เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

 ราคาH ราคาไวด์แฟรงค์

ราคาเหล็กไวร์แฟรงค์ ราคาWF

 

ราคาH

ราคาไวร์แฟรงค์ 

bks steel 

..............................................................................................................

......................................

ราคาH ราคาWf 

ยาว 6 เมตร

 

ราคาH ต่อเส้น

....................................

ราคาH ราคาWf 

ยาว 9 เมตร

ราคาH ต่อเส้น

................................

ราคาH ราคาWf 

ยาว 12 เมตร

ราคาH ต่อเส้น

1. ราคาH 100 x 50 x 5 x 7 mm.นน 9.30 kg/m.  

 

bks steel

  ยาว 6 เมตร

นน 55.80 kg.

 บาท 

ยาว 9 เมตร

นน 83.70 kg.

บาท 

ยาว 12 เมตร

นน 111.60 kg.

 บาท 

2.ราคา H 148x 100x6x9 mm นน 21.10 kg/m. 

bks steel

ยาว 6 เมตร

นน 126.60 kg.

  บาท 

ยาว 9 เมตร

นน 189.90 kg.

 บาท 

  ยาว 12 เมตร

นน 253.20 kg.

 บาท 

3.ราคา H 150x75x5x7 mm. นน. 14.00 kg/m.     

bks steel 

 

ยาว 6 เมตร

นน 84 kg.

  บาท 

ยาว 9 เมตร

นน 126 kg.

 บาท 

  ยาว 12 เมตร

นน 168 kg.

 บาท

4.ราคาH 175x90x5x8  mm. นน. 18.10 kg/m. 

bks steel 

ยาว 6 เมตร

นน 108.60 kg.

   บาท

ยาว 9 เมตร

นน 162.90 kg.

 บาท

ยาว 12 เมตร

นน 217.20 kg.

บาท

5.ราคาH 194x150x6x9 mm. นน. 30.60 kg/m.    

bks steel 

ยาว 6 เมตร นน.183.6 Kg.

    บาท

  ยาว 9 เมตร

นน 275.40 kg.

  บาท 

ยาว 12 เมตร

นน 367.20 kg.

   บาท 

6. ราคาH 198x99x4.5x7mm.นน.18.20 kg/m.  

bks steel 

ยาว 6 เมตร

นน 109.20 kg.

   บาท

 ยาว 9 เมตร

นน 163.80 kg.

 บาท

ยาว 12 เมตร

นน 218.40 kg.

 บาท

  6.1 ราคาH 200x100x5.5x8mm.นน.21.30 kg/m.  

bks steel 

 

ยาว 6 เมตร

นน 127.80 kg.

    บาท

 

  ยาว 9 เมตร

นน 191.70 kg.

 บาท 

ยาว 12 เมตร 

นน 255.60 kg.

 บาท 

7.ราคาH 200x204x12x12mm. นน. 56.20 kg/m.  

bks steel

ยาว 6 เมตร

นน 337.20 kg.

   บาท

 ยาว 9 เมตร

นน 505.80 kg.

 บาท

ยาว 12 เมตร

นน 674.40 kg.

 บาท

8.ราคาH 208x202x10x16 mm. นน. 65.70 kg/m.  

bks steel 

 

ยาว 6 เมตร

นน 394.20 kg.

   บาท

ยาว 9 เมตร

นน 591.30 kg.

 บาท

ยาว 12 เมตร

นน 788.40 kg.

 บาท

9.ราคาH 244x175x7x11mm. นน. 44.10 kg/m.   

bks steel

ยาว 6 เมตร

นน 264.60 kg.

   บาท 

ยาว 9 เมตร

นน 396.90 kg.

 บาท 

  ยาว 12 เมตร

นน 529.20 kg.

 บาท 

10.ราคาH 244x252x11x11mm. นน. 64.40 kg/m.    

bks steel

 

 ยาว 6 เมตร

นน 386.40 kg.

   บาท

  ยาว 9 เมตร

นน 579.60 kg.

 บาท 

ยาว 12 เมตร

นน 772.80 kg.

 บาท 

11.ราคาH 248x124x5x8mm. นน. 25.70 kg/m.    

bks steel 

 ยาว 6 เมตร

นน 154.20 kg.

   บาท

ยาว 9 เมตร

นน 231.30 kg.

บาท 

 ยาว 12 เมตร

นน 308.40 kg.

 บาท

 

12.ราคา H 248x249x8x13mm. นน. 66.50 kg/m. 

bks steel 

ยาว 6 เมตร

นน 399 kg.

 บาท

ยาว 9 เมตร

นน 598.50 kg.

 บาท

ยาว 12 เมตร

นน 798 kg.

