เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

 ราคาH ราคาไวด์แฟรงค์

ราคาเหล็กไวร์แฟรงค์ ราคาWF

 

 

 

 

โทรสั่ง 081-735-9191

ราคาH

ราคาไวร์แฟรงค์ 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

..............................................................................................................

......................................

ราคาH ราคาWf 

ยาว 6 เมตร

 

ราคาH ต่อเส้น

....................................

ราคาH ราคาWf 

ยาว 9 เมตร

ราคาH ต่อเส้น

................................

ราคาH ราคาWf 

ยาว 12 เมตร

ราคาH ต่อเส้น

1. ราคาเหล็กH 100 x 50 x 5 x 7 mm.นน 9.30 kg/m.  

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

1.1 ราคาH 100x50x5x7 ยาว 6m.นน 55.8 Kg.= 1,400 บาท

1.2 ราคาH 100x50x5x7 ยาว 9m.นน 83.7 Kg.= 2,100 บาท

1.3 ราคาH 100x50x5x7 ยาว 12m. 111.6 Kg.= 2,800 บาท

  ยาว 6 เมตร

นน 55.80 kg.

 

ยาว 9 เมตร

นน 83.70 kg.

 

ยาว 12 เมตร

นน 111.60 kg.

 

2.ราคาเหล็ก H 148x 100x6x9 mm นน 21.10 kg/m. 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

2.1ราคา H 148x100x6x9 ยาว 6m.126.6 Kg.= 3,180 บาท

2.2ราคา H 148x100x6x9 ยาว 9m.189.9 Kg.= 4,750 บาท

2.3ราคา H 148x100x6x9 ยาว 12m.253.2 Kg.= 6,340 บาท

ยาว 6 เมตร

นน 126.60 kg.

 

ยาว 9 เมตร

นน 189.90 kg.

 บาท 

  ยาว 12 เมตร

นน 253.20 kg.

 บาท 

3.ราคาเหล็ก H 150x75x5x7 mm. นน. 14.00 kg/m.     

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

3.1 ราคา H 150x75x5x7 ยาว 6m.84 Kg.= 2,100 บาท

3.2 ราคา H 150x75x5x7 ยาว 9m.126 Kg.= 3,150 บาท

3.3 ราคา H 150x75x5x7 ยาว 12m.168 Kg.= 4,200 บาท

ยาว 6 เมตร

นน 84 kg.

 

ยาว 9 เมตร

นน 126 kg.

 บาท 

  ยาว 12 เมตร

นน 168 kg.

 บาท

4.ราคาเหล็ก H 175x90x5x8  mm. 18.10 kg/m. พิเศษ

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

 4.1 ราคาH 175x90x5x8 ยาว 6m.108.6 Kg.=2,920 บาท

4.2 ราคาH 175x90x5x8 ยาว 9m.162.9 Kg.= 4,400 บาท

4.3 ราคาH 175x90x5x8 ยาว 12m.217.2Kg.= 5,900 บาท

ยาว 6 เมตร/ 108.60 kg.

 

ยาว 9 เมตร

นน 162.90 kg.

 บาท

ยาว 12 เมตร

นน 217.20 kg.

บาท

5.ราคาเหล็ก H 194x150x6x9 mm. นน. 30.60 kg/m.    

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

5.1 ราคาH 194x150x6x9 ยาว 6m. 183.6 Kg.= 4,590 บาท

5.2 ราคาH 194x150x6x9 ยาว 9m. 275.4 Kg.= 6,890 บาท

5.3 ราคาH 194x150x6x9ยาว 12m.367.2 Kg.= 9,180บาท 

ยาว 6 เมตร นน.183.6 Kg.

 

  ยาว 9 เมตร

นน 275.40 kg.

  บาท 

ยาว 12 เมตร

นน 367.20 kg.

   บาท 

เรียกรุ่น H200x100

6. ราคาเหล็กH 198x99x4.5x7mm.นน.18.20Kg/m.พิเศษ

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

6.1 ราคาH 198x99x4.5x7 ยาว 6m.109.2 Kg.= 3,240 บาท

6.2 ราคาH 198x99x4.5x7 ยาว 9m.163.8 Kg.= 4,850 บาท

6.3 ราคาH 198x99x4.5x7ยาว 12m.218.4 Kg.= 6,450บาท

ยาว 6 เมตร

นน 109.20 kg.

