เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาแผ่นดำ.

ราคาเหล็กแผ่นดำ SS400

ราคาSteel Plate

ราคเหล็กแผ่นดำสิบล้อ

มีเกรดเอA ของใหม่

 

 

 

 

โทรสั่งเหล็กแผ่นดำ 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

 

ราคาเหล็กแผ่นดำ ราคาแผ่นเรียบ ราคาSteel Plate 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ  

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 2.3mm.x4'x8' bks-steel.co.th ราคา2,050บาท

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ 

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 2.0mm.x4'x8' bks-steel.co.th  ราคา 1,790บาท

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

 

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 2.0mm.x5'x10' bks-steel.co.th ราคา2,700บาท

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 2.3มิลx4'x8' bks-steel.co.th ราคา2,050บาท

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 2.3มิลx5'x10' bks-steel.co.th ราคา 3,200บาท

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 4.5มิลx4'x8' bks-steel.co.th ราคา3,600บาท

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 4.5มิลx5'x10' bks-steel.co.th ราคา 5,100บาท

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 1.0มิลx4'x8' bks-steel.co.th ราคา 760บาท น้ำหนัก23.2กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 1.2มิลx4'x8' bks-steel.co.th ราคา 780บาท น้ำหนัก27.5กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 1.4มิลx4'x8' bks-steel.co.th ราคา1,190บาท น้ำหนัก32.0กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 1.5มิลx4'x8' bks-steel.co.th ราคา1,290บาท น้ำหนัก34.4กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 1.6มิลx4'x8' bks-steel.co.th ราคา1,490บาท น้ำหนัก37.2กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 2.0มิลx4'x8' bks-steel.co.th ราคา1,790บาท น้ำหนัก46.7กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 2.3มิลx4'x8' bks-steel.co.th ราคา2,050บาท  น้ำหนัก53.2กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 2.5มิลx4'x8' bks-steel.co.th ราคา2,100บาท น้ำหนัก53.3กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 2.8มิลx4'x8' bks-steel.co.th ราคา2,500บาท น้ำหนัก65.2กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 3.0มิลx4'x8' bks-steel.co.th ราคา 2,600บาท น้ำหนัก69.8กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 3.2มิลx4'x8' bks-steel.co.th ราคา2,800บาท น้ำหนัก74.5กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 4.0มิลx4'x8' bks-steel.co.th ราคา3,100บาท  น้ำหนัก93.0กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 4.5มิลx4'x8' bks-steel.co.th ราคา3,600บาท น้ำหนัก101กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 5.0มิลx4'x8' bks-steel.co.th ราคา3,900บาท น้ำหนัก117กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 6.0มิลx4'x8' bks-steel.co.th ราคา4,300บาท น้ำหนัก136.5กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 8.0มิลx5'x20' bks-steel.co.th  น้ำหนัก584กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel งานสั่งตัด สั่งได้เลยค่ะ 

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 9.0มิลx4'x8' bks-steel.co.th ราคา6,700บาท น้ำหนัก207.2กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 10.0มิลx4'x8' bks-steel.co.th ราคา7,600บาท น้ำหนัก234.0กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 10.0มิลx5'x20' bks steel.co.th  น้ำหนัก730กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel งานสั่งตัด สั่งได้เลยค่ะ 

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 12.0มิลx4'x8' bks-steel.co.th ราคา8,800บาท น้ำหนัก276.5กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 15มิลx4'x8' bks steel.co.th โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 16มิลx4'x8' bks steel.co.th ราคา13,950บาท น้ำหนัก373กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 19มิลx4'x8' bks steel.co.th ราคา17,980บาท น้ำหนัก442กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 20มิลx4'x8' bks-steel.co.th ราคา16,950บาท น้ำหนัก467กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 25มิลx4'x8' bks steel.co.th ราคา20,700บาท น้ำหนัก584กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 30มิลx4'x8' bks steel.co.th ราคา28,500บาท น้ำหนัก699กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 32มิลx4'x8' bks steel.co.th ราคา28,900บาท น้ำหนัก748กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 38มิลx4'x8' bks steel.co.th ราคา33,950บาท น้ำหนัก886กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 40มิลx4'x8' bks steel.co.th ราคา36,500บาท น้ำหนัก933กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กแผ่นขนาด 5'x10'

