เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาเหล็กฉาก ราคาแองเกิ้ล

ราคาAngle bar.

 

ราคาL

 

 

 

 

 

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

 

 

 

 

ราคาเหล็กฉาก Angle bar

 

2456

ราคาเหล็กฉาก L

  bks steel  #ราคาAngle bar

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

.......................................................................................................................................................

 

ราคา L ราคาเหล็กฉาก  1"x 1"x 3.0mm bks-steel.co.th   นน 6.4กก.

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก  25x25x3.0mm bks-steel.co.th   นน 6.4กก. 

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

 

ราคา L ราคาเหล็กฉาก  1"x 1"x 5.0mm bks-steel.co.th   นน 10.2กก.

2.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 25x25x5.0mm bks-steel.co.th   นน 10.2กก. 

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

 

ราคา L ราคาเหล็กฉาก  1"1/4x 1"1/4x 3.0mm bks-steel.co.th    นน 7.9กก.

3.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก  30x30x3.0mm bks steel.co.th   นน 7.9กก.

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

 

ราคา L ราคาเหล็กฉาก  1"1/4x 1"1/4x 5.0mm bks-steel.co.th   นน 12.6กก.

4.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 30x30x5.0mm bks-steel.co.th นน 12.6กก.

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

   

ราคา L ราคาเหล็กฉาก  1"1/2x 1"1/2x 3.0mm bks-steel.co.th นน 10.7กก.

5.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก  40x40x3.0mm bks-steel.co.th  นน 10.7กก.

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

   

ราคา L ราคาเหล็กฉาก  1"1/2x 1"1/2x 4.0mm bks-steel.co.th   นน 14.0กก.

6.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 40x40x4.0mm bks-steel.co.th  นน 14.0กก.

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

   

ราคา L ราคาเหล็กฉาก  1"1/2x 1"1/2x 5.0mm bks-steel.co.th   นน 17.4กก.

7.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 40x40x5.0mm bks-steel.co.th  นน 17.4กก.

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

   

ราคา L ราคาเหล็กฉาก  1"1/2x 1"1/2x 6.0mm bks-steel.co.th    นน 20.7กก.

8.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 40x40x6.0mm bks-steel.co.th  นน 20.7กก.

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

 

9.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 45x45x4.0mm bks-steel.co.th  นน 16.4กก.

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

 

10.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 45x45x5.0mm bks-steel.co.th   นน 20.2กก.

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

 

11.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  2"x 2"x 3.0mm bks-steel.co.th   นน 13.4กก.

11.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก  50x50x3.0mm bks-steel.co.th  นน 13.4กก.

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

 

12.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  2"x 2"x 4.0mm bks-steel.co.th   นน 17.7กก.

12.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 50x50x4.0mm bks-steel.co.th   นน 17.7กก.

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

 

13.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  2"x 2"x 5.0mm bks-steel.co.th   นน 22.0กก.

13.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 50x50x5.0mm bks-steel.co.th  นน 22.0กก.

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

 

14.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  2"x 2"x 6.0mm bks-steel.co.th   นน 25.8กก.

14.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 50x50x6.0mm bks-steel.co.th  นน 25.8กก.

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

 

15.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 60x60x4.0mm bks-steel.co.th  นน 22.0กก.

15.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 60x60x4.0mm bks-steel.co.th   นน 22.0กก.

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ 

 

16.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 60 x60x5.0mm bks-steel.co.th ท  นน 27.3กก.

16.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 60x60x5.0mm bks-steel.co.th  นน 27.3กก.

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ 

 

17.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  2"1/2x 2"1/2x5.0mm bks-steel.co.th  นน 30.0กก.

17.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก  65x65x5.0mm bks-steel.co.th   นน 30.0กก.

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ 

 

18.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  2"1/2x 2"1/2x6.0mm bks-steel.co.th   นน 34.7กก.

18.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 65x65x6.0mm bks-steel.co.th นน 34.7กก.

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ 

 

19.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  2"1/2x 2"1/2x8.0mm bks-steel.co.th นน 44.6กก.

19.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 65x65x8.0mm bks-steel.co.th   นน 44.6กก.

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ 

  20.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 70x70x6.0mm bks-steel.co.th  นน 38.3กก.

20.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 70x70x6.0mm bks-steel.co.th   นน 38.3กก.

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

 

21.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  3"x 3"x 6.0mm bks-steel.co.th  นน 40.0กก.

21.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก  75x75x 6.0mm bks-steel.co.th  นน 40.0กก.

