เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

ท่อดำ แป๊ปดำ ท่อกลมดำ ไปป์ดำ กลม กลม ดำ ดำ   ท่อสตีม AS3M ท่อสะเก็ตด้วน เบอร์40 มีตะเข็บ ไม่มีตะเข็บ

 

 

 

โทร.สั่ง082-954-2286

 

โทร.089-8384499

โทร.081-887-9449

โทร.095-456-3044 

 

 2456

                         ราคาท่อกลมดำ

โทรสั่ง082-954-2286 bks steel

.................................................................................

  ราคาบาท

........................

   ความหนา  

   mm.

.............................

  น้ำหนัก (Kg.)

    Kg.

...........................

 

ท่อดำ 3"1/2 หนา3.2มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

ท่อกลมดำ OD 101.4 มิล หนา 3.2 มิล มอก.

โทรสั่ง 082-954-2286 bks steel

บาท

 

3.2 มอก.

เต็มโรงใหญ่

  43 Kg.
 

ท่อดำ 4" หนา3.5มิล JIS g3444.

ท่อกลมดำ OD 114.2 มิล หนา 3.5 มิล JIS  

โทรสั่ง 082-954-2286 bks steel

 บาท

 

3.5 mm.JIS 54.30 Kg.
 

ท่อดำ 4" หนา4.5มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

ท่อกลมดำ OD 114 มิล หนา 4.5 มิล มอก.

โทรสั่ง 082-954-2286 bks steel

 บาท

 

 

4.5 มอก.

เต็มโรงใหญ่

 67.80 Kg.
 

    ท่อกลมดำ  2"  หนา 5.0mm.JIS

  ท่อกลมดำ OD 60.5 มิล หนา 5.0 มิล

โทรสั่ง 082-954-2286 bks steel

 บาท

 

   5.0 mm.JIS    38.50Kg.
 

 ท่อกลมดำ 12"  หนา 4.5 mm.JIS g3444

  ท่อกลมดำ OD 322.0 มิล หนา 4.5 มิล

โทรสั่ง 082-954-2286 bks steel

 บาท

  4.5 mm.JIS   195.60 Kg.
   

 ท่อกลมดำ 14"  หนา 4.5 mm.JIS g3444

  ท่อกลมดำ OD 353.0 มิล หนา 4.5 มิล

โทรสั่ง081-735-9191  bks steel 082-954-2286 bks steel

 

 บาท

 

 

   4.5 mm.JIS    217 Kg.
   

 ท่อกลมดำ 16"  หนา 6.0mm.JIS g3444

  ท่อกลมดำ OD 406.0 มิล หนา 6.0 มิล

โทรสั่ง 082-954-2286 bks steel

 

 บาท

 

   6.0 mm.JIS    325.20 Kg.
         
         

            ท่อกลมดำ  1/2" ท่อดำสี่หุน

    ท่อกลมดำ OD 19.50 มิล หนา 1.2 มิล

  บาท                            1.2             3.20
 

    ท่อกลมดำ  1/2" ท่อดำสี่หุน

    ท่อกลมดำ OD 20.20 มิล หนา 1.5 มิล

 บาท  1.5  4.00

            ท่อดำ 1/2" ท่อดำสี่หุน 

    ท่อกลมดำ OD 20.0 มิล หนา 1.8 มิล

   บาท             1.8             4.5
 

ท่อดำ 1/2" ท่อดำสี่หุน  มอก.107 เต็มโรงใหญ่

    ท่อกลมดำ OD 21.50 มิล หนา 2.0 มิล มอก.

  บาท

 2.0 มอก.

เต็มโรงใหญ่

5.60 kg.
 

    ท่อดำ 1/2" ท่อดำสี่หุน 

    ท่อกลมดำ OD 20.0 มิล หนา 2.40 มิล

 บาท  2.40 มิล   6.70 kg. 
         

            ท่อดำ 3/4" ท่อดำหกหุน

    ท่อกลมดำ OD 26 มิล หนา 1.2 มิล

  บาท             1.2             4.30 kg.
 

       ท่อดำ 3/4" ท่อดำหกหุน

    ท่อกลมดำ OD 26 มิล หนา 1.5 มิล

   บาท   1.5   5.00 kg.

            ท่อดำ 3/4" ท่อดำหกหุน

    ท่อกลมดำ OD 26.20 มิล หนา 1.8 มิล

   บาท             1.8             6.20 kg.
 

     ท่อดำ 3/4" ท่อดำหกหุน

    ท่อกลมดำ OD 27.20 มิล หนา 2.0 มิล JISg3444

  บาท  2.0 มิล JISg3444  7.40 kg.
         