โทรสั่งเหล็กแผ่นดำ 095-232-6296

bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 2.0mm.x5'x10' bks-steel.co.th ราคา2,700บาท น้ำหนัก68.5กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 2.3mm.x5'x10' bks-steel.co.th ราคา3,200บาท น้ำหนัก84กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 2.5mm.x5'x10' bks-steel.co.th ราคา3,700บาท น้ำหนัก87.3กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 3.0mm.x5'x10' bks-steel.co.th ราคา3,800บาท น้ำหนัก105.5กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 3.2mm.x5'x10' bks-steel.co.th ราคา4,200บาท น้ำหนัก116.4กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 4.0mm.x5'x10' bks-steel.co.th ราคา4,700บาท น้ำหนัก140กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 4.5mm.x5'x10' bks-steel.co.th ราคา5,100บาท น้ำหนัก157.5กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 5.0mm.x5'x10' bks-steel.co.th ราคา5,800บาท น้ำหนัก177กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 6.0mm.x5'x10' bks-steel.co.th ราคา6,900บาท น้ำหนัก213กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 9.0mm.x5'x10' bks-steel.co.th ราคา9,980บาท น้ำหนัก322กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 10.0mm.x5'x10' bks-steel.co.th ราคา12,990บาท น้ำหนัก355กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 12.0mm.x5'x10' bks-steel.co.th ราคา14,000บาท น้ำหนัก433กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 15.0mm.x5'x10' bks-steel.co.th ราคา19,700บาท น้ำหนัก547กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 16.0mm.x5'x10' bks-steel.co.th ราคา23,000บาท น้ำหนัก582กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 19.0mm.x5'x10' bks-steel.co.th ราคา27,300บาท น้ำหนัก696กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 20.0mm.x5'x10' bks-steel.co.th ราคา28,500บาท น้ำหนัก732กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 25mm.x5'x10' bks-steel.co.th ราคา34,950บาท น้ำหนัก912กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2456

ราคาเหล็กแผ่นเรียบ ราคาเหล็กแผ่นดำ ราคาSteel Plate SS400

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

  1.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 1.0mm x4'x8' bks steel.co.th ขายบาท นน 23.1กก.
  2.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 1.2mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 27.5กก.
  3.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 1.4mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 32.6กก.
  4.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 1.5mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 35กก.
  5.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 1.6mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 37.5กก.
  6.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 1.7mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 39.8กก.
  7.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 1.8mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 42กก.
  8.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 2.0mm x4'x8' bks steel.co.th ขายบาท นน46.5กก.
  9.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา2.3mm x4'x8' bks steel.co.th ขายบาท นน54กก. 
   10.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 2.5mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 59.6กก.
 

ราคาเหล็กแผ่นเรียบ ราคาเหล็กแผ่นดำ ราคาSteel Plate SS400

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

   11.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 2.7mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 65.5กก.
   12.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 3.0mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 70.2กก.
   13.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 3.2mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 75กก.
  14.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 4.0mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 94กก.
  15.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 4.5mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 101กก.
  16.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 5.0mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 113กก.
  17.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 6.0mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 136.4กก.
  18.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 7.0mm x4'x8' bks steel.co.th ขายบาท นน159.6กก.
  19.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 8.0mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 184กก.
  20.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 9.0mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 207.2กก.
 

ราคาเหล็กแผ่นเรียบ ราคาเหล็กแผ่นดำ ราคาSteel Plate SS400

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

  21.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 10mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 233.2กก.
  22.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 12mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 276.4กก.
  23.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 15mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 351กก.
  24.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 16mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 374กก.
  25.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 18mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 420กก.
  26.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 19mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 443กก.
  27.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 20mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 467กก.
  28.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 22mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 523กก.
  29.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 25mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 585กก.
  30.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 28mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 660กก.
 

ราคาเหล็กแผ่นเรียบ ราคาเหล็กแผ่นดำ ราคาSteel Plate SS400

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

  31.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 30mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 700กก.
  32.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 32mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 749กก.
  33.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 38mm x4'x8' bks steel.co.th ขายบาท นน887กก.
  34.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 40mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 933กก.
 

