เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

 ราคาเหล็กฉาก ราคาแองเกิ้ล ราคาL

 

 

โทร.สั่ง082-954-2286

โทร.089-8384499

โทร.081-887-9449

โทร.095-456-3044 

2456

ราคาเหล็กฉาก ขนาด 

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

.................................................................................

น้ำหนัก ต่อเส้น

 1

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 1" x 3.0 มม.

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 25 มม x 3.0 มิล 

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

 6.30   กิโลกรัม/เส้น 
 2 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 1" x 5.0 มม.

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 25 มม x 5.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

10.20   กิโลกรัม/เส้น
 

ราคาเหล็กฉาก ขนาด

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

น้ำหนัก

Lเหล็กฉาก 1" 1/4 x 1/8 (3.0 มม.)

L เหล็กฉาก 30 มม x 3.0 มิล 

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

  7.90  กิโลกรัม/เส้น
  2

Lเหล็กฉาก 1" 1/4 x 5.0 มม.

L เหล็กฉาก 30 มม x 5.0 มิล 

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

 12.60  กิโลกรัม/เส้น
 

ราคาเหล็กฉาก ขนาด

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

น้ำหนัก
 1

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 1"1/2 x 1/8 (3.0 มม.) 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 40 มม x 3.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

   10.80 กิโลกรัม/เส้น

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 1"1/2 x 3/16 (4 มม.)

ราคาLราคาเหล็กฉาก 40 มม x 4.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

   14 กิโลกรัม/เส้น

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 1"1/2 x 5 มม.

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 40 มม x 5.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

  17.40  กิโลกรัม/เส้น
 4

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 1"1/2 x 6 มม.

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 40 มม x 6.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

  20.80  กิโลกรัม/เส้น
 

ราคาเหล็กฉาก ขนาด

โทรสั่งของ 081-735-9191. bks steelอโทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

น้ำหนัก
 1

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 45 มม x 4.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

 16.40  กิโลกรัม/เส้น
 2

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 45 มม x 5.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

20.30   กิโลกรัม/เส้น
 

ราคาเหล็กฉาก ขนาด

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

น้ำหนัก
  1

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 2" x 1/8 (3 มม.)

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 50 มม x 3.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

  13.40  กิโลกรัม/เส้น
 2

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 2" x 3/16 (4 มม.)

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 50 มม x 4.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

   17.80 กิโลกรัม/เส้น
 3

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 2" x 5 มม.

ราคาLราคา เหล็กฉาก 50 มม x 5.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

  22  กิโลกรัม/เส้น
 4

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 2" x 1/4 (6 มม.)

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 50 มม x 6.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

  25.80  กิโลกรัม/เส้น
 

ราคาเหล็กฉาก ขนาด

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

น้ำหนัก
 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 60 มม x 4.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

 22  กิโลกรัม/เส้น
 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 60 มม x 5.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

 27.30  กิโลกรัม/เส้น
 

ราคาเหล็กฉาก ขนาด

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

น้ำหนัก
 1 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 2"1/2 x 5 มม.

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 65 มม x 5.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

   30 กิโลกรัม/เส้น

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 2"1/2 x 6 มม.

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 65 มม x 6.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

 34.80  กิโลกรัม/เส้น 
 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 2"1/2 x 8 มม.

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 65 มม x 8.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

 46  กิโลกรัม/เส้น
 

   ราคาเหล็กฉาก ขนาด

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

น้ำหนัก
 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 70 มม x 6.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

  38.40 กิโลกรัม/เส้น
 

ราคาเหล็กฉาก ขนาด

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

น้ำหนัก
  1

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 3" x 1/4 (6 มม.)

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 75 มม x 6.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

  40.80 กิโลกรัม/เส้น 
 2

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 3" x 3/8 (9 มม.)

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 75 มม x 9.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

 59  กิโลกรัม/เส้น 
 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 3" x 1/2 (12 มม.)

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 75 มม x 12.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

  75.80 กิโลกรัม/เส้น
 

ราคาเหล็กฉาก ขนาด

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

น้ำหนัก
 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 80 มม x 6.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

44  กิโลกรัม/เส้น
 

ราคาเหล็กฉาก ขนาด

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

น้ำหนัก
 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 90 มม x 6.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

  50 กิโลกรัม/เส้น
 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 90 มม x 7.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

 57.50 กิโลกรัม/เส้น
 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 90 มม x 10.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

 80  กิโลกรัม/เส้น
 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 90 มม x 12.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

  91 กิโลกรัม/เส้น
 

ราคาเหล็กฉาก ขนาด

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

น้ำหนัก
  1

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 4" x 7.0  มม.