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

 

22.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  3"x 3"x 9.0mm bks-steel.co.th  นน 59.0กก.

22.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 75x75x 9.0mm bks-steel.co.th  นน 59.0กก.

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

 

23.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  3"x 3"x12.0mm bks-steel.co.th  นน 75.8กก.

23.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 75x75x12.0mm bks-steel.co.th  นน 75.8กก.

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

 

24.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 80x80x6.0mm bks-steel.co.th  นน 43.9กก.

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

 

25.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก  90x90x 6.0mm bks-steel.co.th   นน 49.6กก.

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

 

26.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก  90x90x 7.0mm bks-steel.co.th   นน 57.5กก.

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

 

27.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก  90x90x 10.0mm bks-steel.co.th   นน 79.7กก.

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

 

28.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  4"x 4"x 7.0mm bks-steel.co.th  นน 64.2กก.

28.ราคาAngle bar ราคาเหล็กฉาก 100x100x7.0mm bks-steel.co.th  นน 64.2กก.

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

 
 

29.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  4"x 4"x 10.0mm bks-steel.co.th  นน 89.4กก.

29.ราคาAngle bar ราคาเหล็กฉาก 100x100x10.0mm bks-steel.co.th  นน 89.4กก.

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

 

30.ราคา L ราคาเหล็กฉาก 4"x 4"x 12.0mm bks-steel.co.th  นน 103.2กก.

30.ราคาAngle bar ราคาเหล็กฉาก 100x100x12.0mm bks-steel.co.th นน 103.2กก.

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

 

31.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  4"x 4"x 13.0mm bks-steel.co.th ราคา4,800บาท  นน 114.6กก.

31.ราคาAngle bar L 100x100x13.0mm SYS bks-steel.co.th ราคา4,800บาท นน 114.6กก.

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ 05/10/2023 17:09.

 

32.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 120x120x8.0mm bks-steel.co.th  นน 88.2กก.

32.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 120x120x8.0mm bks-steel.co.th   นน 88.2กก.

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

 

33.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก  130x130x9.0mm bks steel.co.th  นน 107.4กก.

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

 

34.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 130x130x12.0mm bks steel.co.th   นน 140.4กก.

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

 

35.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 130x130x15.0mm bks steel.co.th   นน 172.8กก.

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

 

36.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  6"x 6"x12.0mm bks-steel.co.th   นน 163.8กก.

36.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 150x150x 12.0mm bks-steel.co.th  นน 163.8กก.

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

 

37.ราคา L ราคาเหล็กฉาก 6"x 6"x15.0mm bks-steel.co.th นน 201.6กก.

37.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 150x150x 15.0mm bks-steel.co.th นน 201.6กก.

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

 

38.ราคา L ราคาเหล็กฉาก 6"x 6"x19.0mm bks-steel.co.th  นน 251.4กก.

38.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก150x150x19.0mm bks-steel.co.th  นน 251.4กก.

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

   

39.ราคาAngle bar ราคาเหล็กฉาก 175x175x 12.0mm bks-steel.co.th  นน 191.0กก.

39.ราคาAngle bar ราคาเหล็กฉาก 175x175x 12.0mm bks-steel.co.th  นน 191.0กก.

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

 

40.ราคาAngle bar ราคาเหล็กฉาก 175x175x 15.0mm bks-steel.co.th  นน 236.4กก.

40.ราคาAngle bar ราคาเหล็กฉาก 175x175x 15.0mm bks-steel.co.th  นน 236.4กก.

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

 

41.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  8"x 8"x 15.0mm bks-steel.co.th  นน 272.0กก.

41.ราคาAngle bar ราคาเหล็กฉาก 200x200x 15.0mm bks-steel.co.th  นน272.0กก.

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

 

42.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  8"x 8"x 20.0mm bks-steel.co.th  นน 358.0กก.

42.ราคาAngle bar ราคาเหล็กฉาก 200x200x 20.0mm bks-steel.co.th  นน 358.0กก.

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

 

43.ราคา L ราคาเหล็กฉาก 8"x 8"x25.0mm bks-steel.co.th   นน 441.6กก.

43.ราคาAngle bar ราคาเหล็กฉาก 200x200x25.0mm bks-steel.co.th  นน 441.6กก.

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

 

44.ราคา L ราคาเหล็กฉาก 10"x10"x25.0mm bks-steel.co.th  นน 562.2กก.

44.ราคาAngle bar ราคาเหล็กฉาก 250x250x25mm bks-steel.co.th  นน 562.2กก.

