2" x 2.0 มิล ยาว 6 เมตร

เหล็กกล่องไม้ขีด  5"x 2" x 2.3 มิล ยาว 6 เมตร

เหล็กกล่องไม้ขีด  5"x 2" x 3.2 มิล ยาว 6เมตร 

เหล็กกล่องไม้ขีด  5"x 2" x 4.5 มิล ยาว 6เมตร 

เหล็กกล่องไม้ขีด  6"x 2" x 2.0 มิล ยาว 6 เมตร 

เหล็กกล่องไม้ขีด  6"x 2" x 2.3 มิล ยาว 6 เมตร

เหล็กกล่องไม้ขีด  6"x 2" x 2.5 มิล ยาว 6 เมตร

เหล็กกล่องไม้ขีด  6"x 2" x 3.0 มิล ยาว 6 เมตร

เหล็กกล่องไม้ขีด  6"x 2" x 3.2 มิล ยาว 6 เมตร

เหล็กกล่องไม้ขีด  6"x 3" x 3.2 มิล ยาว 6 เมตร 

เหล็กกล่องไม้ขีด  6"x 4" x 3.2 มิล ยาว 6 เมตร

เหล็กกล่องไม้ขีด  8"x 4" x 4.5 มิล ยาว 6 เมตร 
เหล็กกล่องไม้ขีด  8"x 4" x 6.0 มิล ยาว 6 เมตร

 

สนใจสินค้า โทรสอบถามได้เลยคะ  โทร...

 

 

 

 โทรทรูด้วยกันฟรี 082-954-2286 ไอดีไลน์ 0829542286

โทร AISด้วยกันฟรี 089-838-4499 ไอดีไลน์ 0898384499

โทรทรูด้วยกันฟรี 095-456-3044 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

 

thaiflag small  Thailand