            ท่อดำ 1" ท่อดำหนึ่งนิ้ว

    ท่อกลมดำ OD 31 มิล หนา 1.2 มิล

  บาท             1.2             4.85

            ท่อดำ 1" ท่อดำหนึ่งนิ้ว

    ท่อกลมดำ OD 34 มิล หนา 1.8 มิล

  บาท             1.8             7.8

             ท่อดำ  1" ท่อดำหนึ่งนิ้ว

    ท่อกลมดำ OD 34 มิล หนา 2.3 มิล

  บาท            2.3 มอก.            10.0

             ท่อดำ  1" ท่อดำหนึ่งนิ้ว

    ท่อกลมดำ OD 34 มิล หนา 3.0 มิล

  บาท            3.0            12.5

             ท่อดำ  1" ท่อดำหนึ่งนิ้ว

    ท่อกลมดำ OD 34 มิล หนา 3.2 มิล

  บาท           3.2 มอก.            13.5

            ท่อดำ 1" 1/4 ท่อดำนิ้วสอง

    ท่อกลมดำ OD 43 มิล หนา 1.2 มิล

  บาท             1.2             6.57

            ท่อดำ 1" 1/4  ท่อดำนิ้วสอง

    ท่อกลมดำ OD 43 มิล หนา 1.8 มิล

  บาท             1.8             8.9

            ท่อดำ  1" 1/4  ท่อดำนิ้วสอง

    ท่อกลมดำ OD 43 มิล หนา 2.3 มิล

  บาท            2.3 มอก.             12.6

            ท่อดำ 1" 1/2  ท่อดำนิ้วครึ่ง

    ท่อกลมดำ OD 48 มิล หนา 1.2 มิล

  บาท             1.2             9.70

           ท่อดำ 1" 1/2 ท่อดำนิ้วครึ่ง

    ท่อกลมดำ OD 48 มิล หนา 1.8 มิล

  บาท             1.8             11.0

           ท่อดำ 1" 1/2 ท่อดำนิ้วครึ่ง

    ท่อกลมดำ OD 48 มิล หนา 2.3 มิล

  บาท             2.3 มอก.             14.3

           ท่อดำ  1" 1/2 ท่อดำนิ้วครึ่ง

    ท่อกลมดำ OD 48 มิล หนา 3.0 มิล

  บาท             3.0             17.4

           ท่อดำ  1" 1/2 ท่อดำนิ้วครึ่ง

    ท่อกลมดำ OD 48 มิล หนา 3.2 มิล

  บาท             3.2 มอก.             19.4

            ท่อดำ 2"  ท่อดำสองนิ้ว

    ท่อกลมดำ OD 60.3 มิล หนา 1.2 มิล

  บาท             1.2             10

            ท่อดำ 2"  ท่อดำสองนิ้ว

  ท่อกลมดำ OD 60.3 มิล หนา 1.8 มิล

  บาท             1.8             13.64

            ท่อดำ  2"  ท่อดำสองนิ้ว

  ท่อกลมดำ OD 60.3 มิล หนา 2.3 มิล

  บาท             2.3 มอก.             17.5

            ท่อดำ  2"  ท่อดำสองนิ้ว

  ท่อกลมดำ OD 60.3 มิล หนา 3.0 มิล

  บาท             3.0             21.4

            ท่อดำ 2"  ท่อดำสองนิ้ว

  ท่อกลมดำ OD 60.3 มิล หนา 3.2 มิล

  บาท             3.2 มอก.             24.8

        ท่อดำ  2"  ท่อดำสองนิ้ว

  ท่อกลมดำ OD 60.3 มิล หนา 4.0 มิล

  บาท              4.0              28.5
 

  ท่อดำ  2"  ท่อดำสองนิ้ว หนา 5.0mm.JIS

  ท่อกลมดำ OD 60.5 มิล หนา 5.0 มิล

โทรสั่ง082-954-2286 bks steeel

 บาท   5.0mm.JIS   38.50 Kg.

