เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาแป๊บโปร่ง

 

 

ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง.

 

 

 ราคาเสาเหล็ก ราคาไลน์เกรต

 

 

  โทรสั่งเหล็กกล่อง095-232-6296.bks steel 

 

BKS STEEL

ราคาเหล็กกล่อง

ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมโปร่ง

โทร.สั่งเหล็กกล่อง095-232-6296ค่ะ

ให้ทำใบเสนอราคาทางเรายินดีค่ะ

เรามีรถไปส่งให้ได้ค่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 300x300x4.5mm JIS ยาว6เมตร bks steel.co.th 

น้ำหนัก 228.5กก/เส้น โทรสั่ง095-232-6296.ของมีเลย พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ 

ราคาเหล็กกล่อง 300x300x6mm JISg3466 ยาว6เมตร bks steel.co.th 

น้ำหนัก 302.2กก/เส้น โทรสั่ง095-232-6296.ของมีเลย พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ 

ราคาเหล็กกล่อง 300x300x8mm JISg3466 ยาว6เมตร bks steel.co.th 

น้ำหนัก 395กก/เส้น โทรสั่ง095-232-6296.ของมีเลย พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ 

ราคากล่อง 40x40x3.2มม.มอก.ยาว 6เมตร bks steelขาย บาท นน21.9กก/เส้น

โทรสั่งของ 095-232-6296 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ

มีพิมพ์ระบุข้างท่อ 40x40x3.2mm มอก.107 x 6,000mm 

 

 

 

BKS STEEL

ราคาเหล็กกล่อง

ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมโปร่ง

โทร.สั่งเหล็กกล่อง095-232-6296ค่ะ

ให้ทำใบเสนอราคาทางเรายินดีค่ะ

เรามีรถไปส่งให้ได้ค่ะ

............................................................................................................................................

1. ราคากล่อง 1/2 x1/2 ยาว 6 เมตร bks steel

1.1ราคากล่อง 12x12x1.2 มม. bks steel ราคา บาท 

1.2ราคากล่อง 12x12x1.4มม. bks steel ราคา บาท 

1.3 ราคากล่อง 12x12x1.6มม. bks steel ราคา บาท 

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคากล่อง 12 มม.x 12 มม. ยาว 6 เมตร bks steel

2. ราคากล่อง 5/8x5/8 ยาว 6 เมตร bks steel

2.1 ราคากล่อง 16x16x1.2มม bks steel ราคา บาท 

2.2 ราคากล่อง 16x16x1.4มม bks steel ราคา บาท 

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคากล่อง 16มม.x 16 มม.ยาว 6 เมตร bks steel

3. ราคากล่อง 3/4 x 3/4 ยาว 6 เมตร bks steel

3.1 ราคากล่อง 18x18x1.2มม bks steel ราคา บาท 

3.2 ราคากล่อง 18x18x1.4มม bks steel ราคา บาท 

3.3 ราคากล่อง 18x18x1.6มม bks steel ราคา บาท 

3.4 ราคากล่อง 3/4x3/4x1.7มมp bks steel ราคา บาท

3.5 ราคากล่อง 18x18x1.9มม bks steel ราคา บาท 

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคากล่อง 18 มมx18 มม. ยาว 6 เมตร bks steel

4. ราคากล่อง 7/8 x 7/8 ยาว 6 เมตร bks steel

4.1 ราคากล่อง 21x21x1.2มม bks steel ราคา บาท 

4.2 ราคากล่อง 21x21x1.4มม bks steel ราคา บาท 

4.3 ราคากล่อง 21x21x1.7มม bks steel ราคา บาท 

4.4 ราคากล่อง 21x21x1.9มม bks steel ราคา บาท 

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคากล่อง 21 มมx21 มม. ยาว 6 เมตร bks steel

5. ราคากล่อง 1"x 1" ยาว 6 เมตร bks steel

5.1 ราคากล่อง  1"x 1"x1.2มมp bks steel ราคา บาท 

5.2 ราคากล่อง 25x25x1.4มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

5.3 ราคากล่อง 25x25x1.7มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

5.4 ราคากล่อง 25x25x2.0มม.มอก. bks steel ราคา บาท

5.5 ราคากล่อง 25x25x2.3มม.มอก. bks steel ราคา บาท

5.6 ราคากล่อง 25x25x2.6มม bks steel ราคา บาท 

5.7 ราคากล่อง 25x25x3.2มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคากล่อง 25 มมx25 มม. ยาว 6 เมตร bks steel

