เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาเหล็กตัวซีC 

ราคาเหล็กแปร C

ราคาเหล็กCทำหลังคา.

ราคาเหล็กตัวซี มอก.

ขายแต่ของเกรด A คนไทยผลิต 

 

 

    
โทรสั่งของ095-232-6296เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

ราคาเหล็กตัวซี
ราคาเหล็กแปรตัวซีทำหลังคา

bks steel.co.th

โทร.สั่ง095-232-6296ค่ะ

.....................................................................................................................................................................

1.ตัวซี C 60x30x10x1.6mm. bks-steel.co.th มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา590บาท โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

2.ตัวซี C 60x30x10x2.0mm. bks-steel.co.th มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา650บาท โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

3.ตัวซี C 60x30x10x2.3mm. bks-steel.co.th  มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคา 695บาท โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

4.ตัวซีC 3"x1"1/2x1.6mm bks-steel.co.th มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาตัวซีC 75x45x15x1.6mm มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา 390บาท bkssteel

5.ตัวซีC 3"x1"1/2x2.0mm. bks-steel.co.th มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาตัวซีC 75x45x15x2.0mm. มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา490บาท bkssteel

6.ตัวซีC 3"x1"1/2x2.3mm. bks-steel.co.th มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 75x45x15x2.3mm. มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา520บาท bkssteel

7.ตัวซีC 3"x1"1/2x3.2mm. bks-steel.co.th มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 75x45x15x3.2mm. มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา995บาท bkssteel

มาตรฐานสินค้า/ชั้นคุณภาพ (Standard/Specific)

TIS 1228-2561/SSCS 400

 
8.ตัวซีC 4"x2"x1.6mm. bks-steel.co.th มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 100x50x20x1.6mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา495บาท bkssteel

9.ตัวซีC 4"x2"x2.0mm. bks-steel.co.th  มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ 

ตัวซีC 100x50x20x2.0mm. มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา590บาท bkssteel

10.ตัวซีC 4"x2"x2.3mm. bks-steel.co.th มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 100x50x20x2.3mm. มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา620บาท bkssteel

11.ตัวซีC 4"x2"x3.2mm.  bks steel มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 100x50x20x3.2mm. มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา890บาท bkssteel

 
12.ตัวซีC 5"x2"x2.3mm. bks-steel.co.th มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 125x50x20x2.3mm. มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา690บาท bkssteel

13.ตัวซีC 5"x2"x3.2mm. bks-steel.co.th มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 125x50x20x3.2mm. มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา1,050บาท bkssteel

14.ตัวซีC 5"x2"x4.0mm. bks-steel.co.th มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 125x50x20x4.0mm. มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา1,390บาท bkssteel

15.ตัวซีC 6"x2"x2.3mm. bks-steel.co.th มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 150x50x20x2.3mm. มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา870บาท bkssteel

16.ตัวซีC 6"x2"x3.2mm. bks-steel.co.th  มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 150x50x20x3.2mm. มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา1,190บาท bkssteel

17.ตัวซีC 6"x2"x4.5mm. bks-steel.co.th  มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 150x50x20x4.5mm. มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา1,600บาท bkssteel

 

18.ตัวซีC 150x65x20x2.3mm. bks-steel.co.th มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 150x65x20x2.3mm. มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา960บาท bkssteel

19.ตัวซีC150x65x20x3.2mm. bks-steel.co.th มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 150x65x20x3.2mm. มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา1,300บาท bkssteel

20.ตัวซีC150x65x20x4.0mm. bks-steel.co.th มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ 

ตัวซีC 150x65x20x4.0mm. มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา1,600บาท bkssteel

 

21.ตัวซีC150x75x20x2.3mm. bks-steel.co.th  มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 150x75x20x2.3mm. มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา1,100บาท bkssteel

22.ตัวซีC150x75x20x3.2mm. bks-steel.co.th  มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 150x75x20x3.2mm. มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา1,500บาท bkssteel

23.ตัวซีC150x75x20x4.0mm. bks-steel.co.th  มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 150x75x20x4.0mm. มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา1,850บาท bkssteel

24.ตัวซีC150x75x20x4.5mm. bks-steel.co.th  มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 150x75x20x4.5mm. มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา1,995บาท bkssteel 

 

25.ตัวซีC150x75x25x2.3mm. bks-steel.co.th  มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 150x75x25x2.3mm. มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา1,190บาท bkssteel

26.ตัวซีC150x75x25x3.2mm. bks-steel.co.th  มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 150x75x25x3.2mm. มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา1,590บาท bkssteel

C 150x75x25x3.2mm. 25/10/2023 16:15. 