5'x10' ราคาเหล็กแผ่นเรียบ ราคาเหล็กแผ่นดำ ราคาSteel Plate SS400 ขนาด 5'x10'

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

   1.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 2.0mm x 5'x 10' bks steel.co.th ขายบาท นน 73.2กก.
  2.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 2.3mm x 5'x 10' bks steel.co.th ขายบาท นน 84.5กก. 
  3.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 2.5mm x 5'x10' bks steel.co.th ขายบาท นน87.6กก. 
  4.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 3.0mm x 5'x 10' bks steel.co.th ขายบาท นน 105.5กก. 
  5.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 3.2mm x 5'x10' bks steel.co.th ขายบาท นน 115.4กก.
    6.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 4.0mm x 5'x 10' bks steel.co.th ขายบาท นน 140.2กก.
   7..ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 4.5mm x 5'x 10' bks steel.co.th ขายบาท นน 165กก. 
   8.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 5.0mm x 5'x 10' bks steel.co.th ขายบาท นน 176กก. 
   9.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 6.0mm x 5'x 10' bks steel.co.th ขายบาท นน 219.8กก. 
   10.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 8.0mm x 5'x 10' bks steel.co.th ขายบาท นน 284กก. 
 

5'x10' ราคาเหล็กแผ่นเรียบ ราคาเหล็กแผ่นดำ ราคาSteel Plate SS400 ขนาด 5'x10'

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

  11. ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 9.0mm x 5'x 10' bks steel.co.th ขายบาท นน 323.6กก. 
   12.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 10mm x 5'x 10' bks steel.co.th ขายบาท นน 361กก. 
   13.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 12mm x 5'x 10' bks steel.co.th ขายบาท นน 438.5กก. 
   14.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 15mm x 5'x 10' bks steel.co.th ขายบาท นน 548กก. 
    15..ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 16mm x 5'x 10' bks steel.co.th ขายบาท นน 583กก.
    16.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 19mm x 5'x 10' bks steel.co.th ขายบาท นน 697.5กก.
    17.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 20mm x 5'x 10' bks steel.co.th ขายบาท นน 733กก.
  18.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 22mm x5'x10' bks steel.co.th ขาย33,734บาท นน803กก. 
  19.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 25mm x5'x10' bks steel.co.th ขายบาท นน913กก. 
   

5' x 20' ราคาเหล็กแผ่นเรียบ ราคาเหล็กแผ่นดำ ราคาSteel Plate SS400 ขนาด 5' x 20'

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

เหล็กแผ่นดำสำหรับสิบล้อ เกรดA

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

  1.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 10mm.x5'x20 bks steel ราคา บาท นน718กิโลต่อแผ่น
  2.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 12mm. x 5'x 20' bks steel ราคา บาท นน878กิโลต่อแผ่น.
  3.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 18mm x 5'x 20' bks steel ราคา  บาทนน1,389กิโลต่อแผ่น.
 

เหล็กแผ่นดำ ss400

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

 

1.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 1.0mm x4'x8' bks steel.co.th ขายบาท นน 23.1กก.

2.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 1.2mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 27.5กก.

3.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 1.4mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 32.6กก.

4.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 1.5mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 35กก.

5.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 1.6mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 37.5กก.

6.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 1.7mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 39.8กก.

7.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 1.8mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 42กก.

8.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 2.0mm x4'x8' bks steel.co.th ขายบาท นน46.5กก.

9.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา2.3mm x4'x8' bks steel.co.th ขายบาท นน54กก. 

 10.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 2.5mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 59.6กก.

 11.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 2.7mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 65.5กก.

 12.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 3.0mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 70.2กก.

 13.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 3.2mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 75กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

 

 

1.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 4.0mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 94กก.

2.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 4.5mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 101กก.

3.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 5.0mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 113กก.

4.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 6.0mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 136.4กก.

5.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 7.0mm x4'x8' bks steel.co.th ขายบาท นน159.6กก.

6.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 8.0mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 184กก.

7.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 9.0mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 207.2กก.