6. ราคากล่อง 1"1/4 x 1"1/4 ยาว 6 เมตร bks steel

6.1 ราคากล่อง  1"1/4x 1"1/4x1.2มมp bks steel ราคา บาท 

6.2 ราคากล่อง 32x32x1.4มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

6.3 ราคากล่อง 32x32x1.7มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

6.4 ราคากล่อง 32x32x2.0มม.JISg3466. bks steel ราคา บาท

6.5 ราคากล่อง 32x32x2.3มม.มอก. bks steel ราคา บาท

6.6 ราคากล่อง 32x32x2.6มม bks steel ราคา บาท

6.7 ราคากล่อง 32x32x3.2มม.มอก. bks steel ราคา บาท

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคากล่อง 32 มมx32 มม. ยาว 6 เมตร bks steel

7. ราคากล่อง 1"1/2 x 1"1/2 ยาว 6 เมตร bks steel

7.1 ราคากล่อง  1"1/2x 1"1/2x1.2มม bks steel ราคา บาท 

7.2 ราคากล่อง 38x38x1.4มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

7.3 ราคากล่อง 38x38x1.7มม.JIS bks steel ราคา บาท 

7.4 ราคากล่อง 38x38x2.0มม.JIS bks steel ราคา บาท 

7.5 ราคากล่อง 38x38x2.3มม.มอก. bks steel ราคา บาท 

7.6 ราคากล่อง 38x38x2.7มม. bks steel ราคา บาท

7.7 ราคากล่อง 38x38x3.2มม.มอก. bks steel ราคา บาท

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคากล่อง 38 มมx38 มม. ยาว 6 เมตร bks steel

8. ราคากล่อง 1"5/8 x 1"5/8 ยาว 6 เมตร bks steel

8.1 ราคากล่อง  40x40x1.4มม bks steel ราคา บาท 

8.2 ราคากล่อง 40x40x1.7มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท

8.3 ราคากล่อง 40x40x2.0มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

8.4 ราคากล่อง 40x40x2.3มม.JIS. bks steel ราคา บาท 

8.5 ราคากล่อง 40x40x2.7มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

8.6 ราคากล่อง 40x40x3.2มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

8.7 ราคากล่อง 40x40x4.0มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคากล่อง 40 มมx40 มม. ยาว 6 เมตร bks steel

9. ราคากล่อง 2" x 2" ยาว 6 เมตร bks steel

9.1 ราคากล่อง  2"x 2"x1.2มม bks steel ราคา บาท 

9.2 ราคากล่อง 50x50x1.4มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

9.3 ราคากล่อง 50x50x1.7มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

9.4 ราคากล่อง 50x50x2.0มม.JISg3466. bks steel ราคา บาท 

9.5 ราคากล่อง 50x50x2.3มม.มอก. bks steel ราคา บาท 

9.6 ราคากล่อง 50x50x2.6มม bks steel ราคา บาท 

9.7 ราคากล่อง 50x50x3.2มม.มอก. bks steel ราคา บาท

9.8 ราคากล่อง 50x50x4.0มม.JISg3466. bks steel ราคา บาท 

9.9 ราคากล่อง 50x50x4.5มม.JIS. bks steel ราคา บาท 

9.10 ราคากล่อง 50x50x6.0มม.JISg3466. bks steel ราคา บาท 

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคากล่อง 50 มมx50 มม. ยาว 6 เมตร bks steel

10. ราคากล่อง 60 x 60 ยาว 6 เมตร bks steel

10.1 ราคากล่อง  60x60x1.5มม bks steel ราคา บาท

10.2 ราคากล่อง 60x60x1.7มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท

10.3 ราคากล่อง 60x60x2.0มม.JISg3466. bks steel ราคา บาท 

10.4 ราคากล่อง 60x60x2.3มม.มอก. bks steel ราคา บาท

10.5 ราคากล่อง 60x60x2.8มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท

10.6 ราคากล่อง 60x60x3.2มม.มอก. bks steel ราคา บาท 

10.7 ราคากล่อง 60x60x4.0มม.มอก. bks steel ราคา บาท 

10.8 ราคากล่อง 60x60x4.5มม.JIS. bks steel ราคา บาท 

10.9 ราคากล่อง 60x60x6.0มม.JIS. bks steel ราคา บาท

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคากล่อง 60 มมx60 มม. ยาว 6 เมตร bks steel

