เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่อดำ ราคา  แป๊ปดำ ราคา

ท่อกลมดำ ราคา   ไปป์ ราคา

Black steel Pipe ราคา

 

 

 

                       www.bks-steel.co.th

 ท่อกลมดำ ราคา Round Pipe ราคา Black Steel Pipe ราคา

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ  

...........................................................................................................................................................................

ท่อกลมดำ Dia355.6mm.x9.0mm.x6000mm. น้ำหนัก 427Kg/เส้น  โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 
ท่อกลมดำ Dia406.4mm.x9.0mm.x6000mm. น้ำหนัก 498Kg/เส้น  โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อกลมดำ 6"x 5.0mm.x6000mm. นน 108กก/เส้น โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อกลมดำ 10"x 4.5mm.x6000mm. นน 164กก/เส้น  โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อกลมดำ 12"(300มิล )x 5.0mm. ยาว6เมตร นน 217.5กก/เส้น  โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อกลมดำ 14"x6.0mm.x6000mm. (OD355.6mm)นน 287กก/เส้น  โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อกลมดำ 16"(400mm.)x6.0mm.x6000mm.นน325กก โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ    

ท่อกลมดำ 16"(400mm.)x9.0mm.x6000mm.นน491กก โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ   

ท่อกลมดำ 18"x 9.5mm.x6000mm. นน 630กก/เส้น  โทร.095-232-6296ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อกลมดำ 18"x 14.0mm.x6000mm.   นน 935กก/เส้น โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ  

ท่อกลมดำ 20"x 7.9mm.x6000mm.   นน 586กก/เส้น  โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ  

 

ท่อกลมดำ 24"x 9.5mm.x6000mm. นน 845กก/เส้น  โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

 

ท่อกลมดำ 24"x 17.5mm.x6000mm.  นน 1,531กก/เส้น โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อกลมดำ Pipe BlackSteel Pipe 3/8(15.9mm.)

ท่อกลมดำ 3/8 (15.9mm.)x1.2mm.x6000mm. ราคา 400บาท  โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ  

ท่อกลมดำ 3/8 (15.9mm.)x1.4mm.x6000mm. ราคา 450บาท  โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ  

ท่อกลมดำ 3/8 (16.9mm.)x2.0mm.x6000mm. ราคา 490บาท   โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ  

ท่อกลมดำ Pipe BlackSteel Pipe 1/2(21.7mm.)

ท่อกลมดำ (21.7mm) 1/2x1.2mm.x6000mm. ราคา 420บาท โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

ท่อกลมดำ (21.7mm) 1/2x1.5mm.x6000mm. ราคา 450บาท  โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อกลมดำ (21.7mm) 1/2 x2.0mm.x6000mm. ราคา 480บาท โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อกลมดำ (21.7mm) 1/2 x2.5mm.x6000mm.ราคา 490บาท โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ  

ท่อกลมดำ (21.7mm) 1/2 x3.2mm.x6000mm.ราคา บาท โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อกลมดำ Pipe BlackSteel Pipe 3/4(27.2mm.)

ท่อกลมดำ (27.2mm) 3/4 x1.2mm.x6000mm. ราคา 460บาท  โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อกลมดำ (27.2mm) 3/4 x1.5mm.x6000mm.ราคา 490บาท  โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อกลมดำ (27.2mm) 3/4 x2.0mm.x6000mm.ราคา 500บาท โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อกลมดำ (27.2mm) 3/4 x2.3mm.x6000mm. ราคา 520บาท โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อกลลมดำ (27.2mm) 3/4 x2.5mm.x6000mm.ราคา 550บาท โทร.095-232-6296ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อกลมดำ (27.2mm) 3/4 x3.2mm.x6000mm. ราคา 600บาทโทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อกลมดำ Pipe BlackSteel Pipe 1"(34mm.)

ท่อกลมดำ(34mm) 1"x1.2mm.x6000mm.ราคา 490บาท โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อกลมดำ (34mm) 1"x1.5mm.x6000mm.ราคา 520บาท โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อกลมดำ (34mm) 1"x2.0mm.x6000mm. ราคา 550บาท  โทร.095-232-629 ขอบคุณมากค่ะ  

ท่อกลมดำ (34mm) 1"x2.3mm.x6000mm.ราคา 570บาท โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ  

ท่อกลมดำ (34mm) 1"x2.5mm. x6000mm. ราคา 610บาท โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ  

ท่อกลมดำ (34mm) 1"x3.2mm.x6000mm.ราคา 670บาท โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ  

ท่อกลมดำ (34mm) 1"x4.0mm.x6000mm. ราคา 780บาท โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ  

ท่อกลมดำ Pipe BlackSteel Pipe 1-1/4"(42.7mm.)

ท่อกลมดำ (42.7mm) 1-1/4"x1.5mm.x6000mm. ราคา 580บาท โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อกลมดำ (42.7mm) 1-1/4"x2.0mm.x6000mm. ราคา 620บาท โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อกลมดำ (42.7mm) 1-1/4"x2.3mm.x6000mm. ราคา 640บาท โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อกลมดำ (42.7mm) 1-1/4"x2.5mm.x6000mm. ราคา 700บาท โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อกลมดำ (42.7mm) 1-1/4"x3.2mm. x6000mm. ราคา 780บาท โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อกลมดำ (42.7mm) 1-1/4"x4.0mm.x6000mm. ราคา 950บาท โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อกลมดำ Pipe BlackSteel Pipe 1-1/2"(48.6mm.)