            ท่อดำ 2" 1/2 ท่อดำสองนิ้วครึ่ง

  ท่อกลมดำ OD 76 มิล หนา 1.8 มิล

  บาท             1.8             17.70

            ท่อดำ 2" 1/2 ท่อดำสองนิ้วครึ่ง

  ท่อกลมดำ OD 76 มิล หนา 2.3 มิล

  บาท             2.3 มอก.             23.0

            ท่อดำ  2" 1/2  ท่อดำสองนิ้วครึ่ง

  ท่อกลมดำ OD 76 มิล หนา 3.2 มิล

  บาท            3.2 มอก.             31.6

            ท่อดำ 3"   ท่อดำสามนิ้ว

  ท่อกลมดำ OD 89 มิล หนา 1.8 มิล

  บาท             1.8             21.62

            ท่อดำ 3"   ท่อดำสามนิ้ว

  ท่อกลมดำ OD 89 มิล หนา 2.3 มิล

  บาท             2.3 มอก.             29.9

            ท่อดำ  3"   ท่อดำสามนิ้ว

  ท่อกลมดำ OD 89 มิล หนา 3.2 มิล

  บาท            3.2 มอก.             36.4

            ท่อดำ  3"   ท่อดำสามนิ้ว

  ท่อกลมดำ OD 89 มิล หนา 3.5 มิล

  บาท            3.5 มอก.             60.5

            ท่อดำ 4"    ท่อดำสี่นิ้ว

  ท่อกลมดำ OD 114 มิล หนา 1.8 มิล

  บาท             1.8 มิล             29

            ท่อดำ 4"   ท่อดำสี่นิ้ว

  ท่อกลมดำ OD 114 มิล หนา 2.3 มิล

  บาท             2.3 มอก.             38

             ท่อดำ  4"   ท่อดำสี่นิ้ว

  ท่อกลมดำ OD 114 มิล หนา 3.2 มิล

  บาท            3.2 มอก.             47.8

             ท่อดำ  4"   ท่อดำสี่นิ้ว

  ท่อกลมดำ OD 114 มิล หนา 4.5 มิล

  บาท            4.5 มอก.             67.9

             ท่อดำ 5 "   ท่อดำห้านิ้ว

  ท่อกลมดำ OD 139 มิล หนา 3.2 มิล

  บาท            3.2 มอก.             77.0

              ท่อดำ 5 "   ท่อดำห้านิ้ว

  ท่อกลมดำ OD 139 มิล หนา 6.0 มิล

  บาท            6.0             98.0

              ท่อดำ 6 "   ท่อดำหกนิ้ว

  ท่อกลมดำ OD 165 มิล หนา 4.5 มิล

  บาท            4.5            99.0

              ท่อดำ 6 "   ท่อดำหกนิ้ว

  ท่อกลมดำ OD 165 มิล หนา 6.0 มิล

  บาท            6.0           133.0

             ท่อดำ 8 "   ท่อดำแปดนิ้ว

  ท่อกลมดำ OD 216 มิล หนา 4.0 มิล

  บาท            4.0           128.0
 

    ท่อดำ 8 "   ท่อดำแปดนิ้ว

  ท่อกลมดำ OD 216 มิล หนา 6.0 มิล

  บาท            6.0          128.0

            ท่อดำ  10"   ท่อดำสิบนิ้ว

  ท่อกลมดำ OD 273 มิล หนา 6.0 มิล

  บาท            6.0            220.0
 

    ท่อดำ  10"   ท่อดำสิบนิ้ว

  ท่อกลมดำ OD 273 มิล หนา 9.0 มิล

  บาท            9.0           360.0
 

  ท่อดำ  12"   ท่อดำสิบสองนิ้ว

  ท่อกลมดำ OD 300 มิล หนา 6.0 มิล

  บาท            6.0          250.0
 

ท่อดำ  16"   ท่อดำสิบหกนิ้ว

  ท่อกลมดำ OD 400 มิล หนา 9.0 มิล

  บาท            9.0          740.0

ราคาท่อดำ#40ASTM สเก็ตด้วนเบอร์40

                        มีตะเข็บ

 

    ASTM#40 

   มี ตะเข็บ

    ASTM#40

      มีตะเข็บ

 ท่อดำสเก็ตด้วนเบอร์40 มีตะเข็บ3/4   บาท                        8.8
ท่อดำสเก็ตด้วนเบอร์40 มีตะเข็บ 1"   บาท
ท่อดำสเก็ตด้วนเบอร์40 มีตะเข็บ 1"1/4   บาท
ท่อดำสเก็ตด้วนเบอร์40 มีตะเข็บ 1"1/2   บาท
ท่อดำสเก็ตด้วนเบอร์40 มีตะเข็บ 2"   บาท
  ท่อดำสเก็ตด้วนเบอร์40 มีตะเข็บ 2"1/2   บาท    
ท่อดำสเก็ตด้วนเบอร์40 มีตะเข็บ 3"   บาท
ท่อดำสเก็ตด้วนเบอร์40 มีตะเข็บ 4"   บาท
ท่อดำสเก็ตด้วนเบอร์40 มีตะเข็บ 5"   บาท
  ท่อดำสเก็ตด้วนเบอร์40 มีตะเข็บ 6"   บาท    
  ท่อดำสเก็ตด้วนเบอร์40 มีตะเข็บ 8" หนา7.3มิล   บาท    
 