11. ราคากล่อง 2"1/2 x 2"1/2 ยาว 6 เมตร bks steel

11.1 ราคากล่อง 65x65x1.7มม bks steel ราคา บาท 

11.2 ราคากล่อง 65x65x1.9มม. bks steel ราคา บาท 

11.3 ราคากล่อง 65x65x2.3มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

11.4 ราคากล่อง 65x65x2.5มม. bks steel ราคา บาท 

11.5 ราคากล่อง 65x65x2.7มม. bks steel ราคา บาท 

11.6 ราคากล่อง 65x65x3.2มม.JIS bks steel ราคา บาท 

11.7 ราคากล่อง 65x65x4.0มม.JIS bks steel ราคา บาท 

11.8 ราคากล่อง 65x65x4.5มม.JIS. bks steel ราคา บาท 

11.9 ราคากล่อง 65x65x6.0มม.JIS bks steel ราคา บาท 

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคากล่อง 65 มมx65 มม. ยาว 6 เมตร bks steel

12.   ราคากล่อง 70 x70 ยาว 6 เมตร bks steel

12.1 ราคากล่อง  70x70x1.4มม bks steel ราคา บาท 

12.2 ราคากล่อง 70x70x1.7มม. bks steel ราคา บาท 

12.3 ราคากล่อง 70x70x1.9มม. bks steel ราคา บาท 

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคากล่อง 70 มมx70 มม. ยาว 6 เมตร bks steel

13. ราคากล่อง 3" x 3" ยาว 6 เมตร bks steel

13.1 ราคากล่อง 75x75x1.4มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

13.2 ราคากล่อง 75x75x1.7มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

13.3 ราคากล่อง 75x75x2.0มม.มอก.  bks steel ราคา บาท 

13.4 ราคากล่อง 75x75x2.3มม.JISg3466. bks steel ราคา บาท

13.ราคากล่อง 75x75x2.6มม bks steel ราคา บาท

13.6 ราคากล่อง 75x75x3.2มม.มอก. bks steel ราคา บาท 

13.7 ราคากล่อง 75x75x4.0มม.มอก. bks steel ราคา บาท 

13.8 ราคากล่อง 75x75x4.5มม.JIS. bks steel ราคา บาท

13. 9ราคากล่อง 75x75x5.0มม.JISg3466. bks steel ราคา บาท

13.10 ราคากล่อง 75x75x6.0มม.JISg3466. bks steel ราคา บาท 

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคากล่อง 75 มมx75 มม. ยาว 6 เมตร bks steel

 

14.   ราคากล่อง 80 x80 ยาว 6 เมตร bks steel

14.1 ราคากล่อง 80x80x3.2มม.JIS bks steel ราคา บาท 

14.2 ราคากล่อง 80x80x4.0มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท

14.3 ราคากล่อง 80x80x4.5มม.JISg3466. bks steel ราคา บาท 

14.4 ราคากล่อง 80x80x6.0มม.JIS bks steel ราคา บาท

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคากล่อง 80 มมx80 มม. ยาว 6 เมตร bks steel

15.   ราคากล่อง 89 x89 ยาว 6 เมตร bks steel

15.1 ราคากล่อง 89x98x2.3มม.JIS bks steel ราคา บาท 

15.2 ราคากล่อง 89x89x3.2มม.JISg bks steel ราคา บาท 

15.3 ราคากล่อง 89x89x4.5มม.JISg3466. bks steel ราคา บาท 

15.4 ราคากล่อง 89x89x6.0มม.JIS bks steel ราคา บาท

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคากล่อง 89 มมx 89 มม. ยาว 6 เมตร bks steel

16. ราคากล่อง 4" x 4" ยาว 6 เมตร bks steel

16.1 ราคากล่อง 100x100x1.5มม bks steel ราคา บาท 

16.2 ราคากล่อง 100x100x2.0มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

16.3 ราคากล่อง 100x100x2.3มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

16.4 ราคากล่อง 100x100x2.5มม.JISg3444. bks steel ราคา บาท 

16.5 ราคากล่อง 100x100x2.8มม.JISg3444. bks steel ราคา บาท 

16.6 ราคากล่อง 100x100x3.2มม.มอก. bks steel ราคา บาท 

16.7 ราคากล่อง 100x100x4.0มม.มอก. bks steel ราคา บาท 

16.8 ราคากล่อง 100x100x4.5มม.มอก. bks steel ราคา บาท

16.9 ราคากล่อง 100x100x5.0มม.JIS. bks steel ราคา บาท 

16.10 ราคากล่อง 100x100x6.0มม.JISg3466. bks steel ราคา บาท 

16.11 ราคากล่อง 100x100x8.0มม.JISg3466. bks steel ราคา บาท 

16.12 ราคากล่อง 100x100x9.0มม.JISg3466. bks steel ราคา บาท

16.13ราคากล่อง 100x100x10 มม.JISg3466. bks steel ราคา บาท

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคากล่อง  100 มมx100 มม. ยาว 6 เมตร bks steel