   บาท

 ยาว 9 เมตร

นน 163.80 kg.

 บาท

ยาว 12 เมตร

นน 218.40 kg.

 บาท

  7. ราคาเหล็กH 200x100x5.5x8mm.นน.21.30 Kg/m.

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

 7.1ราคาH 200x100x5.5x8ยาว 6m.127.8 Kg.= 3,200 บาท 

 7.2 ราคาH 200x100x5.5x8 ยาว 9m.191.7 Kg.= 4,800 บาท

 7.3 ราคาH 200x100x5.5x8ยาว 12m.255.6 Kg.= 6,400บาท

ยาว 6 เมตร/127.80 kg.

 

  ยาว 9 เมตร

นน 191.70 kg.

 บาท 

 

ยาว 12 เมตร 

นน 255.60 kg.

 บาท 

8.ราคาเหล็กH 200x204x12x12mm. 56.20 kg/m.พิเศษ

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

8.1 ราคาH 200x204x12x12ยาว 6m. 337.2 Kg.= 9,960บาท

8.2 ราคาH 200x204x12x12ยาว 9m.505.8 Kg.=14,930บาท

8.3 ราคาH 200x204x12x12ยาว12m.674.4 Kg.=19,900บาท

ยาว 6 เมตร

นน 337.20 kg.

   บาท

 ยาว 9 เมตร

นน 505.80 kg.

 บาท

ยาว 12 เมตร

นน 674.40 kg.

 บาท

9.ราคาเหล็กH 208x202x10x16 mm.นน.65.70 kg/m.พิเศษ 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

9.1 ราคาH 208x202x10x16ยาว 6m.394.2 Kg.=10,200 บาท

9.2 ราคาH 208x202x10x16ยาว 9m.591.3 Kg.=15,300 บาท

9.3 ราคาH 208x202x10x16ยาว12m.788.4 Kg.=20,400บาท

ยาว 6 เมตร/394.20 kg.

 

ยาว 9 เมตร

นน 591.30 kg.

 บาท

ยาว 12 เมตร

นน 788.40 kg.

 บาท

10.ราคาเหล็กH 244x175x7x11mm.นน.44.10 kg/m.Qp

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

10.1 ราคาH 244x175x7x11ยาว 6m. 264.6 Kg.= 7,180 บาท

10.2 ราคาH 244x175x7x11ยาว9m.396.9 Kg.= 10,760 บาท

10.3 ราคาH 244x175x7x11ยาว12m.529.2 Kg.=14,350บาท

ยาว 6 เมตร

นน 264.60 kg.

   บาท 

ยาว 9 เมตร

นน 396.90 kg.

 บาท 

  ยาว 12 เมตร

นน 529.20 kg.

 บาท 

11.ราคาเหล็กH 244x252x11x11mm.นน.64.40kg/m.พิเศษ   

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

11.1ราคาH 244x252x11x11ย 6m.386.4kg/m.=11,600บาท 

11.2ราคาH 244x252x11x11ย 9m.579.6kg/m.=17,500บาท 

11.3ราคาH 244x252x11x11ย12m.772.8kg/m.=23,200บาท

 ยาว 6 เมตร

นน 386.40 kg.

   บาท

  ยาว 9 เมตร

นน 579.60 kg.

 บาท 

ยาว 12 เมตร

นน 772.80 kg.

 บาท 

12.ราคาเหล็กH 248x124x5x8mm. นน. 25.70 kg/m.    

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel พิเศษ

12.1 ราคาH 248x124x5x8ยาว 6m.154.2kg/m.=4,460บาท

12.2 ราคาH 248x124x5x8ยาว 9m.231.3kg/m.=6,700บาท

12.3 ราคาH 248x124x5x8ยาว 12m.308.4kg/m.=8,900บาท

 ยาว 6 เมตร

นน 154.20 kg.

