เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 ราคาเหล็กข้ออ้อย ราคาDB ราคาSD 40 

(Steel Deformed Bar)

       

 ขายส่ง จัดส่งทั่วประเทศ ไปส่งให้เท่านั้น

 

 

โทรสั่ง 081-735-9191

ใบเสนอราคาเหล็กเส้น เหล็กเส้นข้ออ้อย

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

.......................................................................................................................

ราคายกมัดเฉลี่ยต่อเส้นราคา

..........................

น้ำหนัก

ราคาข้ออ้อย SD40 10 เมตร

มอก.เต็มโรงใหญ่

 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

ราคาเหล็กเส้นราคาเหล็กเส้นข้ออ้อย10 เมตร ตรง 10 เมตร

ราคาเส้นกลม RB 6.0 มม.RS24 เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่

RB6 SR24 ยาว 10 เมตร เหล็กตรง   39บาท

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

39 บาท 

ยาว10เมตรนน 2.22Kg.

2.22

ราคาเส้นกลม RB 9.0 มม.RS24 เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่  

RB9 SR24 ยาว 10 เมตร เหล็กตรง    83 บาท

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

83 บาท

ยาว10เมตรนน 4.99Kg.

4.99

ราคาข้ออ้อย DB 10 มม.SD40 เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่

DB10 SD40 ยาว 10 เมตร เหล็กตรง 102.50 บาท

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

102.5 บาท

6.17

ราคาข้ออ้อย DB 12 มม.SD40 เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่ 

DB12 SD40 ยาว 10 เมตร  เหล็กตรง  145 บาท

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

145 บาท

8.88

ราคาข้ออ้อย DB 16 มม.SD40 เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่

DB16 SD40 ยาว 10 เมตร  เหล็กตรง  254 บาท

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

254 บาท

15.78

ราคาข้ออ้อย DB 20 มม.SD40 เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่ 

DB20 SD40 ยาว 10 เมตร  เหล็กตรง  396 บาท

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

396 บาท

24.66

ราคาข้ออ้อย DB 25 มม.SD40 เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่ 

DB25 SD40 ยาว 10 เมตร   เหล็กตรง  619 บาท

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

619 บาท 

38.53

ราคาข้ออ้อย DB 28 มม.SD40 เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่ 

DB28 SD40 ยาว 10 เมตร  เหล็กตรง

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

890  บาท

48.34

        ราคาข้ออ้อย SD40 12เมตร

มอก.เต็มโรงใหญ่

 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

12 เมตร 12เมตร 

ราคาเส้นกลม RB 6.0 มม.RS24 เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่  

RB6 SR24 ยาว 10 เมตร เหล็กตรง

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

39 บาท ยาว10เมตรนน 2.22Kg.

2.22

ราคาเส้นกลม RB 9.0 มม.SR24 เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่  

RB9 SR24 ยาว 10 เมตร เหล็กตรง

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

83 บาท 

ยาว10เมตรนน 4.99Kg.

4.99

ราคาข้ออ้อย  DB 12 มม.SD40 เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่ 

DB12 SD40 ยาว 12 เมตร  เหล็กตรง

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

174 บาท

10.656

ราคาข้ออ้อย  DB 16 มม.SD40 เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่

DB16 SD40 ยาว 12 เมตร  เหล็กตรง

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

305 บาท

18.936

ราคาข้ออ้อย DB 20 มม.SD40 เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่

DB20 SD40 ยาว 12 เมตร  เหล็กตรง

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

475  บาท

29.592

ราคาข้ออ้อย  DB 25 มม.SD40 เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่

DB25 SD40 ยาว 12 เมตร   เหล็กตรง

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

743 บาท

46.236

ราคาข้ออ้อย DB 28 มม.SD40 เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่ 

DB28 SD40 ยาว 12 เมตร   เหล็กตรง

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

1,190 บาท 

58.008

ราคาข้ออ้อย DB 32 มม.SD40 เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่

DB32 SD40 ยาว 12 เมตร   เหล็กตรง

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

1,490  บาท

75.756

 

 

 

ราคาเหล็กข้ออ้อย (Steel Deformed Bar) เหล็กเส้นข้ออ้อยจัดอยู่ในประเภท เหล็กเส้นแต่เหล็กข้ออ้อยจะแตกต่างกับเหล็กเส้นกลมตรงที่มีลักษณะเป็นเกลียวเพื่อเพิ่มความแข็งแรง และการยึดติดให้มากขึ้นกว่าเหล็กเส้นกลมโดยทั่วไป และเหล็กข้ออ้อย มีหลายประเภท เหล็กข้ออ้อย มีทั้ง ราคา SD30,ราคา SD40,ราคา SD50 เหล็กข้ออ้อยราคา มีกำลังรับแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 3000,4000,5000 ksc. ตามลำดับโดยปกติ เหล็กข้ออ้อย จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแบ่งตามประเภทต่างๆ ดังนี้ ได้แก่ DB10(หาในตลาดทั่วไปยาก), DB12 (หมายถึง Deformed Bar  มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง12มม.) และราคาเหล็กข้ออ้อย ราคาDB16,ราคา DB20,ราคา DB25, ราคาDB28, ราคาDB32

 เหล็กข้ออ้อยของเราจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6-40 มม.ชั้นคุณภาพ SD30 SD40 และ SD50 เหมาะสำหรับการใช้งานก่อสร้างขนาดใหญ่ 

 

 

สนใจสินค้า โทรสอบถามได้เลย  โทร...

 

  โทรสั่ง 081-735-9191

 

 

 

 

  

 

 
 
 

 

thaiflag small  Thailand