17. ราคากล่อง 5" x 5" ยาว 6 เมตร bks steel

17.1 ราคากล่อง  125x125x2.3มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

17.2 ราคากล่อง 125x125x3.2มม.JIS bks steel ราคา บาท 

17.3 ราคากล่อง 125x125x3.6มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท

17.4 ราคากล่อง 125x125x4.0มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท

17.5 ราคากล่อง 125x125x4.5มม.JISg3466. bks steel ราคา บาท 

17.6 ราคากล่อง 125x125x5.0มม.JIS. bks steel ราคา บาท 

17.7 ราคากล่อง 125x125x6.0มม.JIS. bks steel ราคา บาท 

17.8 ราคากล่อง 125x125x9.0มม.JIS. bks steel ราคา บาท 

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคากล่อง 125 มมx 125มม. ยาว 6 เมตร bks steel

18. ราคากล่อง 6" x 6" ยาว 6 เมตร bks steel

18.1 ราคากล่อง  150x150 x2.4มม bks steel ราคา บาท 

18.2 ราคากล่อง 150x150x3.2มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

18.3 ราคากล่อง 150x150x4.0มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

18.4 ราคากล่อง 150x150x4.5มม.มอก. bks steel ราคา บาท 

18.5 ราคากล่อง 150x150x5.0มม.JIS. bks steel ราคา บาท

18.6 ราคากล่อง 150x150x6.0มม.มอก. bks steel ราคา บาท 

18.7 ราคากล่อง 150x150x9มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคากล่อง 150 มมx 150มม. ยาว 6 เมตร bks steel

19. ราคากล่อง 7" x 7" ยาว 6 เมตร bks steel

19.1 ราคากล่อง 175x175x4.5มม.JIS. bks steel ราคา บาท

19.2 ราคากล่อง 175x175x5.0มม.JIS bks steel ราคา บาท 

19.3 ราคากล่อง 175x175x6.0มม.JIS bks steel ราคา บาท 

19.4 ราคากล่อง 175x175x9.0มม.JIS. bks steel ราคา บาท 

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคากล่อง  175มมx 175มม. ยาว 6 เมตร bks steel

20. ราคากล่อง 8" x 8" ยาว 6 เมตร bks steel

20.1 ราคากล่อง 200x200x4.0มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

20.2 ราคากล่อง 200x200x4.5มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

20.3 ราคากล่อง 200x200x5.0มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

20.4 ราคากล่อง 200x200x6.0มม.มอก. bks steel ราคา บาท 

20.5 ราคากล่อง 200x200x8.0มม.มอก. bks steel ราคา บาท 

20.6 ราคากล่อง 200x200x9.0มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท

20.7 ราคากล่อง 200x200x10มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท

20.8 ราคากล่อง 200x200x12มม.JISg3466. bks steel ราคา บาท 

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคากล่อง 200 มมx200 มม. ยาว 6 เมตร bks steel

21. ราคากล่อง 10" x 10" ยาว 6 เมตร bks steel

21.1 ราคากล่อง 250x250x4.5มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท

21.2 ราคากล่อง 250x250x5.0มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

21.3 ราคากล่อง 250x250x6.0มม.JISg3466. bks steel ราคา บาท

21.4 ราคากล่อง 250x250x8.0มม.JISg3466. bks steel ราคา บาท 

21.5 ราคากล่อง 250x250x9.0มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

21.6 ราคากล่อง 250x250x10มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท

21.7 ราคากล่อง 250x250x12มม.JISg3466. bks steel ราคา บาท

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคากล่อง  250มมx 250มม. ยาว 6 เมตร bks steel

22. ราคากล่อง 12" x 12" ยาว 6 เมตร bks steel

22.1 ราคากล่อง 300x300x4.5มม.JIS bks steel ราคา บาท 

22.2 ราคากล่อง 300x300x5.0มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท

22.3 ราคากล่อง 300x300x6.0มม.JISg3466. bks steel ราคา บาท 

22.4 ราคากล่อง 300x300x8.0มม.JISg3466. bks steel ราคา บาท

22.5 ราคากล่อง 300x300x9.0มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท

22.6