   บาท

ยาว 9 เมตร

นน 231.30 kg.

บาท 

 ยาว 12 เมตร

นน 308.40 kg.

 บาท

 

13.ราคาเหล็กH 248x249x8x13mm. นน. 66.50 kg/m. 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel พิเศษ

13.1 ราคาH 248x249x8x13ยาว 6m.399kg/m.=11,600บาท 

13.2 ราคาH 248x249x8x13ย 9m.598.5kg/m.=17,300บาท

13.3 ราคาH 248x249x8x13ย 12m.798kg/m.=23,100บาท

ยาว 6 เมตร

นน 399 kg.

 บาท

ยาว 9 เมตร

นน 598.50 kg.

 บาท

ยาว 12 เมตร

นน 798 kg.

 บาท

14.ราคาเหล็กH 250x125x6x9mm. นน. 29.60 kg/m.  

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

14.1 ราคาH 250x125x6x9ยาว 6m.177.6kg/m.=4,440บาท

14.2 ราคาH 250x125x6x9ยาว 9m.266.4kg/m.=6,660บาท

14.3 ราคาH 250x125x6x9ยาว 12m.355.2kg/m.=8,880บาท

 

ยาว 6 เมตร/177.60 kg.

ยาว 9 เมตร

นน 266.40 kg.

บาท 

ยาว 12 เมตร

นน 355.20 kg.

บาท 

15.ราคาเหล็กH 294x200x8x12mm. นน. 56.80 kg/m. 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

15.1 ราคาH 294x200x8x12ยาว 6m.340.8kg/m.=8,520บาท

15.2 ราคาH 294x200x8x12ย 9m.511.2kg/m.=12,780บาท

15.3 ราคาH 294x200x8x12ย12m.681.6kg/m.=17,040บาท

ยาว 6 เมตร

นน 340.80 kg.

     บาท

 ยาว 9 เมตร

นน 511.20 kg.

 บาท 

  ยาว 12 เมตร

นน 681.60 kg.

 บาท 

16.ราคาเหล็กH 294x302x12x12mm.นน. 84.5 Kg/m.

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel พิเศษ

16.1 ราคาH 294x302x12x12ย 6m.507Kg/m.=14,700บาท

16.2 ราคาH 294x302x12x12ย9m.760.5Kg/m.=22,000บาท

16.3ราคาH294x302x12x12ย12m.1,014Kg/m.=29,300บาท

  ยาว 6 เมตร

นน 507 kg.

  บาท

ยาว 9 เมตร

นน 760.50 kg.

 บาท

  ยาว 12 เมตร

นน 1,014 kg.

บาท

17.ราคาเหล็ก H 298x149x5.5x8mm.นน. 32.00 Kg/m.

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel พิเศษ

17.1 ราคาH 298x149x5.5x8ย6m.192Kg/m.= 5,550 บาท

17.2 ราคาH 298x149x5.5x8ย9m.288Kg/m.= 8,340 บาท

17.3 ราคาH 298x149x5.5x8ย12m.384Kg/m.=11,100บาท

 

  ยาว 6 เมตร

นน 192 kg.

 บาท

 

ยาว 9 เมตร

นน 288 kg.

 บาท

ยาว 12 เมตร

นน 384 kg.

 บาท

18.ราคาเหล็ก H 298x201x9x14mm.นน. 65.40 Kg/m.

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

18.1 ราคาH 298x201x9x14ย 6m.392.4Kg/m.=11,400บาท

18.2 ราคาH 298x201x9x14ย 9m.588.6Kg/m.=17,000บาท

18.3 ราคาH 298x201x9x14ย12m.784.8Kg/m.=22,700บาท

  ยาว 6 เมตร/392.40 kg.

ยาว 9 เมตร

นน 588.60 kg.

 บาท

 ยาว 12 เมตร

นน 784.80 kg.

 บาท

19.ราคาเหล็ก H 298x299x9x14mm.นน. 87.00 Kg/m.

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel พิเศษ

19.1ราคาH 298x299x9x14ย6m.522Kg/m.=15,100บาท

19.2ราคาH 298x299x9x14ย9m.783Kg/m.=22,700บาท

19.3  H 298x299x9x14ย12m.1,044Kg/m.=30,200บาท

 

  ยาว 6 เมตร

นน 522 kg.

