เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

ราคารางน้ำ ราคาซีชาแนล

ราคารางยู ราคารางหนา.

ราคาซีรางน้ำ ซี

ราคาC Channels

 

 

 

โทรสั่งของ 095-232-6296 bks steel 

2456

ขนาด ราคาเหล็กรางน้ำ ราคา C-Channels 

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

....................................................................................................................

 ราคาเหล็กรางน้ำ

...............................

1.  ราคาเหล็กรางน้ำ 2" x 1"ยาว 6 เมตร

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

ราคา C-Channel  50 x 25 x 5 x 6 ยาว 6 เมตร bks steel

   บาท

2. ราคาเหล็กรางน้ำ 3" x 1"1/2 ยาว 6 เมตร 

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

ราคา C-Channel  75 x 40 x 5 x 7 ยาว 6 เมตร bks steel

  บาท

3.ราคาเหล็กรางน้ำ 4" x 2" ยาว 6 เมตร 

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

ราคา C-Channel  100 x50x5 x 7.5 ยาว 6 เมตร bks steel  

  บาท

4.ราคาเหล็กรางน้ำ 5"  ยาว 6 เมตร 

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคา C-Channel 125 x65x6 x 8 ยาว 6 เมตร bks steel    

  บาท
 

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคา C-Channel SYS 150x75x6.5x10ย 6 เมตร  bks steel บาง

น้ำหนัก 111.6กิโล ต่อเส้น

2,950  บาท SYS

มีสติ๊กเกอร์ติด

ข้างเหล็ก

5.  ราคาเหล็กรางน้ำ  6" x 3" ยาว 6 เมตร

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคา C-Channel 150x75x6.5x10ย 6 เมตร บาง bks steel

น้ำหนัก 107 กิโลต่อเส้น

 2,290 บาท 
 

6.  ราคาเหล็กรางน้ำ  6" x 3" ยาว 6 เมตร

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

ราคา C-Channel 150x75x9x12.5ย6 เมตร หนา bks steel

  บาท
 

7.ราคา C-Channel 180x75x7x10.5ย 6 เมตรหนา bks steel

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

  บาท

8.  ราคาเหล็กรางน้ำ  8" ขา 80 มิล  ยาว 6 เมตร 

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

ราคา C-Channel 200x80x7.5x11ย 6 เมตร บาง bks steel

  บาท

9. ราคาเหล็กรางน้ำ  8" ขา 90 มิล ยาว 6 เมตร

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

ราคา C-Channel 200x90x8x13.5ย 6 เมตร หนา bks steel

  บาท

10.ราคาเหล็กรางน้ำ 10"  ยาว 6 เมตร

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคา C-Channel 250x90x9x13ยาว 6 เมตร บาง bks steel

  บาท

11.  ราคาเหล็กรางน้ำ 10"    ยาว 6 เมตร

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

ราคา C-Channel 250x90x11x14.5ย6เมตร หนา bks steel

  บาท

12.ราคาเหล็กรางน้ำ 12" ขา 90 มิล  ยาว 6 เมตร

โทรสั่ง  095-232-6296 bks steel

ราคา C-Channel  300x90x9x13 ยาว 6 เมตร  bks steel

  บาท
 

13.  ราคาเหล็กรางน้ำ 12" ขา 90 มิล ยาว 6 เมตร 

โทรสั่ง  095-232-6296 bks steel

ราคา C-Channel  300x90x10x15.5 ยาว 6 เมตร  bks steel

  บาท
 

14.  ราคาเหล็กรางน้ำ 12" ขา 90 มิล ยาว 6 เมตร 

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคา C-Channel  300x90x12x16 ยาว 6 เมตร  bks steel

  บาท

15.ราคา C-Channel  380x100x10.5x16 ยาว 6 เมตร บาง

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

  บาท
 

16.ราคา C-Channel  380x100x13x16.5 ยาว 6 เมตร กลาง

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

  บาท
 

17.ราคา C-Channel 380x100x20x24 ยาว 6 เมตร หนา

โทรสั่ง  095-232-6296 bks steel

....................................................................................................................

  บาท

ราคาเหล็กรางน้ำ ราคาชาแนล ราคาซีชาแนล  

ราคาเอชบีม ราคาเหล็กเอชบีม H ราคาไอบีม ราคาเหล็กไอบีม ราคาไวร์แฟรงค์ ราคไอบีม ราคาเอชบีม ราคาเหล็กไอ ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ 

ราคาเหล็ก  

ราคาเหล็กรางน้ำ ราคาเหล็กซีชาแนล ราคาเหล็กซีชาแนลราคาเหล็กรางน้ำ ราคาเหล็กรางน้ำ เหล็กซีชาแนลวันนี้ จำหน่ายเหล็กรางยูเหล็กรางน้ำเหล็กซีชาแนล จำหน่ายเหล็กรางน้ำเหล็กรางยูเหล็กซีชาแนลC CHANNELS ทุกชนิด ราคาเหล็กCเหล็กรางน้ำเหล็กรางยูเหล็กซีชาแนลC CHANNELS 

ราคาเหล็ก 

          รางน้ำ,เหล็กรางน้ำ  เป็นเหล็กมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1227-2539 ผลิตจากเหล็กกล้ารีดร้อน มีลักษณะเป็นรูปตัว U ใช้สำหรับงานทำโครงสร้าง โครงหลังคาโรงงาน โกดัง แท่นเครื่อง หอคอย และโครงสร้างขนาดใหญ่ เหล็กรางน้ำ  สามารถรับน้ำหนักมากได้ดี ด้วยความแข็งแรง รูปทรงมาตรฐานจึงนิยมใช้กันมาก เช่น สะพาน เสาตอม่อ โครงสร้างรถยนต์ (เหล็กรางน้ำ ใช้ทำ “แชสซี”รถ) เหล็กรางน้ำ  ขนาดมาตรฐาน จะต้องมีหน้าตัดเรียบ ปีกขาทั้งสองด้านจะต้องเท่ากันเสมอ ความหนาและขนาดจะต้องเท่ากันตลอดทั้งเส้น เพื่อสะดวกในการประกอบชิ้นงาน ให้สวยงามยิ่งขึ้น

 

 

 

              โทรสั่งของได้ที่095-232-6296ค่ะ 

 

    

  

 

 
 
 

 

thaiflag small  Thailand