8.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 10mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 233.2กก.

9.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 12mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 276.4กก.

 10.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 15mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 351กก.

 11.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 16mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 374กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

 

1.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 18mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 420กก.

2.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 19mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 443กก.

3.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 20mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 467กก.

4.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 22mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 523กก.

5.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 25mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 585กก.

6.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 28mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 660กก.

7.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 30mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 700กก.

8.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 32mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 749กก.

9.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 38mm x4'x8' bks steel.co.th ขายบาท นน887กก.

10.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 40mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 933กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

   

1.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 2.0mm x 5'x 10' bks steel.co.th ขายบาท นน 73.2กก.

2.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 2.3mm x 5'x 10' bks steel.co.th ขายบาท นน 84.5กก.

3.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 2.5mm x 5'x10' bks steel.co.th ขายบาท นน87.6กก.

4.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 3.0mm x 5'x 10' bks steel.co.th ขายบาท นน 105.5กก.

5.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 3.2mm x 5'x10' bks steel.co.th ขายบาท นน 115.4กก.

 6.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 4.0mm x 5'x 10' bks steel.co.th ขายบาท นน 140.2กก.

 7..ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 4.5mm x 5'x 10' bks steel.co.th ขายบาท นน 165กก.

 8.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 5.0mm x 5'x 10' bks steel.co.th ขายบาท นน 176กก.

 9.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 6.0mm x 5'x 10' bks steel.co.th ขายบาท นน 219.8กก.

 10.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 8.0mm x 5'x 10' bks steel.co.th ขายบาท นน 284กก.

11. ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 9.0mm x 5'x 10' bks steel.co.th ขายบาท นน 323.6กก.

 12.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 10mm x 5'x 10' bks steel.co.th ขายบาท นน 361กก.

 13.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 12mm x 5'x 10' bks steel.co.th ขายบาท นน 438.5กก.

 14.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 15mm x 5'x 10' bks steel.co.th ขายบาท นน 548กก.

 15..ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 16mm x 5'x 10' bks steel.co.th ขายบาท นน 583กก.

 16.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 19mm x 5'x 10' bks steel.co.th ขายบาท นน 697.5กก.

 17.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 20mm x 5'x 10' bks steel.co.th ขายบาท นน 733กก.

18.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 22mm x5'x10' bks steel.co.th ขายบาท นน803กก.

19.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 25mm x5'x10' bks steel.co.th ขายบาท นน913กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

   

1.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 10mm.x5'x20 bks steel ราคา บาท นน718กิโลต่อแผ่น

2.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 12mm. x 5'x 20' bks steel ราคา บาท นน878กิโลต่อแผ่น.

3.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 18mm x 5'x 20' bks steel ราคา  บาทนน1,389กิโลต่อแผ่น.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ

 

ราคาเหล็กแผ่นดำวันนี้ จำหน่ายเหล็กแผ่นดำ จำหน่ายเหล็กแผ่นดำทุกชนิด ราคาเหล็กแผ่นดำ ราคาเหล็กแผ่นดำถูกถูก ราคาเหล็กแผ่นดำ ศูนย์จำหน่ายเหล็กแผ่นดำ สอบถามราคาเหล็กแผ่นดำ เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็กแผ่นดำ ขายส่งเหล็กแผ่นดำ ราคาเหล็กแผ่นดำ ขายส่งเหล็กแผ่นดำ ราคาเหล็กแผ่นดำรูปพรรณ ราคาเหล็ก 

               แผ่นดำ   คือ เหล็กแผ่นสำหรับใช้งานโครงสร้างทั่วไป เป็นเหล็กที่ไม่เน้นคุณสมบัติทางกลมากนัก และเป็นเหล็กที่มีปริมาณซื้อขายในตลาดค่อนข้างมาก

กลุ่มลูกค้าของเราเริ่ม 19/2/59

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้174
mod_vvisit_counterเมื่อวาน253
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1616
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1857
mod_vvisit_counterเดือนนี้1964
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว11610
mod_vvisit_counterทุกวัน319972

We have: 26 guests online
Your IP:: 34.229.63.28
 , 
Today: ธ.ค. 09, 2023
 
 

 

thaiflag small  Thailand