ท่อกลมดำ (48.6mm)  1-1/2"x1.5mm. x6000mm.ราคา 600บาท โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ  

ท่อกลมดำ (48.6mm)  1-1/2"x1.8mm.x6000mm. ราคา 650บาท โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อกลมดำ (48.6mm)  1-1/2"x2.0mm.x6000mm. ราคา 670บาท โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อกลมดำ (48.6mm)  1-1/2"x2.3mm.x6000mm. ราคา 690บาท โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อกลมดำ (48.6mm)  1-1/2"x2.5mm.x6000mm. ราคา 780บาท โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อกลมดำ (48.6mm)  1-1/2"x3.2mm.x6000mm. ราคา 830บาท โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อกลมดำ (48.6mm)  1-1/2"x4.0mm.x6000mm. ราคา 970บาท โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อกลมดำ (48.6mm)  1-1/2"x4.5mm.x6000mm. ราคา 1,060บาท โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อกลมดำ (48.6mm) 1-1/2"x5.0mm.x6000mm. ราคา 1,190บาท  โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อกลมดำ Pipe BlackSteel Pipe 2"(60.5mm.)

ท่อกลมดำ (60.5mm) 2"x1.5mm.x6000mm. ราคา 600บาท โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อกลมดำ (60.5mm) 2"x1.8mm.x6000mm. ราคา 650บาท โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อกลมดำ (60.5mm) 2"x2.0mm.x6000mm. ราคา 670บาท โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ  

ท่อกลมดำ (60.5mm) 2"x2.3mm.x6000mm. ราคา 690บาท โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อกลมดำ (60.5mm) 2"x2.5mm.x6000mm. ราคา 780บาท โทร.095-232-6296ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อกลมดำ (60.5mm) 2"x3.2mm.x6000mm.ราคา 830บาท โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อกลมดำ (60.5mm) 2"x4.0mm.x6000mm. ราคา 970บาท โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ  

ท่อกลมดำ (60.5mm) 2"x4.5mm.x6000mm. ราคา 1,060บาท โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ  

ท่อกลมดำ (60.5mm) 2"x5.0mm.x6000mm. ราคา 1,150บาท โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อกลมดำ Pipe BlackSteel Pipe 2-1/2"(76.3mm.)

ท่อกลมดำ (OD76.3mm) 2-1/2"x1.7mm.x6000mm.ราคา บาท โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อกลมดำ (OD76.3mm) 2-1/2"x2.0mm.x6000mm.ราคา บาท โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อกลมดำ (OD76.3mm) 2-1/2"x2.3mm.x6000mm. ราคา บาท โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อกลมดำ (OD76.3mm) 2-1/2"x2.5mm.x6000mm. ราคา บาท โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อกลมดำ (OD76.3mm) 2-1/2"x2.7mm.x6000mm.ราคา บาท โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อกลมดำ (OD76.3mm) 2-1/2"x3.2mm.x6000mm. ราคา บาทโทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อกลมดำ (OD76.3mm) 2-1/2"x3.5mm.x6000mm.ราคา บาท โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อกลมดำ (OD76.3mm) 2-1/2"x4.0mm.x6000mm. ราคา บาท โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อกลมดำ (OD76.3mm) 2-1/2"x4.5mm.x6000mm.ราคา บาทโทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ  

ท่อกลมดำ (OD76.3mm) 2-1/2"x5.0mm.x6000mm. ราคา บาท โทร.095-232-6296ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อกลมดำ Pipe BlackSteel Pipe 3"(89.1mm.)

ท่อดำ (OD89.1mm) 3"x1.8mm.x6000mm. (วัดจริงOD 89mm ) โทร.095-232-6296ขอบคุณมากค่ะ  

ท่อดำ (OD89.1mm) 3"x2.0mm.x6000mm.(วัดจริงOD 89.3mm ) โทร.095-232-6296ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อดำ (OD89.1mm) 3"x2.3mm.x6000mm.  (วัดจริงOD 89.2mm ) โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อดำ (OD89.1mm) 3"x2.5mm.x6000mm. (วัดจริงOD 89.2mm ) โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อดำ (OD89.1mm) 3"x2.7mm.x6000mm.(วัดจริงOD 89.1mm ) โทร.095-232-6296ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อดำ (OD89.1mm) 3"x3.2mm.x6000mm.(วัดจริงOD 88.5mm ) โทร.095-232-6296ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อดำ (OD89.1mm) 3"x4.0mm.x6000mm.(วัดจริงOD 89.1mm ) โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อดำ (OD89.1mm) 3"x4.5mm.x6000mm.  (วัดจริงOD 89.2mm ) โทร.095-232-6296ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อดำ (OD89.1mm) 3"x5.0mm.x6000mm. (วัดจริงOD 89.4mm ) โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อดำ (OD89.1mm) 3"x6.0mm.x6000mm. (วัดจริงOD 89mm ) โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

