เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

ราคาแป๊บโปร่ง

 

ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง

 

ราคาเสาเหล็ก ราคาไลน์เกรต

 

 

  โทรสั่ง 081-735-9191

 

ใบเสนอราคา

BKS STEEL

ราคาเหล็กกล่อง

ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมโปร่ง

โทร.สั่ง 081-735-9191

................................................................................................

ราคาเหล็กแป๊ปโปร่ง

.......................................

ราคาเหล็กแป๊ปโปร่ง

.......................................

ราคาเหล็กแป๊ปโปร่ง

.......................................

ราคาเหล็กแป๊ปโปร่ง

.......................................

1. ราคากล่อง 1/2 x 1/2 

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคากล่อง 12 มม.x 12 มม.

   บาท

1.2 มิล

2.4 Kg.

 บาท

1.5 มิล

2.8 Kg.

 บาท

1.8 มิล

3.2 Kg.

 

2. ราคากล่อง 5/8 x 5/8 

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคากล่อง 15 มม.x 15 มม.

 บาท

1.2 มิล

3.2 Kg.

 บาท

1.5 มิล

3.7 Kg.

   

3. ราคากล่อง 3/4 x 3/4 

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคากล่อง 18 มม.x 18 มม.

 บาท

1.2 มิล

3.5 Kg.

 บาท

1.5 มิล

4.3 Kg.

บาท

1.8 มิล

5.0 Kg.

 บาท

2.0 มิล

5.7 Kg.

4. ราคากล่อง 7/8 x 7/8 

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคากล่อง 21 มม.x 21 มม.

 บาท

1.2 มิล.

4.2 Kg.

 บาท

1.5 มิล

4.9 Kg.

บาท

1.8 มิล

5.9 Kg.

 บาท

2.0 มิล

6.5 Kg.

5. ราคากล่อง 1"x1"JISมาตราฐานโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

กล่อง 25 มมx25มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

1.4 มิล.JIS

5.8 Kg.

 บาท

1.7 มิล.JIS

7.0 Kg.

 บาท

3.2 มิล.JIS

11.6 Kg.

 

6. ราคากล่อง 1" x 1" มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

กล่อง 25 มม.x 25 มม.มอก.เต็มโรงใหญ่

 บาท

2.0 มิล.มอก.

7.6Kg.

 บาท

2.3 มิล.มอก.

8.6 Kg.

   

7. ราคากล่อง 1"1/4 x 1"1/4  JIS.

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

กล่อง 32 มมx32 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

1.4 มิล.JIS

7.7 Kg.

 บาท

1.7 มิล.JIS

9.4 Kg.

บาท

2.0 มิล.JIS

10.4 Kg.

 

8. ราคากล่อง1"1/4x1"1/4มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

กล่อง 32 มม.x 32 มม.มอก.เต็มโรงใหญ่

 บาท

2.3 มิล.มอก.

11.5 Kg.

บาท

3.2 มิล.มอก.

15.5 Kg.

   

9. ราคากล่อง 1"1/2 x 1"1/2  JIS.

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

กล่อง 38 มมx38 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

1.4 มิล.JIS

9.3 Kg.

บาท

1.7 มิล.JIS

11.4 Kg.

 บาท

2.0 มิล.JIS

12.6 Kg.

 

10.ราคากล่อง1"1/2x1"1/2มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

กล่อง 38 มม.x 38 มม.มอก.เต็มโรงใหญ่

 บาท

2.3 มิล.มอก.

13.8 Kg.

 บาท

3.2 มิล.มอก.

18.4 Kg.

   

11.ราคากล่อง 40x40JIS.มาตราฐานโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

กล่อง 40 มมx40 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

2.3 มิล.JIS

14.7 Kg.

บาท

3.2 มิล.JIS

20.1 Kg.

 บาท

4.0 มิล.JIS

23.5 Kg.

12.ราคากล่อง 2"x2"JIS.มาตราฐานโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

กล่อง50มมx50 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

บาท

1.4 มิล.JIS

12.3 Kg.

 บาท

1.7 มิล.JIS

15.0 Kg.

 บาท

2.0 มิล.JIS

16.5 Kg.

 บาท

4.0 มิล.JIS

30.5 Kg.

13.ราคากล่อง 2"x2"JIS.มาตราฐานโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

กล่อง50มมx50มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

4.5 มิล.JIS

33.6 Kg.

 บาท

5.0 มิล.JIS

37.9 Kg.

 บาท

6.0 มิล.JIS

43.6 Kg.

 

14.ราคากล่อง 2"x2"มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

กล่อง50มมx50มม.มอก.เต็มโรงใหญ่

 บาท

2.3 มิล.มอก.

18.1 Kg.

 บาท

3.2 มิล.มอก.