27.ตัวซีC150x75x25x4.0mm. bks-steel.co.th  มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 150x75x25x4.0mm. มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา1,890บาท bkssteel

28.ตัวซีC150x75x25x4.5mm. bks-steel.co.th  มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 150x75x25x4.5mm. มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา2,100บาท bkssteel

 

28.ตัวซีC200x75x20x2.3mm. bks-steel.co.th  มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 200x75x20x2.3mm. มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา1,290บาท bkssteel

29.ตัวซีC200x75x20x3.2mm. bks-steel.co.th  มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 200x75x20x3.2mm. มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา1,790บาท bkssteel

30.ตัวซีC200x75x20x4.0mm. bks-steel.co.th  มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 200x75x20x4.0mm. มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา2,200บาท bkssteel

31.ตัวซีC200x75x20x4.5mm. bks-steel.co.th  มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 200x75x20x4.5mm. มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา2,450บาท bkssteel

 

32.ตัวซีC200x75x25x2.3mm. bks-steel.co.th  มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 200x75x25x2.3mm. มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา1,450บาท bkssteel

33.ตัวซีC200x75x25x3.2mm. bks-steel.co.th  มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 200x75x25x3.2mm. มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา1,890บาท bkssteel

34.ตัวซีC200x75x25x4.0mm. bks-steel.co.th มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 200x75x25x4.0mm. มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา2,290บาท bkssteel

35.ตัวซี C200x75x25x4.5mm. bks-steel มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซี C 200x75x25x4.5mm. มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา2,490บาท bkssteel

C 200x75x25x4.5mm. 25/10/2023. 16:15.

 

36.ตัวซี C 250x75x25x2.3mm. bks-steel.co.th  มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 250x75x25x2.3mm. มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา1,890บาท bkssteel

37.ตัวซี C 250x75x25x3.2mm. bks-steel.co.th  มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซี C 250x75x25x3.2mm. มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา2,390บาท bkssteel

38.ตัวซี C 250x75x25x4.0mm. bks-steel.co.th  มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 250x75x25x4.0mm. มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา2,995บาท bkssteel

39.ตัวซีC 250x75x25x4.5mm. bks-steel.co.th  มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 250x75x25x4.5mm. มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา3,250บาท bkssteel

มาตรฐานสินค้า/ชั้นคุณภาพ (Standard/Specific)

TIS 1228-2561/SSCS 400

...............................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาเหล็ก ราคาเหล็กตัวซีเหล็กแปรหลังคาเหล็กตัวซีทำหลังคาวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กตัวซีเหล็กแปรหลังคาเหล็กตัวซีทำหลังคาทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กไม่ถูก ราคาเหล็กตัวซีเหล็กแปรหลังคาเหล็กตัวซีทำหลังคา ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็กตัวซีเหล็กแปรหลังคาเหล็กตัวซีทำหลังคา เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็กตัวซีเหล็กแปรหลังคาเหล็กตัวซีทำหลังคา ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณตัวซี

       เหล็กตัวซี (Light Lip Channel)  เหล็กตัวซี  จัดอยู่ในประเภทเหล็กรูปพรรณนิยมใช้ในการทำแปหลังคา เรียกว่า เหล็กตัวซีโครงหลังคา  หรือใช้ทำโครงสร้างที่อยู่อาศัย และใช้ทำโครงสร้างอื่นๆ ก็ได้ ส่วนวัสดุที่ใช้ในการผลิต  เหล็กตัวซี  ก็คือเหล็กที่มีคุณภาพสูงที่ให้ความคงทน มีความทนทานต่อการกัดกร่อนมากกว่าวัสดุเหล็กดำโดยทั่วไปหลายเท่าข้อดีของการใช้  เหล็กตัวซี ก็ คือ เหล็กตัวซี ไม่จำเป็นต้องทาสีหรือเคลือบสารกันสนิมแต่อย่างใดทำให้ประหยัด และ เหล็กตัวซี สามารถสั่งผลิตให้มีความยาวได้ตามต้องการโดยปกติ  เหล็กตัวซี  มีความยาว  6 M.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มลูกค้าของเราเริ่ม 19/2/59

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้41
mod_vvisit_counterเมื่อวาน299
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1069
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3849
mod_vvisit_counterเดือนนี้11025
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว9573
mod_vvisit_counterทุกวัน317423

We have: 6 guests, 1 bots online
Your IP:: 18.207.160.97
 , 
Today: พ.ย. 29, 2023
 
 

 

thaiflag small  Thailand