 

ท่อดำ (OD101.6mm) 3-1/2"x2.3mm.x6000mm. (วัดจริงOD 101.6mm) โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ  

ท่อดำ (OD101.6mm) 3-1/2"x2.5mm.x6000mm. (วัดจริงOD 101.3mm) โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อดำ (OD101.6mm) 3-1/2"x2.8mm.x6000mm.(วัดจริงOD 101.5mm) โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ  

ท่อดำ (OD101.6mm) 3-1/2"x3.2mm.x6000mm.(วัดจริงOD 101.6mm ) โทร.095-232-6296ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อดำ (OD101.6mm) 3-1/2"x3.5mm.x6000mm. (วัดจริงOD 101.1mm ) โทร.095-232-6296ขอบคุณมากค่ะ  

ท่อดำ (OD101.6mm) 3-1/2"x4.0mm.x6000mm. (วัดจริงOD 101.5mm ) โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อดำ (OD101.6mm) 3-1/2"x4.5mm.x6000mm. (วัดจริงOD 101.3mm ) โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ  

ท่อดำ (OD101.6mm) 3-1/2"x5.0mm.x6000mm.(วัดจริงOD 101.6mm ) โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อดำ (OD101.6mm) 3-1/2"x6.0mm.x6000mm.(วัดจริงOD 101.5mm) โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

 

ท่อดำ (OD114.3mm) 4"x2.3mm.x6000mm.(วัดจริงOD 114mm) โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อดำ (OD114.3mm) 4"x2.5mm.x6000mm.(วัดจริงOD 114.2mm)โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อดำ (OD114.3mm) 4"x2.7mm.x6000mm.(วัดจริงOD 114.4mm ) โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อดำ (OD114.3mm) 4"x3.2mm.x6000mm. (วัดจริงOD 114.8mm) โทร.095-232-6296ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อดำ (OD114.3mm) 4"x3.5mm.x6000mm.(วัดจริงOD 114.4mm) โทร.095-232-6296ขอบคุณมากค่ะ  

ท่อดำ (OD114.3mm) 4"x4.0mm.x6000mm.(วัดจริงOD 114mm) โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อดำ (OD114.3mm) 4"x4.5mm.x6000mm.  (วัดจริงOD 114.2mm) โทร.095-232-6296ขอบคุณมากค่ะ

ท่อดำ (OD114.3mm) 4"x5.0mm.x6000mm.(วัดจริงOD 114.3mm) โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ   

ท่อดำ (OD114.3mm) 4"x6.0mm.x6000mm.(วัดจริงOD 114.6mm) โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ  

 

ท่อดำ (OD139.8mm) 5"x2.8mm.x6000mm. (วัดจริงOD 140mm ) โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อดำ (OD139.8mm) 5"x3.2mm.x6000mm.(วัดจริงOD 140.2mm ) โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

ท่อดำ (OD139.8mm) 5"x4.0mm.x6000mm.  (วัดจริงOD 140.3mm ) โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

ท่อดำ (OD139.8mm) 5"x4.5mm.x6000mm.(วัดจริงOD 140.2mm ) โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อดำ (OD139.8mm) 5"x5.0mm.x6000mm.(วัดจริงOD 140.2mm) โทร.095-232-6296ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อดำ (OD139.8mm) 5"x6.0mm.x6000mm. (วัดจริงOD 140.9mm ) โทร.095-232-6296ขอบคุณมากค่ะ

 

ท่อดำ (OD165.2mm) 6"x2.8mm.x6000mm. (วัดจริงOD 165.3mm ) โทร.095-232-6296ขอบคุณมากค่ะ

ท่อดำ (OD165.2mm) 6"x3.2mm.x6000mm.(วัดจริงOD 164.6mm ) โทร.095-232-6296ขอบคุณมากค่ะ

ท่อดำ (OD165.2mm) 6"x3.5mm.x6000mm. (วัดจริงOD 165.5mm ) โทร.095-232-6296ขอบคุณมากค่ะ

ท่อดำ (OD165.2mm) 6"x4.0mm.x6000mm. (วัดจริงOD 164.7mm ) โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ  

ท่อดำ (OD165.2mm) 6"x4.5mm.x6000mm.(วัดจริงOD 165mm) โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อดำ (OD165.2mm) 6"x5.0mm.x6000mm.(วัดจริงOD 165.1mm) โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อดำ (OD165.2mm) 6"x6.0mm.x6000mm.(วัดจริงOD 165.5mm) โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อดำ (OD165.2mm) 6"x7.0mm.x6000mm.(วัดจริงOD 166.6mm) โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อดำ (OD165.2mm) 6"x8.0mm.x6000mm.(วัดจริงOD 165.5mm) โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

 

ท่อดำ (OD190.7mm) 7"x4.0mm.x6000mm. (วัดจริงOD 190.4mm) โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ  

ท่อดำ (OD190.7mm) 7"x4.5mm.x6000mm.(วัดจริงOD 190.4mm) โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อดำ (OD190.7mm) 7"x6.0mm.x6000mm.(วัดจริงOD 190.2mm) โทร.095-232-6296ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อดำ (OD190.7mm) 7"x9.0mm.x6000mm.(วัดจริงOD 189.3mm ) โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