 บาท

 ยาว 9 เมตร

นน 783 kg.

 บาท

ยาว 12 เมตร

นน 1,044 kg.

 บาท

20.ราคาเหล็ก H 300x150x6.5x9mm. นน. 36.70 kg/m. 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

20.1 ราคาH 300x150x6.5x9ย 6m.220.2kg/m.=5,520บาท

20.2 ราคาH 300x150x6.5x9ย 9m.330.3kg/m.=8,260บาท

20.3  H 300x150x6.5x9ย 12m.440.4kg/m.=11,000บาท

   ยาว 6 เมตร

นน 220.20 kg.

   บาท

ยาว 9 เมตร

นน 330.30 kg.

บาท 

  ยาว 12 เมตร

นน 440.40 kg.

 บาท 

21.ราคาH 300x305x15x15mm.นน. 106.00 kg/m.  

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel พิเศษ

21.ราคาH 300x305x15x15ยm.kg/m.=บาท

   ยาว 6 เมตร

นน 636 kg.

 บาท

ยาว 9 เมตร

นน 954 kg.

 บาท

ยาว 12 เมตร

นน 1,272 kg.

  บาท

22.ราคาH 304x301x11x17mm.นน. 106.00 kg/m.  

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

   ยาว 6 เมตร/ 220.20 kg.

ยาว 9 เมตร

นน 330.30 kg.

  บาท

 ยาว 12 เมตร

นน 440.40 kg.

 บาท

23.ราคาH 336x249x8x12mm.นน. 69.20 kg/m.  

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

  ยาว 6 เมตร

นน  kg.

  บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

 บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

 บาท

24.ราคาH 338x351x13x13mm.นน. 106.00 kg/m.  

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

  ยาว 6 เมตร

นน  kg.

  บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

 บาท

  ยาว 12 เมตร

นน  kg.

 บาท

 25.ราคาH 340x250x9x14mm.นน. 79.70 kg/m.  

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

   ยาว 6 เมตร

นน  kg.

บาท 

   ยาว 9 เมตร

นน  kg.

บาท 

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

 บาท 

26.ราคาH 344x348x10x16mm.นน. 115 kg/m.  

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

  ยาว 6 เมตร

นน  kg.

บาท

  ยาว 9 เมตร

นน  kg.

บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

บาท

27.ราคาH 344x354x16x16mm.นน. 131 kg/m.  

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

  ยาว 6 เมตร

นน  kg.

  บาท

  ยาว 9 เมตร

นน  kg.

 บาท

  ยาว 12 เมตร

นน  kg.

 บาท

28.ราคาH 346x174x6x9mm.นน. 41.40 kg/m.  

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

   ยาว 6 เมตร

นน  kg.

  บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

 บาท 

 ยาว 12 เมตร

นน  kg.

 บาท 

29.ราคา H 350x175x7x11mm.นน. 49.60 kg/m. 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

 ยาว 6 เมต/297.6 kg.

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

 บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

 บาท

30.ราคา H 350x357x19x19mm.นน. 156 kg/m. 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

   ยาว 6 เมตร

นน  kg.

 บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

 บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

 บาท

30.ราคาH 354x176x8x13mm.นน. 57.80 Kg/m.

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

   ยาว 6 เมตร/346.8 kg.

 ยาว 9 เมตร

นน  kg.

 บาท

  ยาว 12 เมตร

นน  kg.

 บาท

31.ราคาH 386x299x9x14mm.นน. 94.30 Kg/m.

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

 ยาว 6 เมตร

นน  kg.

บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

บาท

 ยาว 12 เมตร

นน  kg.

 บาท

32.ราคาH 388x402x15x15mm.นน. 140 Kg/m.

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

 ยาว 6 เมตร

นน  kg.

บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

 บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

  บาท

33.ราคาH 390x300x10x16mm.นน. 107.00 Kg/m.

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

 ยาว 6 เมตร

นน  kg.

บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

 บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

 บาท

34.ราคาH 394x398x11x18mm.นน. 147 Kg/m.

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

 ยาว 6 เมตร

นน  kg.

บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

 บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

 บาท

35.ราคาH 396x199x7x11mm.นน. 56.60 Kg/m.

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

 ยาว 6 เมตร

นน  kg.

 บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

 บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

 บาท

36.ราคาH 400x200x8x13mm.นน. 66.00 kg/m. 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

   ยาว 6 เมตร/396kg.

  ยาว 9 เมตร

นน  kg.

  บาท 

 ยาว 12 เมตร

นน  kg.

 บาท 

37.ราคาH 400x408x21x21mm.นน. 172.00 kg/m. 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

 ยาว 6 เมตร

นน  kg.

 บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

 บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

 บาท

38.ราคาH 404x201x9x15mm.นน. 75.50 kg/m. 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

 ยาว 6 เมตร

นน  kg.

บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

 บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

 บาท

39.ราคาH 414x405x18x28mm.นน. 232.00 kg/m. 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

 ยาว 6 เมตร

นน  kg.

 บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

  บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

  บาท

40.ราคาH 434x299x10x15mm.นน. 106.00 kg/m. 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

ยาว 6 เมตร

นน  kg.

บาท

ยาว 9 เมตร 

นน  kg.

บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

  บาท

41.ราคาH 440x300x11x18mm.นน. 124.00 kg/m. 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

 ยาว 6 เมตร

นน  kg.

บาท

ยาว 9 เมตร 

นน  kg.

บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

  บาท

42.ราคาH 446x199x8x12mm.นน. 66.20 kg/m. 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

 ยาว 6 เมตร

นน  kg.

 บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

  บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

 บาท

43.ราคาH 446x302x13x21mm.นน. 145.00 kg/m. 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

   ยาว 6 เมตร

นน  kg.

 บาท

    ยาว 9 เมตร

นน  kg.

 บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

     บาท

44.ราคา H 450x200x9x14mm.นน. 76 Kg/m.

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

   ยาว 6 เมตร

นน  kg.

 บาท

 ยาว 9 เมตร

นน  kg.

   บาท

   ยาว 12 เมตร

นน  kg.

บาท

45.ราคา H 456x201x10x17mm.นน. 88.90 Kg/m.

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

 ยาว 6 เมตร

นน  kg.

บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

  บาท

 ยาว 12 เมตร

นน  kg.

บาท

46.ราคา H 482x300x11x15mm.นน. 114.00 Kg/m.

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

 ยาว 6 เมตร

นน  kg.

บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

  บาท

 ยาว 12 เมตร

นน  kg.

บาท

47.ราคา H 488x300x11x18mm.นน. 128 Kg/m.

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

  ยาว 6 เมตร

นน  kg.

 บาท

   ยาว 9 เมตร

นน  kg.

บาท

  ยาว 12 เมตร

นน  kg.

บาท

48.ราคาH 494x302x13x21mm.นน. 150.00 Kg/m.

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

 ยาว 6 เมตร

นน  kg.

บาท

 ยาว 9 เมตร

นน  kg.

บาท

 ยาว 12 เมตร

นน  kg.

บาท

49.ราคาH 496x199x9x14mm.นน. 79.50 Kg/m.

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

   ยาว 6 เมตร

นน  kg.

 บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

 บาท

  ยาว 12 เมตร

นน  kg.

 บาท

50.ราคาH 500x200x10x16mm.นน. 89.60 kg/m.   

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

   ยาว 6 เมตร

นน  kg. 

 บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

  บาท 

  ยาว 12 เมตร

นน  kg.

บาท 

51.ราคาH 506x201x11x19mm.นน. 103.00 kg/m.   

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

 ยาว 6 เมตร

นน  kg.

บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

  บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

  บาท

52.ราคาH 582x300x12x17mm.นน. 137.00 Kg/m.

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

  ยาว 6 เมตร/822 kg.

  ยาว 9 เมตร

นน  kg.

บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

 บาท

53.ราคาH 588x300x12x20mm.นน. 151.00 Kg/m.

