เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เหล็กแผ่นเพลท แผ่นเพจ.
 
Base Palte   Steel Plate
เหล็กรองพื้นเสา
 
 
 
 

 

โทร.สั่งแผ่นเพลท 095-232-6296 

 

 

Base Plate ราคา Steel Plate ราคาแผ่นเพลท bks steel 
โทร.สั่งแผ่นเพลท 095-232-6296   bks steel ขอบคุณมากค่ะ
Steel Plate (Ream diameter 12mm.)@4/set 

1.แผ่นเพลท 100x100x3mm  ราคา 50บาท 

2.แผ่นเพลท 100x100x6mm  ราคา 70บาท 

3.แผ่นเพลท 100x100x9mm  ราคา 100บาท 

4.แผ่นเพลท 100x100x12mm ราคา  150บาท 

5.แผ่นเพลท 100x100x15mm ราคา  200บาท 

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

1.แผ่นเพลท 125x125x3mm   ราคา 70บาท 

2.แผ่นเพลท 125x125x6mm   ราคา 90บาท 

3.แผ่นเพลท 125x125x9mm   ราคา 120บาท 

4.แผ่นเพลท 125x125x12mm ราคา 150บาท 

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

1.แผ่นเพลท 150x150x3mm  ราคา 80บาท

2.แผ่นเพลท 150x150x6mm ราคา 250บาท

2.แผ่นเพลท 150x150x6mm ราคา 150บาท 

3.แผ่นเพลท 150x150x9mm ราคา 200บาท

4.แผ่นเพลท 150x150x12mm ราคา 250บาท 

5.แผ่นเพลท 150x150x15mm ราคา 350บาท

6.แผ่นเพลท 150x150x20mm ราคา 400บาท 

โทร. 095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

1.แผ่นเพลท 200x200x3mm ราคา 150บาท 

2.แผ่นเพลท 200x200x6mm  ราคา 200บาท 

3.แผ่นเพล 200x200x9mm ราคา 250บาท 

4.แผ่นเพลท 200x200x12mm ราคา 300บาท 

5.แผ่นเพลท 200x200x15mm ราคา 350บาท 

6.แผ่นเพลท 200x200x20mm ราคา 450บาท 

โทร.095-232-6296ขอบคุณมากค่ะ

1.แผ่นเพลท 250x250x 9mm  ราคา 450บาท 

2.แผ่นเพลท 250x250x12mm ราคา 550บาท 

3.แผ่นเพลท 250x250x15mm  ราคา 600บาท 

4.แผ่นเพลท 250x250x20mm ราคา 800บาท 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

1.แผ่นเพลท 300x300x 9mm ราคา 500บาท 

2.แผ่นเพลท 300x300x12mm ราคา 600บาท 

3.แผ่นเพลท 300x300x15mm ราคา 750บาท 

4.แผ่นเพลท 300x300x20mm ราคา 850บาท

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

1.แผ่นเพลท 350x350x 9mm ราคา 800บาท 

2.แผ่นเพลท 350x350x12mm ราคา 1,450บาท 

3.แผ่นเพลท 350x350x15mm ราคา 1,950บาท 

4.แผ่นเพลท 350x350x20mm ราคา 2,350บาท

5.แผ่นเพลท 350x350x25mm ราคา 2,650บาท

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

1.แผ่นเพลท 400x400x 9mm ราคา 900บาท 

2..แผ่นเพลท 400x400x12mm ราคา 1,200บาท 

3.แผ่นเพลท 400x400x15mm ราคา 1,780บาท 

4.แผ่นเพลท 400x400x20mm ราคา 2,250บาท

5.แผ่นเพลท 400x400x25mm ราคา 2,850บาท

1.แผ่นเพลท 500x300x12mm ราคา 2,950บาท 

 

 

Base Plate  Steel Plate  bks steel โทร.095-232-6296 
Plate 340x120x16mm (เจาะรูกลาง)ราคา1,650บาท 19/04/2024 17.02 1ea
Plate 340x120x16mm (เจาะรูกลาง)ราคา1,870บาท 19/04/2024 17.02 1ea
Plate 340x120x16mm (เจาะรูกลาง)ราคา1,990บาท19/04/2024 17.02 1ea 100ea

 

 

 

 

 

เหล็กแผ่นเพลท แผ่นเพจ.
 