 บาท

13.ราคาH 250x125x6x9mm. นน. 29.60 kg/m.  

bks steel

 

 

ยาว 6 เมตร

นน 177.60 kg.

   บาท 

 

 

ยาว 9 เมตร

นน 266.40 kg.

บาท 

ยาว 12 เมตร

นน 355.20 kg.

บาท 

14.ราคาH 294x200x8x12mm. นน. 56.80 kg/m. 

bks steel 

ยาว 6 เมตร

นน 340.80 kg.

     บาท

 ยาว 9 เมตร

นน 511.20 kg.

 บาท 

  ยาว 12 เมตร

นน 681.60 kg.

 บาท 

15.ราคาH 294x302x12x12mm.นน. 84.5 Kg/m.

bks steel 

  ยาว 6 เมตร

นน 507 kg.

  บาท

ยาว 9 เมตร

นน 760.50 kg.

 บาท

  ยาว 12 เมตร

นน 1,014 kg.

บาท

16.ราคา H 298x149x5.5x8mm.นน. 32.00 Kg/m.

bks steel 

  ยาว 6 เมตร

นน 192 kg.

 บาท

ยาว 9 เมตร

นน 288 kg.

 บาท

ยาว 12 เมตร

นน 384 kg.

 บาท

17.ราคาH 298x201x9x14mm.นน. 65.40 Kg/m.

bks steel 

  ยาว 6 เมตร

นน 392.40 kg.

 บาท

ยาว 9 เมตร

นน 588.60 kg.

 บาท

 ยาว 12 เมตร

นน 784.80 kg.

 บาท

18.ราคาH 298x299x9x14mm.นน. 87.00 Kg/m.

bks steel 

  ยาว 6 เมตร

นน 522 kg.

 บาท

 ยาว 9 เมตร

นน 783 kg.

 บาท

ยาว 12 เมตร

นน 1,044 kg.

 บาท

19.ราคาH 300x150x6.5x9mm. นน. 36.70 kg/m. 

bks steel 

   ยาว 6 เมตร

นน 220.20 kg.

   บาท

ยาว 9 เมตร

นน 330.30 kg.

บาท 

  ยาว 12 เมตร

นน 440.40 kg.

 บาท 

20.ราคาH 300x305x15x15mm.นน. 106.00 kg/m.  

bks steel 

   ยาว 6 เมตร

นน 636 kg.

 บาท

ยาว 9 เมตร

นน 954 kg.

 บาท

ยาว 12 เมตร

นน 1,272 kg.

  บาท

21.ราคาH 304x301x11x17mm.นน. 106.00 kg/m.  

bks steel 

   ยาว 6 เมตร

นน 220.20 kg.

 บาท

ยาว 9 เมตร

นน 330.30 kg.

  บาท

 ยาว 12 เมตร

นน 440.40 kg.

 บาท

22.ราคาH 336x249x8x12mm.นน. 69.20 kg/m.  

bks steel

  ยาว 6 เมตร

นน  kg.

  บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

 บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

 บาท

23.ราคาH 338x351x13x13mm.นน. 106.00 kg/m.  

bks steel 

  ยาว 6 เมตร

นน  kg.

  บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

 บาท

  ยาว 12 เมตร

นน  kg.

 บาท

 24.ราคาH 340x250x9x14mm.นน. 79.70 kg/m.  

bks steel

   ยาว 6 เมตร

นน  kg.

บาท 

   ยาว 9 เมตร

นน  kg.

บาท 

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

 บาท 

25.ราคาH 344x348x10x16mm.นน. 115 kg/m.  

bks steel 

  ยาว 6 เมตร

นน  kg.

บาท

  ยาว 9 เมตร

นน  kg.

บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

บาท

26.ราคาH 344x354x16x16mm.นน. 131 kg/m.  

bks steel

  ยาว 6 เมตร

นน  kg.

  บาท

  ยาว 9 เมตร

นน  kg.

 บาท

  ยาว 12 เมตร

นน  kg.

 บาท

27.ราคาH 346x174x6x9mm.นน. 41.40 kg/m.  

bks steel 

   ยาว 6 เมตร

นน  kg.

  บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

 บาท 

 ยาว 12 เมตร

นน  kg.

 บาท 

28.ราคา H 350x175x7x11mm.นน. 49.60 kg/m. 

bks steel

 

 ยาว 6 เมตร

นน  kg.

บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

 บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

 บาท

29.ราคา H 350x357x19x19mm.นน. 156 kg/m. 

bks steel 

   ยาว 6 เมตร

นน  kg.

 บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

 บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

 บาท

30.ราคาH 354x176x8x13mm.นน. 57.80 Kg/m.

bks steel

   ยาว 6 เมตร

นน  kg.