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

  45.ราคา L ราคาเหล็กฉาก 10"x10"x35.0mm bks-steel.co.th  นน 768กก.

45.ราคาAngle bar ราคาเหล็กฉาก 250x250x35mm bks-steel.co.th  นน 768กก.

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

  ราคาเหล็กฉาก Angle bar 

 1

1.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  1"x 1"x 3.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท  นน 6.4กก.

2.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  1"x 1"x 5.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท  นน 10.2กก.

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก  25x25x3.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท  นน 6.4กก.

2.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 25x25x5.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท  นน 10.2กก.

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

1.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  1"1/4x 1"1/4x 3.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท   นน 7.9กก.

2.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  1"1/4x 1"1/4x 5.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท   นน 12.6กก.

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก  30x30x3.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท  นน 7.9กก.

2.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 30x30x5.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท นน 12.6กก.

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

 3

1.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  1"1/2x 1"1/2x 3.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท   นน 10.7กก.

2.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  1"1/2x 1"1/2x 4.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท   นน 14.0กก.

3.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  1"1/2x 1"1/2x 5.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท   นน 17.4กก.

4.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  1"1/2x 1"1/2x 6.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท   นน 20.7กก.

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก  40x40x3.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท  นน 10.7กก.

2.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 40x40x4.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท นน 14.0กก.

3.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 40x40x5.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท นน 17.4กก.

4.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 40x40x6.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท นน 20.7กก.

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 45x45x4.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท นน 16.4กก.

2.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 45x45x5.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท  นน 20.2กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 45x45x4.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท  นน 16.4กก.

2.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 45x45x5.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท  นน 20.2กก.

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

1.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  2"x 2"x 3.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท  นน 13.4กก.

2.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  2"x 2"x 4.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท  นน 17.7กก.

3.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  2"x 2"x 5.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท  นน 22.0กก.

4.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  2"x 2"x 6.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท  นน 25.8กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก  50x50x3.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท นน 13.4กก.

2.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 50x50x4.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท  นน 17.7กก.

3.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 50x50x5.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท  นน 22.0กก.

4.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 50x50x6.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท  นน 25.8กก.

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

6

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 60x60x4.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท นน 22.0กก.

2.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 60 x60x5.0mm bks-steel.co.th  ราคาบาท นน 27.3กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 60x60x4.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท  นน 22.0กก.

2.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 60x60x5.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท นน 27.3กก.

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

7

1.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  2"1/2x 2"1/2x5.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท  นน 30.0กก.

2.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  2"1/2x 2"1/2x6.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท  นน 34.7กก.

3.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  2"1/2x 2"1/2x8.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท   นน 44.6กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก  65x65x5.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท  นน 30.0กก.

2.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 65x65x6.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท  นน 34.7กก.

3.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 65x65x8.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท  นน 44.6กก.

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

8 

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 70x70x6.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท   นน 38.3กก.

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 70x70x6.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท  นน 38.3กก.

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

  9

1.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  3"x 3"x 6.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท  นน 40.0กก.

2.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  3"x 3"x 9.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท  นน 59.0กก.

3.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  3"x 3"x12.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท  นน 75.8กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก  75x75x 6.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท นน 40.0กก.

2.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 75x75x 9.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท นน 59.0กก.

3.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 75x75x12.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท นน 75.8กก.

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

 10 

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 80x80x6.0mm bks steel   นน 43.9กก.

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 80x80x6.0mm bks steel   นน 43.9กก.

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

 11 

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก  90x90x 6.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท  นน 49.6กก.

2.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 90x90x 7.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท   นน 57.6กก.

3.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 90x90x10.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท  นน 79.8กก.

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก  90x90x 6.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท  นน 49.6กก.

2.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 90x90x 7.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท  นน 57.6กก.

3.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 90x90x10.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท  นน 79.8กก.

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

  12

1.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  4"x 4"x 7.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท  นน 64.2กก.

2.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  4"x 4"x 10.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท  นน 89.4กก.

3.ราคา L ราคาเหล็กฉาก 4"x 4"x 12.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท  นน 103.2กก.

4.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  4"x 4"x 13.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท  นน 114.6กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

1.ราคาAngle bar ราคาเหล็กฉาก 100x100x7.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท นน 64.2กก.