 

ท่อดำ (OD216.3mm) 8"x3.5mm.x6000mm.(วัดจริงOD 216.6mm)โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อดำ (OD216.3mm) 8"x4.0mm.x6000mm.(วัดจริงOD 216.8mm)โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อดำ (OD216.3mm) 8"x4.5mm.x6000mm.(วัดจริงOD 216.2mm)โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อดำ (OD216.3mm) 8"x5.0mm.x6000mm.(วัดจริงOD 217.6mm) โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ  

ท่อดำ (OD216.3mm) 8"x6.0mm.x6000mm.(วัดจริงOD 216.6mm) โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อดำ (OD216.3mm) 8"x9.0mm.x6000mm.(วัดจริงOD 217.5mm) โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อดำ (OD216.3mm) 8"x10.0mm.x6000mm. (วัดจริงOD 218mm) โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อดำ (OD216.3mm) 8"x12.0mm.x6000mm.(วัดจริงOD 218.7mm) โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

 

ท่อดำ (OD267.4mm) 10"x4.5mm.x6000mm.(วัดจริงOD 268mm) โทร.095-232-6296ขอบคุณมากค่ะ  

ท่อดำ (OD267.4mm) 10"x5.0mm.x6000mm. (วัดจริงOD 269mm) โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อดำ (OD267.4mm) 10"x6.0mm.x6000mm. (วัดจริงOD 270mm) โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อดำ (OD267.4mm) 10"x9.0mm.x6000mm.(วัดจริงOD 267.4mm ) โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อดำ (OD267.4mm) 10"x10.0mm.x6000mm. (วัดจริงOD 270.3mm) โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อดำ (OD267.4mm) 10"x12.0mm.x6000mm.(วัดจริงOD 269mm ) โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

 

ท่อดำ (OD318.5mm) 12"x4.5mm.x6000mm. (วัดจริงOD 318mm ) โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ  

ท่อดำ (OD318.5mm) 12"x5.0mm.x6000mm.(วัดจริงOD 316.5mm ) โทร.095-232-6296ขอบคุณมากค่ะ  

ท่อดำ (OD318.5mm) 12"x6.0mm.x6000mm.  (วัดจริงOD 320.8mm ) โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อดำ (OD318.5mm) 12"x9.0mm.x6000mm.  (วัดจริงOD 318.5mm ) โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อดำ (OD318.5mm) 12"x10.0mm.x6000mm. (วัดจริงOD 318.2mm ) โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อดำ (OD318.5mm) 12"x12.0mm.x6000mm.(วัดจริงOD 319.3mm ) โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ  

 

ท่อดำ (OD355.8mm) 14"x4.5mm.x6000mm. (วัดจริงOD 353mm ) โทร.095-232-6296ขอบคุณมากค่ะ

ท่อดำ (OD355.8mm) 14"x5.0mm.x6000mm.(วัดจริงOD 356.6mm ) โทร.095-232-6296ขอบคุณมากค่ะ

ท่อดำ (OD355.8mm) 14"x6.0mm.x6000mm. (วัดจริงOD 355.9mm ) โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ  

ท่อดำ (OD355.8mm) 14"x8.0mm.x6000mm.(วัดจริงOD 3556.3mm ) โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ  

ท่อดำ (OD355.8mm) 14"x9.0mm.x6000mm. (วัดจริงOD 353.5mm ) โทร.095-232-6296ขอบคุณมากค่ะ

ท่อดำ (OD355.8mm) 14"x12.0mm.x6000mm.(วัดจริงOD 358.5mm ) โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ 

 

ท่อดำ (OD406.4mm) 16"x6.0mm.x6000mm. (วัดจริงOD 405.3mm ) โทร.095-232-6296ขอบคุณมากค่ะ  

ท่อดำ (OD406.4mm) 16"x8.0mm.x6000mm. (วัดจริงOD 406.8mm ) โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อดำ (OD406.4mm) 16"x9.0mm.x6000mm. (วัดจริงOD 405.4mm ) โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ  

ท่อดำ (OD406.4mm) 16"x10.0mm.x6000mm.(วัดจริงOD 406.2mm ) โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อดำ (OD406.4mm) 16"x12.0mm.x6000mm.  (วัดจริงOD 407.4mm ) โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ  

 

