เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาแป๊ปประปา ท่อเหล็กประปา ราคาท่อกัลวาไนซ์ ราคาท่อชุบสังกะสี

ราคาHD ราคาท่อประปา มอก.  ท่อประปารุ่นโบราณ ท่อHotDip 

 

 

 

 

โทรสั่งของ 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

ราคาท่อประปา

ยาว 6 เมตร bks steel รุ่น HDG(HotDip)

ท่อประปาโบราณ โทรสั่ง  095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

...........................................................................................................................................................................

ท่อประปา HD ขนาด 1/2"คาดเหลือง BS-S ยาว 6 เมตร ชุบฮอตดิ๊บHD(HotDip)ราคา 495บาท

 รุ่น HD ( HotDip) ท่อประปาโบราณ โทร. 095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

ท่อประปา HD ขนาด 1/2"คาดน้ำเงิน BS-M ยาว 6 เมตร ชุบฮอตดิ๊บHD ( HotDip)ราคา570บาท

ท่อประปาโบราณ  โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อประปา HD ขนาด 1/2 "มอก. ยาว6เมตร  ชุบฮอตดิ๊บHD (HotDip)ราคา630บาท หนาดีทำเกลียวง่าย

ท่อ มอก. เต็มโรงใหญ่  โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อประปา HD ขนาด 3/4"คาดเหลือง BS-S ยาว 6 เมตร ชุบฮอตดิ๊บHD (HotDip)ราคา550บาท

รุ่น HD ( HotDip) ท่อประปาโบราณ โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อประปา HD ขนาด 3/4"คาดน้ำเงิน BS-M ยาว 6 เมตร ชุบฮอตดิ๊บHD (HotDip)ราคา630บาท

รุ่น HD ( HotDip)ท่อประปาโบราณ โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อประปา HD ขนาด 3/4 "มอก. ยาว 6 เมตร ชุบฮอตดิ๊บHD (HotDip)ราคา 705บาท

ท่อ มอก.  เต็มโรงใหญ่ โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ  

ท่อประปา HD ขนาด 1"คาดเหลือง BS-S ยาว 6 เมตร รุ่น HD ( HotDip)ราคา660บาาท

ท่อประปาโบราณ โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อประปา HD ขนาด 1"คาดน้ำเงิน BS-M ยาว 6 เมตร ชุบฮอตดิ๊บHD( HotDip)ราคา820บาท

ท่อประปาโบราณ โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อประปา HD ขนาด 1"มอก. ยาว 6 เมตร ชุบฮอตดิ๊บHD (HotDip)ราคา860บาท

ท่อ มอก.  เต็มโรงใหญ่ โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อประปา HD ขนาด 1-1/4"คาดเหลือง BS-S ยาว 6 เมตร ชุบฮอตดิ๊บHD( HotDip)ราคา830บาท

ท่อประปาโบราณ โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อประปา HD ขนาด 1-1/4"คาดน้ำเงิน BS-M ยาว 6 เมตร ชุบฮอตดิ๊บHD(HotDip)ราคา985บาท

ท่อประปาโบราณ โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อประปา HD ขนาด 1-1/4"มอก. ยาว 6 เมตร ชุบฮอตดิ๊บHD(HotDip)ราคา1,030บาท

ท่อ มอก. เต็มโรงใหญ่ โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อประปา  HD ขนาด 1-1/2"ปลายเรียบ-คาดแดง ยาว 6 เมตร ชุบฮอตดิ๊บHD (HotDip)ราคา820บาท

รุ่นHD ( HotDip)ท่อประปาโบราณ โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อประปา HD ขนาด 1-1/2"คาดเหลือง BS-S ยาว 6 เมตร ชุบฮอตดิ๊บHD(HotDip)ราคา870บาท

ท่อประปาโบราณ โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อประปา HD ขนาด 1-1/2"คาดน้ำเงิน BS-M ยาว 6 เมตร ชุบฮอตดิ๊บHD(HotDip)ราคา1,050บาท

ท่อประปาโบราณ โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อประปา HD ขนาด 1-1/2"มอก. ยาว 6 เมตร ชุบฮอตดิ๊บHD (HotDip)ราคา1,120บาท

ท่อ มอก. เต็มโรงใหญ่ โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อประปา HD ขนาด 2"คาดเหลือง BS-S ยาว 6 เมตร ชุบฮอตดิ๊บHD(HotDip)ราคา1,000บาท

ท่อประปาโบราณ โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อประปา HD ขนาด 2"คาดน้ำเงิน BS-M ยาว 6 เมตร ชุบฮอตดิ๊บHD(HotDip)ราคา1,360บาท

ท่อประปาโบราณ โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อประปา HD ขนาด 2"มอก ยาว 6 เมตร ชุบฮอตดิ๊บHD(HotDip)ราคา1,450บาท

ท่อ มอก.  เต็มโรงใหญ่ โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อประปา HD ขนาด 2-1/2"คาดเหลือง BS-S ยาว 6 เมตร ชุบฮอตดิ๊บHD(HotDip)ราคา1,250บาท
ท่อประปาโบราณ 
โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อประปา HD ขนาด 2-1/2"คาดน้ำเงิน BS-M ยาว 6 เมตร ชุบฮอตดิ๊บHD(HotDip)ราคา1,470บาท

ท่อประปาโบราณ โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

ท่อประปา HD ขนาด 2-1/2"มอก. ยาว 6 เมตร ชุบฮอตดิ๊บHD(HotDip)ราคา1,870บาท

ท่อ มอก. เต็มโรงใหญ่โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อประปา HD 3"คาดเหลือง BS-S ยาว 6 เมตร ชุบฮอตดิ๊บHD(HotDip)ราคา1,890บาท