2.ราคาAngle bar ราคาเหล็กฉาก 100x100x10.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท นน 89.4กก.

3.ราคาAngle bar ราคาเหล็กฉาก 100x100x12.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท นน 103.2กก.

4.ราคาAngle bar ราคาเหล็กฉาก 100x100x13.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท นน 114.6กก.

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

  13

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 120x120x8.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท นน 88.2กก.

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 120x120x8.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท  นน 88.2กก.

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

  14

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 130x130x 9.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท นน 107.4กก.

2.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 130x130x12.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท นน 140.4กก.

3.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 130x130x15.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท นน 172.8กก.

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก  130x130x9.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท  นน 107.4กก.

2.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 130x130x12.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท  นน 140.4กก.

3.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 130x130x15.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท  นน 172.8กก.

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

 15

1.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  6"x 6"x12.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท  นน 163.8กก.

2.ราคา L ราคาเหล็กฉาก 6"x 6"x15.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท  นน 201.6กก.

3.ราคา L ราคาเหล็กฉาก 6"x 6"x19.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท  นน 251.4กก.

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 150x150x 12.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท นน 163.8กก.

2.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 150x150x 15.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท นน 201.6กก.

3.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก150x150x19.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท  นน 251.4กก.

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

 16 

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก  175x175x 12.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท นน 191.0กก.

2.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 175x175x 15.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท นน 236.4กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก  175x175x 12.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท นน 191.0กก.

2.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 175x175x 15.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท นน 236.4กก.

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

  17

1.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  8"x 8"x 15.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท  นน 272.0กก.

2.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  8"x 8"x 20.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท  นน 358.0กก.

3.ราคา L ราคาเหล็กฉาก 8"x 8"x25.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท  นน 441.6กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก  200x200x 15.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท นน272.0กก.

2.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 200x200x 20.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท นน 358.0กก.

3.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 200x200x25.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท  นน 441.6กก.

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

  18

1.ราคา L ราคาเหล็กฉาก 10"x10"x25.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท นน 562.2กก.

2.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  10"x10"x35.0mm bks-steel.co.th ราคาบาท นน 768.0กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

1.ราคาAngle bar ราคาเหล็กฉาก 250x250x25mm bks-steel.co.th ราคาบาท นน 562.2กก.

2.ราคาAngle bar ราคาเหล็กฉาก 250x250x35mm bks-steel.co.th ราคาบาท นน 768.0กก.

โทรสั่งเหล็กฉาก 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

 

ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ

ราคาเหล็กฉากวันนี้ จำหน่ายเหล็กฉาก จำหน่ายเหล็กฉากทุกชนิด ราคาเหล็กฉาก ราคาเหล็กฉากถูกถูก ราคาเหล็กฉาก ศูนย์จำหน่ายเหล็กฉาก สอบถามราคาเหล็กฉาก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็กฉาก ขายส่งเหล็กฉาก ราคาเหล็กฉาก ขายส่งเหล็กฉาก ราคาเหล็กฉาก

      เหล็กฉาก (Angles)  สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป การทำโครงหลังคา มีลักษณะเป็นมุมฉากเหล็กฉาก นิยมใช้สำหรับงานโครงสร้างทั่วไปการทำโครงหลังคาชั้นวางประเภทต่างๆเหล็กฉาก   คุณภาพดี ขนาดมาตรฐานต้องมีมุมฉากตรง น้ำหนัก +/- ไม่เกิน 3% จากสเปคที่กำหนดและทำมุมได้ 90 องศา มีด้านเท่ากันทั้งสองด้านเนื้อเรียบมีความยืดหยุ่นดีเพื่อสะดวกในการประกอบชิ้นงาน ให้สวยงามยิ่งขึ้น ที่สำคัญจะต้องมีใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม กำกับสินค้า เพราะมี เหล็กฉาก ที่ไม่ได้มาตรฐาน จำนวนมากวางจำหน่ายในตลาดจึงควรตรวจสอบทุกครั้ง

 

กลุ่มลูกค้าของเราเริ่ม 19/2/59

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้171
mod_vvisit_counterเมื่อวาน253
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1613
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1857
mod_vvisit_counterเดือนนี้1961
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว11610
mod_vvisit_counterทุกวัน319969

We have: 26 guests online
Your IP:: 34.229.63.28
 , 
Today: ธ.ค. 09, 2023
 
 

 

thaiflag small  Thailand