7. ท่อกลมดำ   Round Pipe 2" ท่อกลมดำสองนิ้ว 

7.1 ท่อกลมดำ 2"x 1.4mm.(วัดนอกได้ OD 50.5mm )บาท นน 10.3กก/เส้น

7.2 ท่อกลมดำ 2"x 1.7mm. (วัดนอกได้ OD 50.5mm)บาท นน 12.2กก/เส้น

7.3 ท่อกลมดำ 2"x 1.9mm. (วัดนอกได้ OD 50.5mm)บาท นน 13.6กก/เส้น

7.4 ท่อกลมดำ 2"x 3.2mm  (วัดนอกได้ OD 50.5mm)บาท นน 20.9กก/เส้น

7.5 ท่อกลมดำ 2"x 1.5mm (วัดนอกได้ OD 60.4mm)บาท นน 13.2กก/เส้น 

7.6 ท่อกลมดำ 2"x 1.7mm. (วัดนอกได้ OD 60mm )บาท นน 15.0กก/เส้น

7.7 ท่อกลมดำ 2"x 1.8mm  (วัดนอกได้ OD 60.3mm)บาท นน 15.8กก/เส้น

7.8 ท่อกลมดำ 2"x 2.0mm. (วัดนอกได้ OD 60.4mm )บาท นน 16.5กก/เส้น 

7.9 ท่อกลมดำ 2"x 2.3mm. (วัดนอกได้ OD 60.4mm )บาท นน 18.2กก/เส้น

7.10 ท่อกลมดำ 2"x 2.5mm. (วัดนอกได้ OD 60.9mm )บาท นน 20.7กก/เส้น)

7.11 ท่อกลมดำ 2"x2.8mm.(วัดนอกได้ OD 60.5mm)บาท นน 22.4กก/เส้น

7.12 ท่อกลมดำ 2"x 3.2mm.(วัดนอกได้ OD 60.7mm )บาท นน 25กก/เส้น 

7.13 ท่อกลมดำ 2"x 3.5mm.(วัดนอกได้ OD 60.2mm )บาท นน 28.2กก/เส้น

7.14 ท่อกลมดำ 2"x 4.0mm. (วัดนอกได้ OD 60.5mm )บาท นน 30.0กก/เส้น

7.15 ท่อกลมดำ 2"x 4.5mm.(วัดนอกได้ OD 60.7mm ) บาท นน 34.2กก/เส้น

7.16 ท่อกลมดำ 2"x 5.0mm.(วัดนอกได้ OD 60.5mm )บาท นน 37.5กก/เส้น 

โทร.095-232-6296   ขอบคุณมากค่ะ  

8. ท่อกลมดำ   Round Pipe 2-1/2"

8.1 ท่อกลมดำ 2"1/2 x 1.7mm. (วัดนอกได้ OD 76mm )บาท นน 18.9กก/เส้น

8.2 ท่อกลมดำ 2"1/2 x 2.0mm. (วัดนอกได้ OD 76mm )บาท นน 21กก/เส้น 

8.3 ท่อกลมดำ 2"1/2 x 2.3mm. (วัดนอกได้ OD 75.9mm )บาท นน 23.2กก/เส้น

8.4 ท่อกลมดำ 2"1/2 x 2.5mm. (วัดนอกได้ OD 76.2mm )บาท นน 26.3กก/เส้น

8.5 ท่อกลมดำ 2"1/2 x 2.8mm. (วัดนอกได้ OD 76mm )บาท นน 28.9กก/เส้น 

8.6 ท่อกลมดำ 2"1/2 x 3.2mm. (วัดนอกได้ OD 76.6mm )บาท นน 32กก/เส้น

8.7 ท่อกลมดำ 2"1/2 x 3.5mm. (วัดนอกได้ OD 76.1mm )บาท นน 35กก/เส้น

8.8 ท่อกลมดำ 2"1/2 x 4.0mm. (วัดนอกได้ OD 76.4mm )บาท นน 39.2กก/เส้น 

8.9 ท่อกลมดำ 2"1/2 x 4.5mm. (วัดนอกได้ OD 76.4mm )บาท นน 44.3กก/เส้น

8.10 ท่อกลมดำ 2"1/2 x 5.0mm. (วัดนอกได้ OD 76.5mm )บาท นน 48.6กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ  

9.ท่อกลมดำ  Round Pipe 3" 

ท่อกลมดำ 3" รุ่นวัดนอก OD89mm ยาว 6เมตร

9.1 ท่อกลมดำ 3"x 1.8mm. (วัดนอกได้ OD 89mm )บาท นน 23.3กก/เส้น

9.2 ท่อกลมดำ 3"x 2.0mm. (วัดนอกได้ OD 88.2mm )บาท นน 24.5กก/เส้น

9.3 ท่อกลมดำ 3"x 2.3mm. (วัดนอกได้ OD 89mm )บาท นน 27กก/เส้น 

9.4 ท่อกลมดำ 3"x 2.5mm. (วัดนอกได้ OD 89.4mm )บาท นน 31.0กก/เส้น

9.5 ท่อกลมดำ 3"x 2.8mm. (วัดนอกได้ OD 89mm )บาท นน 33.8กก/เส้น 

9.6 ท่อกลมดำ 3"x 3.2mm. (วัดนอกได้ OD 88.6mm )บาท นน37.1กก/เส้น

9.7 ท่อกลมดำ 3"x 4.0mm. (วัดนอกได้ OD 88.1mm )บาท นน 45.6กก/เส้น

9.8 ท่อกลมดำ 3"x 4.5mm. (วัดนอกได้ OD 88.5mm )บาท นน 51.9กก/เส้น

9.9 ท่อกลมดำ 3"x 6.0mm. (วัดนอกได้ OD 89.2mm )บาท นน 68.0กก/เส้น

โทร.095-232-6296ขอบคุณมากค่ะ  

10. ท่อกลมดำ  Round Pipe 3-1/2" 