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

  ยาว 6 เมตร

นน  kg.

 บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

  บาท

54.ราคาH 594x302x14x23mm.นน. 175.00 Kg/m.

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

  ยาว 6 เมตร

นน  kg.

 บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

 บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

 บาท

55.ราคาH 596x199x10x15mm.นน. 94.60 Kg/m.

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

  ยาว 6 เมตร

นน  kg.

 บาท

 ยาว 9 เมตร

นน  kg.

บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

  บาท

56.ราคาH 600x200x11x17mm.นน. 106.00 Kg/m.

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

   ยาว 6 เมตร

นน  kg.

 บาท 

  ยาว 9 เมตร

นน  kg.

 บาท 

 ยาว 12 เมตร

นน  kg.

 บาท 

57.ราคาH 606x201x12x20mm.นน. 120.00 Kg/m.

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

   ยาว 6 เมตร

นน  kg.

บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

 บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

 บาท

58.ราคาH 612x202x13x23mm.นน. 134.00 Kg/m.

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

   ยาว 6 เมตร

นน  kg.

 บาท

 ยาว 9 เมตร

นน  kg.

    บาท

  ยาว 12 เมตร

นน  kg.

 บาท

59.ราคาH 692x300x13x20mm.นน. 166.00 Kg/m.

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

  ยาว 6 เมตร

นน  kg.

 บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

 บาท

 ยาว 12 เมตร

นน  kg.

 บาท

60.ราคา700x300x13x24mm.นน. 185.00 Kg/m.

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

   ยาว 6 เมตร

นน  kg. 

 บาท

   ยาว 9 เมตร

นน  kg.

  บาท 

   ยาว 12 เมตร

นน  kg.

 บาท

61.ราคา792x300x14x22mm.นน. 191.00 Kg/m.

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

   ยาว 6 เมตร

นน  kg. 

บาท 

 ยาว 9 เมตร

นน  kg.

 บาท 

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

 บาท 

 

62.ราคาH 800x300x14x26mm.นน. 210.00 Kg/m.

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

   ยาว 6 เมตร

นน  kg.

 บาท 

 ยาว 9 เมตร

นน  kg.

 บาท 

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

 บาท

63.ราคาH 890x299x15x23mm.นน. 213.00 Kg/m.

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

   ยาว 6 เมตร

นน  kg.

 บาท 

   ยาว 9 เมตร

นน  kg.

บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

บาท 

64.ราคาH 900x300x16x28mm.นน. 243.00 Kg/m.

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

   ยาว 6 เมตร 

นน  kg.

 บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

 บาท 

 ยาว 12 เมตร

นน  kg.

บาท 

65.ราคาH 912x302x18x34mm.นน. 286.00 Kg/m.

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

   ยาว 6 เมตร

นน  kg.

 บาท 

   ยาว 9 เมตร

นน  kg.

บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

บาท 

 

ราคาไวร์แฟรงค์ ราคไอบีม ราคาเอชบีม ราคาเหล็กไอ ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ ราคาเหล็ก 

ราคาไวด์แฟรงค์ ราคไอบีม ราคาเอชบีม ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์วันนี้ จำหน่ายเหล็กไวด์แฟรงค์ จำหน่ายเหล็กไวด์แฟรงค์ทุกชนิด ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ถูกถูก ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ ศูนย์จำหน่ายเหล็กไวด์แฟรงค์ สอบถามราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ ขายส่งเหล็กไวด์แฟรงค์ ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์  ขายส่งเหล็กไวด์แฟรงค์ ราคาเหล็กรูปพรรณไวด์แฟรงค์

         ไวด์แฟรงค์ (Wide Flange) (สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป และงานเชื่อม) มีรูปทรงลักษณะเดียวกับไอบีมแต่มีขนาดบางกว่านิยมใช้สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป และงานเชื่อม

 

 

สนใจสินค้า โทรสอบถามได้เลย  โทร...

 

  โทรสั่ง 081-735-9191

 

 

 

 

  

 

 
 
 

 

thaiflag small  Thailand