ท่อประปาโบราณ โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อประปา HD 3"คาดน้ำเงิน BS-M ยาว 6 เมตร ชุบฮอตดิ๊บHD(HotDip)ราคา1,980บาท

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ข้องอประปา 90 องศา HD 3"ชุบฮอตดิ๊บHD(HotDip)ราคา 350บาท

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

สามทางประปา HD 3"ชุบฮอตดิ๊บHD(HotDip)ราคา 450บาท

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

กาวดำ ทาเกลียวท่อประปา Permatex (เปอร์มาเท็กซ์) ขนาด 16ออนซ์ ราคา 890บาท

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อประปา HD 3" มอก. ยาว 6 เมตร  ชุบฮอตดิ๊บHD (HotDip)ราคา2,560บาท

ท่อ มอก. เต็มโรงใหญ่ โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อประปา HD 4"คาดเหลือง BS-S ยาว 6 เมตร ชุบฮอตดิ๊บHD(HotDip)ราคา2,350บาท 

ท่อประปาโบราณ โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อประปา HD 4"คาดน้ำเงิน BS-M ยาว 6 เมตร ชุบฮอตดิ๊บHD(HotDip)ราคา2,690บาท

รุ่นHD ( HotDip)ท่อประปาโบราณ โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อประปา HD 4"มอก. ยาว 6 เมตร รุ่นHD (HotDip)ราคา3,800บาท

ท่อ มอก เต็มโรงใหญ่ โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อประปา HD 5" คาดเหลือง BS-S ยาว 6 เมตร ชุบฮอตดิ๊บHD(HotDip) หมด

รุ่นHD ( HotDip) ท่อประปาโบราณ โทร. 095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อประปา HD 5"คาดน้ำเงิน BS-M ยาว 6 เมตร ชุบฮอตดิ๊บHD(HotDip)ราคา4,100บาท

รุ่น HD ( HotDip) ท่อประปาโบราณ โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

ท่อประปา HD 5"ท่อหนา มอก.ยาว 6 เมตร ราคา 6,580บาท ชุบฮอตดิ๊บ HD(HotDip) 

รุ่นHD ท่อประปา มอก. โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อประปา HD 6"คาดเหลือง BS-S ยาว 6 เมตร ชุบฮอตดิ๊บHD(HotDip) หมด

รุ่นHD ( HotDip) ท่อประปาโบราณ โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อประปา HD 6"คาดน้ำเงิน BS-Mยาว 6 เมตร  ชุบฮอตดิ๊บ HD(HotDip)ราคา4,600บาท

ท่อประปาโบราณ โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อประปาปลายเกลียว HD 6"มอก. ยาว 6 เมตร ชุบฮอตดิ๊บHD (HotDip)ราคา6,900บาท

ท่อ มอก. เต็มโรงใหญ่  โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อประปาปลายเรียบ HD 8"มอก. ยาว 6 เมตร  ชุบฮอตดิ๊บHD (HotDip)ราคา12,900บาท

ท่อ มอก. เต็มโรงใหญ่  โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อประปาปลายเรียบ HD 10"หนา6.6มิล ยาว 6 เมตร ชุบฮอตดิ๊บHD (HotDip)ราคา14,900บาท

ท่อประปาโบราณ   โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

 
 

ท่อประปาปลายเรียบ HD 16" หนา 6มิล

รุ่น HD ( HotDip) ราคาท่อประปาปลายเรียบ HD 16"ท่อหนา 6มิล ยาว 6 เมตร

 

เช็คราคาเหล็กประปา ราคาท่อน้ำเหล็กประปา ประปา ราคาเหล็กประปาวันนี้ จำหน่ายเหล็กประปา จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กประปาถูกถูก ราคาเหล็กประปา ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็กประปา เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็กประปา ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็กประปา ราคาเหล็กประปารูปพรรณ  ราคาเหล็ก   

   ท่อเหล็กอาบสังกะสี  หรือที่เรียกว่า แป๊บน้ำ แป๊บประปา  มีลักษณะเป็นท่อกล้ากลมชุบกัลป์วาไนซ์ และชุบสังกะสี มีทั้งเป็นปลายเกลียว คาดเหลือง สัญลักษณ์ BS-S , คาดน้ำเงิน สัญลักษณ์BS-M , ปลายเรียบ คาดแดง สัญลักษณ์ BS-H  มีความยาว6,000มิลลิเมตร/เส้น ท่อเหล็กอาบสังกะสี เหมาะสำหรับต้องการความทนทาน กลางแจ้ง ใกล้ทะเล งานเดินท่อลำเลียง ท่อประปา ท่อชลประทาน  งานเดินสายไฟนอกอาคาร  และยังนำมาประยุกต์ใช้เป็นราวแขวนต้นไม้ ในเรือนเพาะชำ ,ทำแซงรถบรรทุกผลไม้ ทำโครงสร้าง(เสา)ในบ่อเลี้ยงกุ้ง,รั้ว,ประตูเสาวิทยุ,เสาโทรทัศน์,ราวตากผ้า งานตกแต่งทั่วไป และงานขึ้นรูปโครงสร้างต่างๆ ท่อเหล็กอาบสังกะสี มีความสามารถในการรับแรงดัน มีความแข็งแรงทนทาน สะดวกในการเชื่อมต่อ และที่สำคัญไม่เป็นสนิม

กลุ่มลูกค้าของเราเริ่ม 19/2/59

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้84
mod_vvisit_counterเมื่อวาน211
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้963
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1032
mod_vvisit_counterเดือนนี้5135
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4651
mod_vvisit_counterทุกวัน377806

We have: 3 guests online
Your IP:: 44.213.60.33
 , 
Today: ก.ค. 25, 2024
 
 

 

thaiflag small  Thailand