ราคาท่อกลมดำ 3"1/2 วัดนอกได้OD 101mm ยาว 6เมตร 

10.1 ท่อกลมดำ 3"1/2 x 2.3mm.(วัดนอกได้ OD 101.7mm)บาท  นน กก/เส้น

10.2 ท่อกลมดำ 3"1/2 x 2.8mm. (วัดนอกได้ OD 100.9mm)บาท นน 38.5กก/เส้น

10.3 ท่อกลมดำ 3"1/2 x 3.2mm. (วัดนอกได้ OD 101.6mm)บาท นน 42.8กก/เส้น

10.4 ท่อกลมดำ 3"1/2x3.5mm.(วัดนอกได้ OD 101.1mm)บาท นน 46.9กก/เส้น

10.5 ท่อกลมดำ 3"1/2 x 4.0mm.(วัดนอกได้ OD 101.5mm)บาท นน 52.9กก/เส้น

10.6 ท่อกลมดำ 3"1/2 x 4.5mm. (วัดนอกได้ OD 102mm)บาท นน 60.0กก/เส้น 

10.7 ท่อกลมดำ 3"1/2 x 5.0mm. (วัดนอกได้ OD 101.7mm)บาท นน 65.7กก/เส้น

10.8 ท่อกลมดำ 3"1/2 x 6.0mm. (วัดนอกได้ OD 101.9mm)บาท นน 77.6กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

11. ท่อกลมดำ  Round Pipe 4"

ท่อกลมดำ 4" วัดนอกได้ OD 114mm)

11.1 ท่อกลมดำ 4"x 2.3mm. (วัดนอกได้ OD 114mm)บาท นน 34.3กก/เส้น

11.2 ท่อกลมดำ 4"x2.5mm.(วัดนอกได้ OD 114.3mm)บาท นน 39.7กก/เส้น

11.3 ท่อกลมดำ 4"x2.8mm.(วัดนอกได้ OD 114.4mm)บาท นน42.9กก/เส้น

11.4 ท่อกลมดำ 4"x 3.2mm. (วัดนอกได้ OD 113.7mm)บาท นน 48.5กก/เส้น 

11.5 ท่อกลมดำ 4"x 3.5mm. (วัดนอกได้ OD 114.2mm)บาท นน53.2กก/เส้น

11.6 ท่อกลมดำ 4"x 4.0mm. (วัดนอกได้ OD 114.7mm)บาท นน59.2กก/เส้น

11.7 ท่อกลมดำ 4"x 4.5mm. (วัดนอกได้ OD 114mm)บาท นน 67.2กก/เส้น

11.8 ท่อกลมดำ 4"x 5.0mm. (วัดนอกได้ OD 114.6mm)บาท นน 74.5กก/เส้น

11.9 ท่อกลมดำ 4"x 5.6mm. (วัดนอกได้ OD 115mm)บาท นน 86กก/เส้น

11.10 ท่อกลมดำ 4"x 6.0mm.(วัดนอกได้ OD 114.6mm)บาท นน 87.5กก/เส้น 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

12. ท่อกลมดำ  Round Pipe 5" 

12.1 ท่อกลมดำ 5"x 2.5mm. (วัดนอกได้ OD 140mm)บาท นน 49กก/เส้น

12.2 ท่อกลมดำ 5"x 2.8mm. (วัดนอกได้ OD 140mm)บาท นน53.4กก/เส้น

12.3 ท่อกลมดำ 5"x 3.2mm. (วัดนอกได้ OD 140.2mm)บาท นน59.6กก/เส้น

12.4 ท่อกลมดำ 5"x 3.6mm. (วัดนอกได้ OD 140mm)บาท นน67.2กก/เส้น

12.5 ท่อกลมดำ 5"x 4.0mm. (วัดนอกได้ OD 140mm)บาท นนกก/เส้น

12.6 ท่อกลมดำ 5"x 4.5mm.(วัดนอกได้ OD 141mm)บาท นน82.7กก/เส้น

12.7 ท่อกลมดำ 5"x 5.0mm. (วัดนอกได้ OD 140.3mm)บาท นน91.5กก/เส้น

12.8 ท่อกลมดำ 5"x 6.0mm.(วัดนอกได้ OD 140.2mm) บาท นน116กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

13. ท่อกลมดำ   Round Pipe 6" 

13.1 ท่อกลมดำ 6"x 2.8mm.(วัดนอกได้ OD 165.6mm)บาท นน 63กก/เส้น

13.2 ท่อกลมดำ 6"x 3.2mm. (วัดนอกได้ OD 164.6mm)บาท นน 71กก/เส้น

13.3 ท่อกลมดำ 6"x 3.5mm. (วัดนอกได้ OD 165.5mm)บาท นน 77.9กก/เส้น

13.4 ท่อกลมดำ 6"x 4.0mm.(วัดนอกได้ OD 165.0mm)บาท นน 86.8กก/เส้น

13.5 ท่อกลมดำ 6"x 4.5mm.(วัดนอกได้ OD 165.6mm)บาท นน 98.2กก/เส้น

13.6 ท่อกลมดำ 6"x 6.0mm.(วัดนอกได้ OD 166.3mm)บาท นน 129.3กก/เส้น

13.7ท่อกลมดำ 6"x 7.0mm.(วัดนอกได้ OD 165.7mm)บาท นน 151กก/เส้น

13.8 ท่อกลมดำ 6"x 8.0mm. (วัดนอกได้ OD 166.3mm)บาท นน 173.7กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ  