24.5 Kg.

   
15.ราคากล่อง 60x60JIS.มาตราฐานโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

กล่อง 60 มมx60 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

1.7 มิล.JIS

17.3 Kg.

 บาท

2.0 มิล.JIS

20.3 Kg.

บาท

2.8 มิล.JIS

27.7 Kg.

 บาท

4.5มิล.JIS

42.1 Kg.

16.ราคากล่อง 60x60 มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

กล่อง 60มมx 60 มม.มอก.เต็มโรงใหญ่

 บาท

2.3 มิล.มอก.

22.4 Kg.

 บาท

3.2 มิล.มอก.

30.8 Kg.

 บาท

4.0 มิล.มอก.

38.0 Kg.

 บาท

6.0 มิล.JIS

55.0 Kg.

17.ราคากล่อง 65x65JIS.มาตราฐานโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

กล่อง 65 มมx65 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

2.3 มิล.JIS

24.9 Kg.

 บาท

3.2 มิล.JIS

34.0 Kg.

บาท

4.0 มิล.JIS

41.5 Kg.

บาท

4.5 มิล.JIS

46.3 Kg.

18.ราคากล่อง 65x65JIS.มาตราฐานโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

กล่อง 65 มมx65 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

6.0 มิล.JIS

59.5 Kg.

     

19.ราคากล่อง 70 มม.x 70 มม.

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคากล่อง 70 มม. x 70 มม.

 บาท

1.4 มิล.

17.2 Kg.

 บาท

1.7 มิล.

21.0 Kg.

 บาท

1.9 มิล.

23.4 Kg.

 
20.ราคากล่อง 3"x3"JIS.มาตราฐานโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

กล่อง 75มมx75มม JISมาตราฐานโรงใหญ่

บาท

1.4 มิล.JIS

19.1 Kg.

 บาท

1.7 มิล.JIS

23.2 Kg.

 บาท

2.0 มิล.JIS

25.5 Kg.

 บาท

2.3 มิล.JIS

28.2 Kg.

21.ราคากล่อง 3"x3"JIS.มาตราฐานโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

กล่อง 75มมx75มม JISมาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

4.5 มิล.JIS

52.5 Kg.

 บาท

5.0 มิล.JIS

57.9 Kg.

 บาท

6.0 มิล.JIS

68.0 Kg.

 
22.ราคากล่อง 3"x 3" มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

กล่อง 75 มม x 75 มม. มอก.เต็มโรงใหญ่

บาท

3.2 มิล.มอก.

38.3 Kg.

บาท

4.0 มิล.มอก.

48.7 Kg.

 
23.ราคากล่อง80x80JIS.มาตราฐานโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

กล่อง 80 มมx 80 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

บาท

3.2 มิล.JIS

42.9 Kg.

 บาท

4.0 มิล.JIS

52.7 Kg.

 บาท

4.5 มิล.JIS

58.6 Kg.

บาท

6.0 มิล.JIS

77.6 Kg.

24.ราคากล่อง 3"1/2 x 3"1/2  JIS.
โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

กล่อง 89มม x 89มม JISมาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

2.3 มิล.JIS

34.5 Kg.

บาท

3.2 มิล.JIS

46.7 Kg.

 บาท

4.5 มิล.

70.7 Kg.

 บาท

6.0 มิล.JIS

84.4 Kg.

25.ราคากล่อง 4"x4"JIS.มาตราฐานโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

กล่อง 100มมx100มม JISมาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

2.0 มิล.JIS

34.9 Kg.

 บาท

2.3 มิล.JIS

38.4 Kg.

บาท

2.5 มิล.JIS

44.1 Kg.

บาท

2.8 มิล.JIS

47.8 Kg.

26.ราคากล่อง 4"x4"JIS.มาตราฐานโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

กล่อง 100มมx100มม JISมาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

6.0 มิล.JIS

96.6 Kg.

 บาท

8.0 มิล.JIS

124.0 Kg.

 บาท

9.0 มิล.JIS

139.9 Kg.

บาท

10.0 มิล.JIS

155.8 Kg.

27.ราคากล่อง 4"x 4" มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

กล่อง 100 มม x 100 มม. มอก.เต็มโรงใหญ่

บาท

3.2 มิล.มอก.

52.5 Kg.

 บาท

4.0 มิล.มอก.

65.4 Kg.

 บาท

4.5 มิล.มอก.

