เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

#ราคาเหล็กตัวซีC

#ราคาเหล็กแปร

#ราคาเหล็กทำหลังคา.

#ราคาเหล็กตัวซี มอก.

#ขายแต่ของเกรด A คนไทยผลิต 

 

 

    
โทรสั่งของ 095-232-6296

#ราคาเหล็กตัวซี
#ราคาเหล็กแปรตัวซีทำหลังคา

bks steel.co.th

โทร.สั่ง095-232-62968ค่ะ

.............................................................................................................................................................................................................

1.ราคาตัวซี C 60x30x10มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

2.ราคาตัวซีC 3"x1"1/2 มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคาตัวซีC 75x45x15มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

3.ราคาตัวซีC 4"x2" มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคาตัวซีC100x50x20มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

4.ราคาตัวซีC 4"x2" มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคาตัวซีC 100x50x20มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

5.ราคาตัวซีC 5"x2" มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคาตัวซีC 125x50x20มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

6.ราคาตัวซีC 6"x2" มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคาตัวซีC 150x50x20มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

7.ราคาตัวซีC 150x65x20มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคาตัวซีC 150x65x20มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

8.ราคาตัวซีC 150x75x20มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคาตัวซีC 150x75x20มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

9.ราคาตัวซีC 200x75x20มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคาตัวซีC 200x75x20มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

10.ราคาตัวซีC 250x75x25มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคาตัวซีC 250x75x25มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

 

1.ราคาตัวซี C 60x30x10x1.6มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

2.ราคาตัวซี C 60x30x10x2.0มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

3.ราคาตัวซี C 60x30x10x2.3มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

 

4.ราคาตัวซีC 3"x1"1/2x1.6 มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคาตัวซีC 75x45x15x1.6มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

5.ราคาตัวซีC 3"x1"1/2x2.0 มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคาตัวซีC 75x45x15x2.0มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

6.ราคาตัวซีC 3"x1"1/2x2.3 มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคาตัวซีC 75x45x15x2.3มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

 
 

7.ราคาตัวซีC 4"x2"x1.6 มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคาตัวซีC 100x50x20x1.6มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

 

8.ราคาตัวซีC 4"x2"x2.0 มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคาตัวซีC 100x50x20x2.0มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

 

9.ราคาตัวซีC 4"x2"x2.3 มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคาตัวซีC 100x50x20x2.3มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

 

10.ราคาตัวซีC 4"x2"x2.8 มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคาตัวซีC 100x50x20x2.8มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

 

11.ราคาตัวซีC 4"x2"x3.2 มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคาตัวซีC 100x50x20x3.2มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

 

12.ราคาตัวซีC 4"x2"x4.0 มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคาตัวซีC 100x50x20x4.0มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

 
 

13.ราคาตัวซีC 5"x2"x2.3 มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคาตัวซีC 125x50x20x2.3มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

14.ราคาตัวซีC 5"x2"x3.2 มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคาตัวซีC 125x50x20x3.2มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

 

15.ราคาตัวซีC 5"x2"x4.0 มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคาตัวซีC 125x50x20x4.0มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

16.ราคาตัวซีC 6"x2"x2.3 มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคาตัวซีC 150x50x20x2.3มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

17.ราคาตัวซีC 6"x2"x3.2 มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคาตัวซีC 150x50x20x3.2มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

18.ราคาตัวซีC 6"x2"x4.5 มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคาตัวซีC 150x50x20x4.5มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

 

19.ราคาตัวซีC150x65x20x2.3มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคาตัวซีC 150x65x20x2.3มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

20.ราคาตัวซีC150x65x20x3.2มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคาตัวซีC 150x65x20x3.2มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

21.ราคาตัวซีC150x65x20x4.0มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคาตัวซีC 150x65x20x4.0มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

 

22.ราคาตัวซีC150x75x20x3.2มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคาตัวซีC 150x75x20x3.2มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

23.ราคาตัวซีC150x75x20x4.0มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคาตัวซีC 150x75x20x4.0มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

24.ราคาตัวซีC150x75x20x4.5มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคาตัวซีC 150x75x20x4.5มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

 

25.ราคาตัวซีC150x75x25x3.2มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคาตัวซีC 150x75x25x3.2มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

26.ราคาตัวซีC150x75x25x4.0มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคาตัวซีC 150x75x25x4.0มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

27.ราคาตัวซีC150x75x25x4.5มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคาตัวซีC 150x75x25x4.5มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

 

28.ราคาตัวซีC200x75x20x3.2มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคาตัวซีC 200x75x20x3.2มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

29.ราคาตัวซีC200x75x20x4.0มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคาตัวซีC 200x75x20x4.0มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

30.ราคาตัวซีC200x75x20x4.5มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคาตัวซีC 200x75x20x4.5มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

 

31.ราคาตัวซีC200x75x25x3.2มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคาตัวซีC 200x75x25x3.2มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

32.ราคาตัวซีC200x75x25x4.0มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคาตัวซีC 200x75x25x4.0มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

33.ราคาตัวซีC200x75x25x4.5มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคาตัวซีC 200x75x25x4.5มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

 
 

1.ราคาตัวซีC 250x75x25x4.5มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคาตัวซีC 250x75x25x4.5มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาเหล็ก ราคาเหล็กตัวซีเหล็กแปรหลังคาเหล็กตัวซีทำหลังคาวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กตัวซีเหล็กแปรหลังคาเหล็กตัวซีทำหลังคาทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กไม่ถูก ราคาเหล็กตัวซีเหล็กแปรหลังคาเหล็กตัวซีทำหลังคา ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็กตัวซีเหล็กแปรหลังคาเหล็กตัวซีทำหลังคา เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็กตัวซีเหล็กแปรหลังคาเหล็กตัวซีทำหลังคา ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณตัวซี

       เหล็กตัวซี (Light Lip Channel)  เหล็กตัวซี  จัดอยู่ในประเภทเหล็กรูปพรรณนิยมใช้ในการทำแปหลังคา เรียกว่า เหล็กตัวซีโครงหลังคา  หรือใช้ทำโครงสร้างที่อยู่อาศัย และใช้ทำโครงสร้างอื่นๆ ก็ได้ ส่วนวัสดุที่ใช้ในการผลิต  เหล็กตัวซี  ก็คือเหล็กที่มีคุณภาพสูงที่ให้ความคงทน มีความทนทานต่อการกัดกร่อนมากกว่าวัสดุเหล็กดำโดยทั่วไปหลายเท่าข้อดีของการใช้  เหล็กตัวซี ก็ คือ เหล็กตัวซี ไม่จำเป็นต้องทาสีหรือเคลือบสารกันสนิมแต่อย่างใดทำให้ประหยัด และ เหล็กตัวซี สามารถสั่งผลิตให้มีความยาวได้ตามต้องการโดยปกติ  เหล็กตัวซี  มีความยาว  6 M.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              โทรสั่งของได้ที่095-232-6296ค่ะ 

 

    

  

 

 
 
 

 

thaiflag small  Thailand