เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เหล็กตัวซีC ราคา

เหล็กแปร C ราคา

เหล็กCทำหลังคา. ราคา

เหล็กตัวซี มอก.ราคา

ขายแต่ของเกรด A คนไทยผลิต 

 

 

    

เหล็กตัวซี ราคา
เหล็กแปรตัวซีทำหลังคา ราคา

bks steel.co.th

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

.....................................................................................................................................................................

1.ตัวซี C 60x30x10x1.6mm.มอก. โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

2.ตัวซี C 60x30x10x2.0mm.มอก. โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

3.ตัวซี C 60x30x10x2.3mm.มอก.โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

 

4.ตัวซีC 3"x1"1/2x1.6mm มอก.

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 75x45x15x1.6mm มอก.

5.ตัวซีC 3"x1"1/2x2.0mm.มอก.

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 75x45x15x2.0mm. มอก.

6.ตัวซีC 3"x1"1/2x2.3mm.มอก.

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 75x45x15x2.3mm. มอก.

7.ตัวซีC 3"x1"1/2x3.2mm. มอก.

โทร.สั่ง 095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 75x45x15x3.2mm. มอก.

มาตรฐานสินค้า/ชั้นคุณภาพ (Standard/Specific)

TIS 1228-2561/SSCS 400

 
8.ตัวซีC 4"x2"x1.6mm. มอก.

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 100x50x20x1.6mm.มอก.

9.ตัวซีC 4"x2"x2.0mm. มอก.

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

ตัวซีC 100x50x20x2.0mm. มอก.

10.ตัวซีC 4"x2"x2.3mm. มอก.

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 100x50x20x2.3mm. มอก.

11.ตัวซีC 4"x2"x3.2mm. มอก.

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 100x50x20x3.2mm. มอก.

 
12.ตัวซีC 5"x2"x2.3mm. มอก.

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 125x50x20x2.3mm. มอก.

13.ตัวซีC 5"x2"x3.2mm.มอก.

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 125x50x20x3.2mm. มอก.

14.ตัวซีC 5"x2"x4.0mm. มอก.

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 125x50x20x4.0mm. มอก.

15.ตัวซีC 6"x2"x2.3mm.มอก.

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 150x50x20x2.3mm. มอก.

16.ตัวซีC 6"x2"x3.2mm. มอก.

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 150x50x20x3.2mm. มอก.

17.ตัวซีC 6"x2"x4.5mm. มอก.

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 150x50x20x4.5mm. มอก.

 

18.ตัวซีC 150x65x20x2.3mm.มอก.

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 150x65x20x2.3mm. มอก.

19.ตัวซีC150x65x20x3.2mm.มอก.

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 150x65x20x3.2mm. มอก.

20.ตัวซีC150x65x20x4.0mm.มอก.

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

ตัวซีC 150x65x20x4.0mm. มอก.

 

21.ตัวซีC150x75x20x2.3mm. มอก.

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 150x75x20x2.3mm. มอก.

22.ตัวซีC150x75x20x3.2mm. มอก.

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 150x75x20x3.2mm. มอก.

23.ตัวซีC150x75x20x4.0mm.มอก.

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 150x75x20x4.0mm. มอก.

24.ตัวซีC150x75x20x4.5mm. มอก.

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 150x75x20x4.5mm. มอก.

 

25.ตัวซีC150x75x25x2.3mm. มอก.

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 150x75x25x2.3mm. มอก.

26.ตัวซีC150x75x25x3.2mm. มอก.

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 150x75x25x3.2mm. มอก.

27.ตัวซีC150x75x25x4.0mm. มอก.

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 150x75x25x4.0mm. มอก.

28.ตัวซีC150x75x25x4.5mm. มอก.

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 150x75x25x4.5mm. มอก.

 

29.ตัวซีC200x75x20x2.3mm.  มอก.

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 200x75x20x2.3mm. มอก.

30.ตัวซีC200x75x20x3.2mm. มอก.

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 200x75x20x3.2mm. มอก.

31.ตัวซีC200x75x20x4.0mm. มอก.

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 200x75x20x4.0mm. มอก.

32.ตัวซีC200x75x20x4.5mm. มอก.

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 200x75x20x4.5mm. มอก.

 

33.ตัวซีC200x75x25x2.3mm. มอก.

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 200x75x25x2.3mm. มอก.

34.ตัวซีC200x75x25x3.2mm. มอก.

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 200x75x25x3.2mm. มอก.

35.ตัวซีC200x75x25x4.0mm.มอก.

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 200x75x25x4.0mm. มอก.

36.ตัวซี C200x75x25x4.5mm.มอก.

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซี C 200x75x25x4.5mm. มอก.

 

37.ตัวซี C 250x75x25x2.3mm. มอก. ราคา 1,985บาท

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 250x75x25x2.3mm. มอก.

38.ตัวซี C 250x75x25x3.2mm. มอก.

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซี C 250x75x25x3.2mm. มอก.

39.ตัวซี C 250x75x25x4.0mm. มอก.

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 250x75x25x4.0mm. มอก.

40.ตัวซีC 250x75x25x4.5mm. มอก.

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ตัวซีC 250x75x25x4.5mm. มอก.

มาตรฐานสินค้า/ชั้นคุณภาพ (Standard/Specific)

TIS 1228-2561/SSCS 400

...............................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาเหล็ก ราคาเหล็กตัวซีเหล็กแปรหลังคาเหล็กตัวซีทำหลังคาวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กตัวซีเหล็กแปรหลังคาเหล็กตัวซีทำหลังคาทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กไม่ถูก ราคาเหล็กตัวซีเหล็กแปรหลังคาเหล็กตัวซีทำหลังคา ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็กตัวซีเหล็กแปรหลังคาเหล็กตัวซีทำหลังคา เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็กตัวซีเหล็กแปรหลังคาเหล็กตัวซีทำหลังคา ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณตัวซี

       เหล็กตัวซี (Light Lip Channel)  เหล็กตัวซี  จัดอยู่ในประเภทเหล็กรูปพรรณนิยมใช้ในการทำแปหลังคา เรียกว่า เหล็กตัวซีโครงหลังคา  หรือใช้ทำโครงสร้างที่อยู่อาศัย และใช้ทำโครงสร้างอื่นๆ ก็ได้ ส่วนวัสดุที่ใช้ในการผลิต  เหล็กตัวซี  ก็คือเหล็กที่มีคุณภาพสูงที่ให้ความคงทน มีความทนทานต่อการกัดกร่อนมากกว่าวัสดุเหล็กดำโดยทั่วไปหลายเท่าข้อดีของการใช้  เหล็กตัวซี ก็ คือ เหล็กตัวซี ไม่จำเป็นต้องทาสีหรือเคลือบสารกันสนิมแต่อย่างใดทำให้ประหยัด และ เหล็กตัวซี สามารถสั่งผลิตให้มีความยาวได้ตามต้องการโดยปกติ  เหล็กตัวซี  มีความยาว  6 M.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มลูกค้าของเราเริ่ม 19/2/59

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้51
mod_vvisit_counterเมื่อวาน211
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้930
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1032
mod_vvisit_counterเดือนนี้5102
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4651
mod_vvisit_counterทุกวัน377773

We have: 8 guests online
Your IP:: 44.213.60.33
 , 
Today: ก.ค. 25, 2024
 
 

 

thaiflag small  Thailand