73.0 Kg.

 
28.ราคากล่อง 5"x5"JIS.มาตราฐานโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

กล่อง 125มมx125มม JISมาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

2.3 มิล.JIS

48.5 Kg

 บาท

3.2 มิล.JIS

66.6 Kg

บาท

3.6 มิล.JIS

74.4 Kg

บาท

4.0 มิล.JIS

81.9 Kg

29.ราคากล่อง 5"x5"JIS.มาตราฐานโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

กล่อง 125มมx125มม JISมาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

4.5 มิล.JIS

91.6 Kg

 บาท

5.0 มิล.JIS

102.0 Kg

บาท

6.0 มิล.JIS

120.2 Kg

บาท

9.0 มิล.JIS

178.3 Kg

30.ราคากล่อง 6"x6"JIS.มาตราฐานโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

กล่อง 150มมx150มม JISมาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

3.2 มิล.JIS

80.5 Kg

บาท

4.0 มิล.JIS

98.9 Kg

 บาท

5.0 มิล.JIS

122.1 Kg

บาท

8.0 มิล.JIS

195.4 Kg

31.ราคากล่อง 6"x 6" มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

กล่อง 150 มม x 150 มม. มอก.เต็มโรงใหญ่

 บาท

4.5 มิล.มอก.

111.0 Kg

บาท

6.0 มิล.มอก.

145.8 Kg

บาท

9.0 มิล.JIS

215.8 Kg

32.ราคากล่อง 7"x7"JIS.มาตราฐานโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

กล่อง 175มมx175มม JISมาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

4.5 มิล.JIS

130.2 Kg

บาท

5.0 มิล.JIS

142.9 Kg

 บาท

6.0 มิล.JIS

171.5 Kg

 บาท

9.0 มิล.JIS

254.8 Kg

33.ราคากล่อง 8"x8"JIS.มาตราฐานโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

กล่อง 200มมx200มม JISมาตราฐานโรงใหญ่

บาท

4.0 มิล.JIS

134.1 Kg

บาท

4.5 มิล.JIS

149.8 Kg

 บาท

5.0 มิล.JIS

165.8 Kg

 บาท

8.0 มิล.JIS

262.5 Kg

34.ราคากล่อง 8" x 8" มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

กล่อง 200 มม x 200 มม. มอก.เต็มโรงใหญ่

 บาท

6.0 มิล.มอก.

197.4 Kg

 บาท

9.0 มิล.มอก.

295.8 Kg

 บาท

10.0 มิล.JIS

323.6 Kg

 บาท

12.0 มิล.JIS

382.0 Kg

35.กล่อง 10"x10"JIS.มาตราฐานโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

กล่อง250มมx250มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

4.5 มิล.JIS

189.3 Kg

 บาท

5.0 มิล.JIS

208.7 Kg

 บาท

6.0 มิล.JIS

249.0 Kg

 บาท

8.0 มิล.JIS

329.2 Kg

 

36.ราคากล่อง 10" x 10"  JIS.

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

กล่อง250มมx250มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

9.0 มิล.JIS

372.2 Kg

 บาท

10.0 มิล.JIS

406.7 Kg

 บาท

12.0 มิล.JIS

484.4 Kg

 
37.ราคากล่อง 12" x 12" JIS.

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

กล่อง300มมx300มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

4.5 มิล.JIS

228.5 Kg

บาท

5.0 มิล.JIS

252.8 Kg

 บาท

6.0 มิล.JIS

326.5 Kg

 บาท

8.0 มิล.JIS

395.2 Kg

38.ราคากล่อง 12" x 12"  JIS.

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

กล่อง300มมx300มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

บาท

9.0 มิล.JIS

448.5 Kg

บาท

10.0 มิล.JIS

492.8 Kg

 บาท

12.0 มิล.JIS

586.3 Kg

 

ราคาเหล็ก ราคาเหล็กแป๊บโปร่งสี่เหลี่ยมโปร่งเหล็กไลน์เกรตแป๊ปสี่เหลี่ยมเหล็กเหลี่ยมLGวันนี้ จำหน่ายเหล็กแป๊บโปร่งสี่เหลี่ยมโปร่งเหล็กไลน์เกรตแป๊ปสี่เหลี่ยมเหล็กเหลี่ยมLG 

           เหล็กแป๊ปโปร่ง เหมาะสำหรับงานโครงสร้างใช้ในงานทั่วไปที่ไม่รับน้ำหนักมาก ทดแทนการใช้ไม้ คอนกรีตและเหล็กรูปพรรณชนิดอื่นๆเพราะ เหล็กแป๊ปโปร่งมีคุณสมบัติที่แข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา ราคาถูกนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายมาก เช่น เสาคาน นั่งร้าน,ผนัง , ประตู, ชั้นวางของ, รั้ว

 

 

 

สนใจสินค้า โทรสอบถามได้เลย  โทร...

 

  โทรสั่ง 081-735-9191

 

 

 

 

  

 

 
 
 

 

thaiflag small  Thailand