    ท่อดำสเก็ตด้วนเบอร์ #40 มีตะเข็บ 12"

                           หนา 10.3มิล

  บาท         10.3  
 

   ราคาท่อดำ#40ASTM สเก็ตด้วนเบอร์ #40

                   ไม่มีตะเข็บ

 

   ASTM#40

   ไม่มีตะเข็บ

   ASTM#40

    ไม่มีตะเข็บ

    ท่อดำสเก็ตด้วนเบอร์40 มีตะเข็บ 2"   บาท        2,590.-
    ข้องอเชื่อม 90องศา เบอร์40 ไม่มีตะเข็บ   บาท         125.-
 

  ท่อดำสเก็ตด้วนเบอร์ #40 ไม่มีตะเข็บ 12"

                           หนา 10.3มิล

  บาท         10.3  

 

ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ

ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณท่อดำ เหล็กท่อกลมดำ เหล็กแป๊ปดำ เหล็กสตีมดำ เหล็กASTM AS3M ราคาเหล็ก จำหน่ายเหล็ก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก เหล็กไทย ราคาเหล็ก

       ท่อดำ,เหล็กท่อกลมดำ (Carbon Steel Tubes) หรือที่นิยมเรียกกันว่า เหล็กท่อดำ ,แป๊บดำ  ท่อดำ หรือ เหล็กท่อดำผลิตจากเหล็กกล้าแผ่นคุณภาพสูงและได้ผ่านการขึ้นรูปด้วยเครื่อง จักรมาตรฐานควบคุมด้วยวิศวกรและผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยมีมาตรฐานการตรวจสอบ คุณภาพสูงมากเนื่องจาก ท่อดำ เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบกลมตามมาตรฐาน มอก. 107-2533 ชั้นคุณภาพ HS41 มีความยาว 6,000 มม./เส้นท่อกลมดำ ใช้สำหรับเป็นท่อลำเลียง ,ท่อการประปา,ท่อชลประทานและงานโครงสร้างทั่วไปที่มีลักษณะเป็นท่อดำเหล็กท่อดำ เหล็กยาวมีความสามารถในการรับแรงดันมีความแข็งแรงทนทาน แต่น้ำหนักเบาตะเข็บเรียบ สะดวกในการเชื่อมต่อ

OD แปลว่า วัดนอก หรือวัดท่อรอบนอก หรือ เอาตลับเมตรวัดเกี่ยวนอกเส้นผ่าศูนย์กลาง

ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณท่อดำ เหล็กท่อกลมดำ เหล็กแป๊ปดำ เหล็กสตีมดำ เหล็กASTM AS3M ราคาเหล็ก จำหน่ายเหล็ก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก เหล็กไทย ราคาเหล็ก

       ท่อดำ,เหล็กท่อกลมดำ (Carbon Steel Tubes) หรือที่นิยมเรียกกันว่า เหล็กท่อดำ ,แป๊บดำ  ท่อดำ หรือ เหล็กท่อดำผลิตจากเหล็กกล้าแผ่นคุณภาพสูงและได้ผ่านการขึ้นรูปด้วยเครื่อง จักรมาตรฐานควบคุมด้วยวิศวกรและผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยมีมาตรฐานการตรวจสอบ คุณภาพสูงมากเนื่องจาก ท่อดำ เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบกลมตามมาตรฐาน มอก. 107-2533 ชั้นคุณภาพ HS41 มีความยาว 6,000 มม./เส้นท่อกลมดำ ใช้สำหรับเป็นท่อลำเลียง ,ท่อการประปา,ท่อชลประทานและงานโครงสร้างทั่วไปที่มีลักษณะเป็นท่อดำเหล็กท่อดำ เหล็กยาวมีความสามารถในการรับแรงดันมีความแข็งแรงทนทาน แต่น้ำหนักเบาตะเข็บเรียบ สะดวกในการเชื่อมต่อ

OD แปลว่า วัดนอก หรือวัดท่อรอบนอก หรือ เอาตลับเมตรวัดเกี่ยวนอกเส้นผ่าศูนย์กลาง

 

สนใจสินค้า โทรสอบถามได้เลย  โทร...

 

 

 

โทร.082-954-2286 โทร.095-456-3044. 

 

อยู่จังหวัดปทุมธานี ลำลูกกา

 

 

  

 

 
 
 

 

thaiflag small  Thailand