เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 ราคาเหล็กข้ออ้อย ราคาDB ราคาSD 40 

(Steel Deformed Bar)

       

 ขายส่ง จัดส่งทั่วประเทศ ไปส่งให้เท่านั้น

ใบเสนอราคาเหล็กเส้น เหล็กเส้นข้ออ้อย

www.bks-steel.co.th โทรได้เลย 082-954-2286.  

.......................................................................................................................

ราคา/เส้น 

..........................

น้ำหนัก

ราคาข้ออ้อย SD40 10 เมตร

มอก.เต็มโรงใหญ่

 

www.bks-steel.co.th โทรได้เลย 082-954-2286

ราคาเหล็กเส้นราคาเหล็กเส้นข้ออ้อย10 เมตร ตรง 10 เมตร

ราคาเส้นกลม RB 6.0 มม. เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่

SR24 ยาว 10 เมตร เหล็กตรง

www.bks-steel.co.th โทรได้เลย 082-954-2286

บาท 

ยาว10เมตรนน 2.22Kg.

2.22

ราคาเส้นกลม RB 9.0 มม. เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่  

SR24 ยาว 10 เมตร เหล็กตรง

www.bks-steel.co.th โทรได้เลย 082-954-2286

บาท

ยาว10เมตรนน 4.99Kg.

4.99

ราคาข้ออ้อย DB 10 มม.เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่

SD40 ยาว 10 เมตร เหล็กตรง

www.bks-steel.co.th  โทรได้เลย  082-954-2286

บาท

6.17

ราคาข้ออ้อย DB 12 มม.เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่ 

SD40 ยาว 10 เมตร  เหล็กตรง

www.bks-steel.co.th โทรได้เลย 082-954-2286

 บาท

8.88

ราคาข้ออ้อย DB 16 มม.เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่ SD40

 ยาว 10 เมตร  เหล็กตรง

www.bks-steel.co.th  โทรได้เลย  082-954-2286

 บาท

15.78

ราคาข้ออ้อย DB 20 มม.เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่ SD40

 ยาว 10 เมตร  เหล็กตรง

www.bks-steel.co.th โทรได้เลย  082-954-2286

 บาท

24.66

ราคาข้ออ้อย DB 25 มม.เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่ SD40

 ยาว 10 เมตร   เหล็กตรง

www.bks-steel.co.th  โทรได้เลย 082-954-2286

 บาท 

38.53

ราคาข้ออ้อย DB 28 มม.เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่ SD40

 ยาว 10 เมตร  เหล็กตรง

www.bks-steel.co.th โทรได้เลย  082-954-2286

  บาท

48.34

ลวดผูกเหล็ก ราคาถูกมาก

www.bks-steel.co.th โทรได้เลย  082-954-2286

 

ลวดราคาถูกมาก

        ราคาข้ออ้อย SD40 12เมตร

มอก.เต็มโรงใหญ่

 

www.bks-steel.co.th  โทรได้เลย  082-954-2286

12 เมตร 12เมตร 

ราคาเส้นกลม RB 6.0 มม. เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่  

SR24 ยาว 10 เมตร เหล็กตรง

www.bks-steel.co.th  โทรได้เลย  082-954-2286

 บาท ยาว10เมตรนน 2.22Kg.

2.22

ราคาเส้นกลม RB 9.0 มม. เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่  

SR24 ยาว 10 เมตร เหล็กตรง

www.bks-steel.co.th  โทรได้เลย 082-954-2286

 บาท 

ยาว10เมตรนน 4.99Kg.

4.99

ราคาข้ออ้อย  DB 12 มม.เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่ 

SD40 ยาว 12 เมตร  เหล็กตรง

www.bks-steel.co.th  โทรได้เลย 082-954-2286

 บาท

10.656

ราคาข้ออ้อย  DB 16 มม.เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่

SD40 ยาว 12 เมตร  เหล็กตรง

www.bks-steel.co.th  โทรได้เลย 082-954-2286

 บาท

18.936

ราคาข้ออ้อย DB 20 มม.เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่

SD40 ยาว 12 เมตร  เหล็กตรง

www.bks-steel.co.th  โทรได้เลย  082-954-2286

  บาท

29.592

ราคาข้ออ้อย  DB 25 มม.เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่

SD40 ยาว 12 เมตร   เหล็กตรง

www.bks-steel.co.th  โทรได้เลย 082-954-2286

 บาท

46.236

ราคาข้ออ้อย DB 28 มม.เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่ 

SD40 ยาว 12 เมตร   เหล็กตรง

www.bks-steel.co.th  โทรได้เลย  082-954-2286

 บาท 

58.008

ราคาข้ออ้อย DB 32 มม.เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่

SD40 ยาว 12 เมตร   เหล็กตรง

www.bks-steel.co.th  โทรได้เลย 082-954-2286

  บาท

75.756

ลวดผูกเหล็ก ราคาถูกมาก

www.bks-steel.co.th โทรได้เลย 082-954-2286

 

 บาท

ลวดราคาถูกมาก

 

 

 

ราคาเหล็กข้ออ้อย (Steel Deformed Bar) เหล็กเส้นข้ออ้อยจัดอยู่ในประเภท เหล็กเส้นแต่เหล็กข้ออ้อยจะแตกต่างกับเหล็กเส้นกลมตรงที่มีลักษณะเป็นเกลียวเพื่อเพิ่มความแข็งแรง และการยึดติดให้มากขึ้นกว่าเหล็กเส้นกลมโดยทั่วไป และเหล็กข้ออ้อย มีหลายประเภท เหล็กข้ออ้อย มีทั้ง ราคา SD30,ราคา SD40,ราคา SD50 เหล็กข้ออ้อยราคา มีกำลังรับแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 3000,4000,5000 ksc. ตามลำดับโดยปกติ เหล็กข้ออ้อย จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแบ่งตามประเภทต่างๆ ดังนี้ ได้แก่ DB10(หาในตลาดทั่วไปยาก), DB12 (หมายถึง Deformed Bar  มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง12มม.) และราคาเหล็กข้ออ้อย ราคาDB16,ราคา DB20,ราคา DB25, ราคาDB28, ราคาDB32

 เหล็กข้ออ้อยของเราจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6-40 มม.ชั้นคุณภาพ SD30 SD40 และ SD50 เหมาะสำหรับการใช้งานก่อสร้างขนาดใหญ่ 

 

 

สนใจสินค้า โทรสอบถามได้เลย  โทร...

 

 

 

โทร.082-954-2286 โทร.095-456-3044. 

 

อยู่จังหวัดปทุมธานี ลำลูกกา

 

 

  

 

 
 
 

 

thaiflag small  Thailand