Base Palte   Steel Plate
เหล็กรองพื้นเสา
 
 
 
 
 

 

 

โทรสั่งแผ่นเพลท 095-232-6296 

Base Plate ราคา Steel Plate ราคาแผ่นเพลท bks steel 
โทรสั่งแผ่นเพลท 095-232-6296   bks steel ขอบคุณมากค่ะ
Steel Plate (Ream diameter 12mm.)@4/set 

1.แผ่นเพลท 100x100x3mm 

2.แผ่นเพลท 100x100x6mm

3.แผ่นเพลท 100x100x9mm 

4.แผ่นเพลท 100x100x12mm  

5.แผ่นเพลท 100x100x15mm

โทรสั่ง 095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

1.แผ่นเพลท 125x125x3mm   

2.แผ่นเพลท 125x125x6mm  

3.แผ่นเพลท 125x125x9mm  

4.แผ่นเพลท 125x125x12mm 

โทรสั่ง 095-232-6296ขอบคุณมากค่ะ

1.แผ่นเพลท 150x150x3mm  

2.แผ่นเพลท 150x100x6mm 

2.แผ่นเพลท 150x150x6mm   

3.แผ่นเพลท 150x150x9mm 

4.แผ่นเพลท 150x150x12mm 

5.แผ่นเพลท 150x150x15mm

6.แผ่นเพลท 150x150x20mm 

โทรสั่ง 095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

1.แผ่นเพลท 200x200x3mm 

2.แผ่นเพลท 200x200x6mm  

3.แผ่นเพล 200x200x9mm 

4.แผ่นเพลท 200x200x12mm 

5.แผ่นเพลท 200x200x15mm

6.แผ่นเพลท 200x200x20mm

โทรสั่ง 095-232-6296

1.แผ่นเพลท 250x250x 9mm

2.แผ่นเพลท 250x250x12mm

3.แผ่นเพลท 250x250x15mm 

4.แผ่นเพลท 250x250x20mm

โทรสั่ง 095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

1.แผ่นเพลท 300x300x 9mm 

2.แผ่นเพลท 300x300x12mm

3.แผ่นเพลท 300x300x15mm 

4.แผ่นเพลท 300x300x20mm 

โทรสั่ง 095-232-6296   bks steel ขอบคุณมากค่ะ

1.แผ่นเพลท 350x350x 9mm  bks-steel.co.th ราคา 800บาท 

2.แผ่นเพลท 350x350x12mm bks-steel.co.th ราคา 1,450บาท 

3.แผ่นเพลท 350x350x15mm bks-steel.co.th ราคา 1,950บาท 

4.แผ่นเพลท 350x350x20mm bks-steel.co.th ราคา 2,350บาท

5.แผ่นเพลท 350x350x25mm bks-steel.co.th ราคา 2,650บาท

โทรสั่ง 095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

1.แผ่นเพลท 400x400x 9mm

2..แผ่นเพลท 400x400x12mm 

3.แผ่นเพลท 400x400x15mm 

4.แผ่นเพลท 400x400x20mm 

5.แผ่นเพลท 400x400x25mm

1.แผ่นเพลท 500x300x12mm  
Base Plate  Steel Plate  bks steel โทร.095-232-6296 
เพลท 10เซ็นx10เซ็น หนา6มิล ราคา50บาท 28/03/2024 9:44 
เพลท 25เซ็นx25เซ็น หนา20มิล  ราคา950บาท 29/03/2024 15.47 1ea.
เพลท 25เซ็นx10เซ็น หนา20มิล ราคา450บาท 29/03/2024 15.47 1ea.
เพลท 25เซ็นx12เซ็น หนา20มิล  ราคา450บาท 
เพลท 25เซ็นx12เซ็น หนา20มิล  ราคา450บาท 29/03/2024 15.47 5ea.
เพลท 25เซ็นx12เซ็นx2เซ็น หนา6มิล  ราคา350บาท 29/03/2024 15.47 5ea.
เพลท 10เซ็นx10เซ็น หนา6มิล  ราคา50บาท 28/03/2024 9:44 100ea

ราคาเหล็กแผ่นเพจวันนี้ จำหน่ายเหล็กเพจ จำหน่ายเหล็กแผ่นเพจทุกชนิด ราคาเหล็กเพจ ราคาเหล็กแผ่นเพจถูกถูก ราคาเหล็กแผ่นเพจ ศูนย์จำหน่ายเหล็กแผ่นเพจ สอบถามราคาเหล็กแผ่นเพจ เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็กเพจ ขายส่งเหล็กเพจ ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเพจเหล็ก ราคาเหล็กเพจรูปพรรณ 
ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ 

กลุ่มลูกค้าของเราเริ่ม 19/2/59

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้83
mod_vvisit_counterเมื่อวาน171
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้461
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1067
mod_vvisit_counterเดือนนี้2823
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว5621
mod_vvisit_counterทุกวัน366283

We have: 4 guests, 1 bots online
Your IP:: 3.230.154.90
 , 
Today: พ.ค. 22, 2024
 
 

 

thaiflag small  Thailand