 บาท

 ยาว 9 เมตร

นน  kg.

 บาท

  ยาว 12 เมตร

นน  kg.

 บาท

31.ราคาH 386x299x9x14mm.นน. 94.30 Kg/m.

bks steel

 ยาว 6 เมตร

นน  kg.

บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

บาท

 ยาว 12 เมตร

นน  kg.

 บาท

32.ราคาH 388x402x15x15mm.นน. 140 Kg/m.

bks steel

 ยาว 6 เมตร

นน  kg.

บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

 บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

  บาท

33.ราคาH 390x300x10x16mm.นน. 107.00 Kg/m.

bks steel

 ยาว 6 เมตร

นน  kg.

บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

 บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

 บาท

34.ราคาH 394x398x11x18mm.นน. 147 Kg/m.

bks steel 

 ยาว 6 เมตร

นน  kg.

บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

 บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

 บาท

35.ราคาH 396x199x7x11mm.นน. 56.60 Kg/m.

bks steel

 ยาว 6 เมตร

นน  kg.

 บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

 บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

 บาท

36.ราคาH 400x200x8x13mm.นน. 66.00 kg/m. 

bks steel 

   ยาว 6 เมตร

นน  kg.

   บาท

  ยาว 9 เมตร

นน  kg.

  บาท 

 ยาว 12 เมตร

นน  kg.

 บาท 

37.ราคาH 400x408x21x21mm.นน. 172.00 kg/m. 

bks steel

 ยาว 6 เมตร

นน  kg.

 บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

 บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

 บาท

38.ราคาH 404x201x9x15mm.นน. 75.50 kg/m. 

bks steel 

 ยาว 6 เมตร

นน  kg.

บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

 บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

 บาท

39.ราคาH 414x405x18x28mm.นน. 232.00 kg/m. 

bks steel

 ยาว 6 เมตร

นน  kg.

 บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

  บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

  บาท

40.ราคาH 434x299x10x15mm.นน. 106.00 kg/m. 

bks steel

ยาว 6 เมตร

นน  kg.

บาท

ยาว 9 เมตร 

นน  kg.

บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

  บาท

41.ราคาH 440x300x11x18mm.นน. 124.00 kg/m. 

bks steel 

 ยาว 6 เมตร

นน  kg.

บาท

ยาว 9 เมตร 

นน  kg.

บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

  บาท

42.ราคาH 446x199x8x12mm.นน. 66.20 kg/m. 

bks steel 

 ยาว 6 เมตร

นน  kg.

 บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

  บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

 บาท

43.ราคาH 446x302x13x21mm.นน. 145.00 kg/m. 

bks steel 

   ยาว 6 เมตร

นน  kg.

 บาท

    ยาว 9 เมตร

นน  kg.

 บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

     บาท

44.ราคา H 450x200x9x14mm.นน. 76 Kg/m.

bks steel

   ยาว 6 เมตร

นน  kg.

 บาท

 ยาว 9 เมตร

นน  kg.

   บาท

   ยาว 12 เมตร

นน  kg.

บาท

45.ราคา H 456x201x10x17mm.นน. 88.90 Kg/m.

bks steel 

 ยาว 6 เมตร

นน  kg.

บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

  บาท

 ยาว 12 เมตร

นน  kg.

บาท

46.ราคา H 482x300x11x15mm.นน. 114.00 Kg/m.

bks steel

 ยาว 6 เมตร

นน  kg.

บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

  บาท

 ยาว 12 เมตร

นน  kg.

บาท

47.ราคา H 488x300x11x18mm.นน. 128 Kg/m.

bks steel

  ยาว 6 เมตร

นน  kg.

 บาท

   ยาว 9 เมตร

นน  kg.

บาท

  ยาว 12 เมตร

นน  kg.

บาท

48.ราคาH 494x302x13x21mm.นน. 150.00 Kg/m.

bks steel 

 ยาว 6 เมตร

นน  kg.

บาท

 ยาว 9 เมตร

นน  kg.

บาท

 ยาว 12 เมตร

นน  kg.

บาท

49.ราคาH 496x199x9x14mm.นน. 79.50 Kg/m.

bks steel

   ยาว 6 เมตร

นน  kg.

 บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

 บาท

  ยาว 12 เมตร

นน  kg.

 บาท

50.ราคาH 500x200x10x16mm.นน. 89.60 kg/m.   

bks steel 

   ยาว 6 เมตร

นน  kg. 

 บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

  บาท 

  ยาว 12 เมตร

นน  kg.

บาท 

51.ราคาH 506x201x11x19mm.นน. 103.00 kg/m.   

bks steel 

 ยาว 6 เมตร

นน  kg.

บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

  บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

  บาท

52.ราคาH 582x300x12x17mm.นน. 137.00 Kg/m.

bks steel 

  ยาว 6 เมตร

นน  kg.

 บาท

  ยาว 9 เมตร

นน  kg.

บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

 บาท

53.ราคาH 588x300x12x20mm.นน. 151.00 Kg/m.

bks steel 

  ยาว 6 เมตร

นน  kg.

 บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

  บาท

54.ราคาH 594x302x14x23mm.นน. 175.00 Kg/m.

bks steel 

  ยาว 6 เมตร

นน  kg.

 บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

 บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

 บาท

55.ราคาH 596x199x10x15mm.นน. 94.60 Kg/m.

bks steel 

  ยาว 6 เมตร

นน  kg.

 บาท

 ยาว 9 เมตร

นน  kg.

บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

  บาท

56.ราคาH 600x200x11x17mm.นน. 106.00 Kg/m.

bks steel 

 

   ยาว 6 เมตร

นน  kg.

 บาท 

  ยาว 9 เมตร

นน  kg.

 บาท 

 ยาว 12 เมตร

นน  kg.

 บาท 

57.ราคาH 606x201x12x20mm.นน. 120.00 Kg/m.

bks steel 

   ยาว 6 เมตร

นน  kg.

บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

 บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

 บาท

58.ราคาH 612x202x13x23mm.นน. 134.00 Kg/m.

bks steel 

   ยาว 6 เมตร

นน  kg.

 บาท

 ยาว 9 เมตร

นน  kg.

    บาท

  ยาว 12 เมตร

นน  kg.

 บาท

59.ราคาH 692x300x13x20mm.นน. 166.00 Kg/m.

bks steel

  ยาว 6 เมตร

นน  kg.

 บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

 บาท

 ยาว 12 เมตร

นน  kg.

 บาท

60.ราคา700x300x13x24mm.นน. 185.00 Kg/m.

bks steel 

   ยาว 6 เมตร

นน  kg. 

 บาท

   ยาว 9 เมตร

นน  kg.

  บาท 

   ยาว 12 เมตร

นน  kg.

 บาท

61.ราคา792x300x14x22mm.นน. 191.00 Kg/m.

bks steel 

   ยาว 6 เมตร

นน  kg. 

บาท 

 ยาว 9 เมตร

นน  kg.

 บาท 

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

 บาท 

 

62.ราคาH 800x300x14x26mm.นน. 210.00 Kg/m.

bks steel 

   ยาว 6 เมตร

นน  kg.

 บาท 

 ยาว 9 เมตร

นน  kg.

 บาท 

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

 บาท

63.ราคาH 890x299x15x23mm.นน. 213.00 Kg/m.

bks steel

   ยาว 6 เมตร

นน  kg.

 บาท 

   ยาว 9 เมตร

นน  kg.

บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

บาท 

64.ราคาH 900x300x16x28mm.นน. 243.00 Kg/m.

bks steel 

   ยาว 6 เมตร 

นน  kg.

 บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

 บาท 

 ยาว 12 เมตร

นน  kg.

บาท 

65.ราคาH 912x302x18x34mm.นน. 286.00 Kg/m.

bks steel 

   ยาว 6 เมตร

นน  kg.

 บาท 

   ยาว 9 เมตร

นน  kg.

บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

บาท 

 

ราคาไวร์แฟรงค์ ราคไอบีม ราคาเอชบีม ราคาเหล็กไอ ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ ราคาเหล็ก 

ราคาไวด์แฟรงค์ ราคไอบีม ราคาเอชบีม ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์วันนี้ จำหน่ายเหล็กไวด์แฟรงค์ จำหน่ายเหล็กไวด์แฟรงค์ทุกชนิด ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ถูกถูก ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ ศูนย์จำหน่ายเหล็กไวด์แฟรงค์ สอบถามราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ ขายส่งเหล็กไวด์แฟรงค์ ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์  ขายส่งเหล็กไวด์แฟรงค์ ราคาเหล็กรูปพรรณไวด์แฟรงค์

         ไวด์แฟรงค์ (Wide Flange) (สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป และงานเชื่อม) มีรูปทรงลักษณะเดียวกับไอบีมแต่มีขนาดบางกว่านิยมใช้สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป และงานเชื่อม

 

 

สนใจสินค้า โทรสอบถามได้เลย  โทร...

 

 

 

โทร.082-954-2286 โทร.095-456-3044. 

 

อยู่จังหวัดปทุมธานี ลำลูกกา

 

 

  

 

 
 
 

 

thaiflag small  Thailand