14. ท่อกลมดำ   Round Pipe 7"

14.1 ท่อกลมดำ 7"x 4.0mm. (วัดนอกได้ OD 190.6mm)บาท นน 101.8กก/เส้น

14.2 ท่อกลมดำ 7"x 4.5mm. (วัดนอกได้ OD 190.6mm)บาท นน 114กก/เส้น

14.3 ท่อกลมดำ 7"x 5.0mm. (วัดนอกได้ OD 191.2mm)บาท นน 125.9กก/เส้น

14.4 ท่อกลมดำ 7"x 6.0mm. (วัดนอกได้ OD 189.8mm)บาท นน 147.7กก/เส้น

14.5 ท่อกลมดำ 7"x 7.0mm. (วัดนอกได้ OD 190.4mm)บาท นน 172.2กก/เส้น

14.6 ท่อกลมดำ 7"x 8.0mm. (วัดนอกได้ OD 191.6mm)บาท นน 200.6กก/เส้น

14.7 ท่อกลมดำ 7"x 9.0mm. (วัดนอกได้ OD189.3mm)บาท นน 226.8กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

15. ท่อกลมดำ  Round Pipe 8"

15.1 ท่อกลมดำ 8"x 4.0mm.(วัดนอกได้ OD 215.8mm)บาท นน 117.5กก/เส้น

15.2ท่อกลมดำ 8"x 4.5mm. (วัดนอกได้ OD 216.2mm)บาท นน 138.กก/เส้น

15.3 ท่อกลมดำ 8"x 5.0mm. (วัดนอกได้ OD 217.2mm)บาท นน 142.9กก/เส้น

15.4 ท่อกลมดำ 8"x 6.0mm.(วัดนอกได้ OD 216.8mm)บาท นน 181.6กก/เส้น

15.5 ท่อกลมดำ 8"x 7.0mm.(วัดนอกได้ OD 218.2mm)บาท นน กก/เส้น

15.6 ท่อกลมดำ 8"x 8.0mm.(วัดนอกได้ OD 217.9mm)บาท นน กก/เส้น

15.7 ท่อกลมดำ 8"x 9.0mm.(วัดนอกได้ OD 217mm)บาท นน 260กก/เส้น

15.8 ท่อกลมดำ 8"x 10.0mm.(วัดนอกได้ OD 218mm)บาท นน 285.8กก/เส้น

15.9 ท่อกลมดำ 8"x12.0mm.(วัดนอกได้ OD218mm)บาท นน 340กก/เส้น 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ  

16. ท่อกลมดำ   Round Pipe 10" 

้16.1 ท่อกลมดำ 10"x 4.5mm. (วัดนอกได้ OD 269mm)บาท นน 163.2กก/เส้น

16.2 ท่อกลมดำ 10"x 5.0mm. (วัดนอกได้ OD 265mm)บาท นน 183.7กก/เส้น

16.3 ท่อกลมดำ 10"x 6.0mm. (วัดนอกได้ OD 267mm)บาท นน 217กก/เส้น

16.4 ท่อกลมดำ 10"x 7.0mm. (วัดนอกได้ OD 268.4mm)บาท นน 253.7กก/เส้น

16.5 ท่อกลมดำ 10"x 9mm. (วัดนอกได้ OD 269mm)บาท นน 326กก/เส้น

16.6 ท่อกลมดำ 10"x 10mm. (วัดนอกได้ OD 267mm)บาท นน 358.4กก/เส้น

16.7 ท่อกลมดำ 10"x 12mm.(วัดนอกได้ OD 269mm)บาท นน 426.5กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

17. ท่อกลมดำ  Round Pipe 12" 

17.1 ท่อกลมดำ 12"x 4.5mm. (วัดนอกได้ OD 322mm)บาท นน 195.8กก/เส้น

17.2 ท่อกลมดำ 12"x 5.0mm. (วัดนอกได้ OD 314.8mm)บาท นน 217.2กก/เส้น

17.3 ท่อกลมดำ 12"x 6.0mm. (วัดนอกได้ OD 317mm)บาท นน 259.7กก/เส้น

17.4 ท่อกลมดำ 12"x 7.0mm. (วัดนอกได้ OD 319mm)บาท นน 304.8กก/เส้น

17.5 ท่อกลมดำ 12"x mm. (วัดนอกได้ OD mm)บาท นน

17.6ท่อกลมดำ 12"x 9.0mm. (วัดนอกได้ OD 318mm)บาท นน 388.4กก/เส้น

17.7 ท่อกลมดำ 12"x 10.0mm. (วัดนอกได้ OD 318.2mm)บาท นน 424กก/เส้น 

17.8 ท่อกลมดำ 12"x 12.0mm.(วัดนอกได้ OD 318mm)บาท นน 507.4กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

18. ท่อกลมดำ  Round Pipe 14"