ราคา L ราคาเหล็กฉาก 100 มม x 7.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

  64.20 กิโลกรัม/เส้น 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 4" x 10.0 มม.

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 100 มม x 10.0 มิล 

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

 89.50  กิโลกรัม/เส้น 

 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 4" x 12.0 มม.

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 100 มม x 12.0 มิล 

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

 103.20  กิโลกรัม/เส้น
 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 4" x 13.0 มม.

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 100 มม x 13.0 มิล 

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

114.60   กิโลกรัม/เส้น
 

ราคาเหล็กฉาก ขนาด

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

น้ำหนัก
 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 120mm x 8.0 มม.

ราคาL ราคา เหล็กฉาก 120 มม x 8.0 มิล 

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

  88.20 กิโลกรัม/เส้น
 

ราคาเหล็กฉาก ขนาด

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

น้ำหนัก
 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 130mm x 9.0 มม.

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 130 มม x 9.0 มิล 

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

107.50  กิโลกรัม/เส้น
   

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 130mm x 12.0 มม.

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 130 มม x 12.0 มิล 

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

   140.50 กิโลกรัม/เส้น
 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 130mm x 15.0 มม.

ราคาL ราคา เหล็กฉาก 130 มม x 15.0 มิล 

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

173  กิโลกรัม/เส้น
 

ราคาเหล็กฉาก ขนาด

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

น้ำหนัก
 1

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 6" x 12 มม.

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 150 มม x 12.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

 164  กิโลกรัม/เส้น 
 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 6" x 15 มม.

ราคาL ราคา เหล็กฉาก 150 มม x 15.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

 201.50  กิโลกรัม/เส้น
 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 6" x 19 มม.

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 150 มม x 19.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

251.50 กิโลกรัม/เส้น
 

ราคาเหล็กฉาก ขนาด

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

น้ำหนัก
 

ราคาL ราคา เหล็กฉาก 175 มม x 12.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

191  กิโลกรัม/เส้น
 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 175 มม x 15.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

 236.50 กิโลกรัม/เส้น 
 

ราคาเหล็กฉาก ขนาด

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

น้ำหนัก
 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 200 มม x 15.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

 272 กิโลกรัม/เส้น
 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 200 มม x 20.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

 358 กิโลกรัม/เส้น
 

ราคาL ราคา เหล็กฉาก 200 มม x 25.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

441.60  กิโลกรัม/เส้น
 

ราคาเหล็กฉาก ขนาด

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

น้ำหนัก
 

ราคาL ราคา เหล็กฉาก 250 มม x 25.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

562.20  กิโลกรัม/เส้น
 

ราคาL ราคา เหล็กฉาก 250 มม x 35.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

768  กิโลกรัม/เส้น

ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ

ราคาเหล็กฉากวันนี้ จำหน่ายเหล็กฉาก จำหน่ายเหล็กฉากทุกชนิด ราคาเหล็กฉาก ราคาเหล็กฉากถูกถูก ราคาเหล็กฉาก ศูนย์จำหน่ายเหล็กฉาก สอบถามราคาเหล็กฉาก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็กฉาก ขายส่งเหล็กฉาก ราคาเหล็กฉาก ขายส่งเหล็กฉาก ราคาเหล็กฉาก

      เหล็กฉาก (Angles)  สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป การทำโครงหลังคา มีลักษณะเป็นมุมฉากเหล็กฉาก นิยมใช้สำหรับงานโครงสร้างทั่วไปการทำโครงหลังคาชั้นวางประเภทต่างๆเหล็กฉาก   คุณภาพดี ขนาดมาตรฐานต้องมีมุมฉากตรง น้ำหนัก +/- ไม่เกิน 3% จากสเปคที่กำหนดและทำมุมได้ 90 องศา มีด้านเท่ากันทั้งสองด้านเนื้อเรียบมีความยืดหยุ่นดีเพื่อสะดวกในการประกอบชิ้นงาน ให้สวยงามยิ่งขึ้น ที่สำคัญจะต้องมีใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม กำกับสินค้า เพราะมี เหล็กฉาก ที่ไม่ได้มาตรฐาน จำนวนมากวางจำหน่ายในตลาดจึงควรตรวจสอบทุกครั้ง

 

 

สนใจสินค้า โทรสอบถามได้เลย  โทร...

 

 

 

โทร.082-954-2286 โทร.095-456-3044. 

 

อยู่จังหวัดปทุมธานี ลำลูกกา

 

 

  

 

 
 
 

 

thaiflag small  Thailand