18.1 ท่อกลมดำ 14"x 4.5mm.(วัดนอกได้ OD 353mm)บาท นน 215.2กก/เส้น

18.2 ท่อกลมดำ 14"x 6.0mm. (วัดนอกได้ OD 355mm)บาท นน 285.4กก/เส้น

18.3 ท่อกลมดำ 14"x 7.0mm. (วัดนอกได้ OD357mm)บาท นน 332.6กก/เส้น

18.4 ท่อกลมดำ 14"x 8.0mm. (วัดนอกได้ OD 355mm)บาท นน 377กก/เส้น

18.5 ท่อกลมดำ 14"x 9.0mm. (วัดนอกได้ OD 356mm)บาท นน 426.5กก/เส้น

18.6 ท่อกลมดำ 14"xmm.(วัดนอกได้ OD mm)บาท นน 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

19. ท่อกลมดำ  Round Pipe 16"

19.1 ท่อกลมดำ 16"x mm. (วัดนอกได้ OD mm)บาท นน 

19.2 ท่อกลมดำ 16"x 8.0mm. (วัดนอกได้ OD 408mm)บาท นน 430.5กก/เส้น

19.3 ท่อกลมดำ 16"x mm.(วัดนอกได้ OD mm)บาท นน

19.4 ท่อกลมดำ 16"x 10mm.(วัดนอกได้ OD 404.8mm)บาท นน 536.5กก/เส้น

19.5 ท่อกลมดำ 16"x 12.0mm. (วัดนอกได้ OD 409mm)บาท นน 640.5กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ  

 

 

  steel pipe 6296 12092023

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ

ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณท่อดำ เหล็กท่อกลมดำ เหล็กแป๊ปดำ เหล็กสตีมดำ เหล็กASTM AS3M ราคาเหล็ก จำหน่ายเหล็ก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก เหล็กไทย ราคาเหล็ก

       ท่อดำ,เหล็กท่อกลมดำ (Carbon Steel Tubes) หรือที่นิยมเรียกกันว่า เหล็กท่อดำ ,แป๊บดำ  ท่อดำ หรือ เหล็กท่อดำผลิตจากเหล็กกล้าแผ่นคุณภาพสูงและได้ผ่านการขึ้นรูปด้วยเครื่อง จักรมาตรฐานควบคุมด้วยวิศวกรและผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยมีมาตรฐานการตรวจสอบ คุณภาพสูงมากเนื่องจาก ท่อดำ เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบกลมตามมาตรฐาน มอก. 107-2533 ชั้นคุณภาพ HS41 มีความยาว 6,000 มม./เส้นท่อกลมดำ ใช้สำหรับเป็นท่อลำเลียง ,ท่อการประปา,ท่อชลประทานและงานโครงสร้างทั่วไปที่มีลักษณะเป็นท่อดำเหล็กท่อดำ เหล็กยาวมีความสามารถในการรับแรงดันมีความแข็งแรงทนทาน แต่น้ำหนักเบาตะเข็บเรียบ สะดวกในการเชื่อมต่อ

OD แปลว่า วัดนอก หรือวัดท่อรอบนอก หรือ เอาตลับเมตรวัดเกี่ยวนอกเส้นผ่าศูนย์กลาง

ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณท่อดำ เหล็กท่อกลมดำ เหล็กแป๊ปดำ เหล็กสตีมดำ เหล็กASTM AS3M ราคาเหล็ก จำหน่ายเหล็ก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก เหล็กไทย ราคาเหล็ก

       ท่อดำ,เหล็กท่อกลมดำ (Carbon Steel Tubes) หรือที่นิยมเรียกกันว่า เหล็กท่อดำ ,แป๊บดำ  ท่อดำ หรือ เหล็กท่อดำผลิตจากเหล็กกล้าแผ่นคุณภาพสูงและได้ผ่านการขึ้นรูปด้วยเครื่อง จักรมาตรฐานควบคุมด้วยวิศวกรและผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยมีมาตรฐานการตรวจสอบ คุณภาพสูงมากเนื่องจาก ท่อดำ เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบกลมตามมาตรฐาน มอก. 107-2533 ชั้นคุณภาพ HS41 มีความยาว 6,000 มม./เส้นท่อกลมดำ ใช้สำหรับเป็นท่อลำเลียง ,ท่อการประปา,ท่อชลประทานและงานโครงสร้างทั่วไปที่มีลักษณะเป็นท่อดำเหล็กท่อดำ เหล็กยาวมีความสามารถในการรับแรงดันมีความแข็งแรงทนทาน แต่น้ำหนักเบาตะเข็บเรียบ สะดวกในการเชื่อมต่อ

OD แปลว่า วัดนอก หรือวัดท่อรอบนอก หรือ เอาตลับเมตรวัดเกี่ยวนอกเส้นผ่าศูนย์กลาง

กลุ่มลูกค้าของเราเริ่ม 19/2/59

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้64
mod_vvisit_counterเมื่อวาน211
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้943
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1032
mod_vvisit_counterเดือนนี้5115
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4651
mod_vvisit_counterทุกวัน377786

We have: 8 guests online
Your IP:: 44.213.60.33
 , 
Today: ก.ค. 25, 2024
 
 

 

thaiflag small  Thailand