เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

ราคาแป๊บประปา ราคาท่อน้ำ ราคาแป๊ปน้ำ

ราคาท่อกาว์วาไนส์

ราคาท่อชุบสังกะสี ราคาท่อประปา มอก ราคาท่อเหล็กน้ำ

 

 

โทร.สั่ง082-954-2286

โทร.089-8384499

โทร.081-887-9449

โทร.095-456-3044 

2456

ราคาท่อประปา

BKS STEEL โทร.สั่ง 082-954-2286 

ขนาด

  ราคาท่อประปา

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 1/2 ปลายเรียบ Gi ไว้เชื่อม ราคาถูก

BKS STEEL โทร.สั่ง 4.00 kg.

 

 1.5 มิล        บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 1/2 ปลายเกลียว-คาดเหลือง 

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณBKS STEEL โทร.สั่ง 

4.20 kg.

 

 1.8 มิล   บาท

 ราคาท่อประปา แป๊บประปา 1/2 ปลายเกลียว-คาดน้ำเงิน M

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณBKS STEEL โทร.สั่ง 

5.80 kg.

 

2.0 มิล    บาท

ราคาท่อประปาแป๊บประปา 1/2 " ปลายเกลียว-คาดน้ำเงินเข้ม

  มอก. 277 เต็มโรงใหญ่ หนามาก มาก รุ่น H D ท่อประปาโบราณ

BKS STEEL โทร.สั่ง   6.80 kg.

 

2.5 มิล    บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 3/4 ปลายเรียบ Gi ไว้เชื่อม ราคาถูก

BKS STEEL โทร.สั่ง 

5.20 kg.

 

1.5 มิล      บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 3/4 ปลายเกลียว-คาดเหลือง

  รุ่น H D ท่อประปาโบราณBKS STEEL โทร.สั่ง 

6.0 kg.

 

1.8 มิล    บาท

ราคาท่อประปา แป๊บประปา 3/4 ปลายเกลียว-คาดน้ำเงิน M

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณBKS STEEL โทร.สั่ง 

6.80 kg.

 2.0 มิล   บาท

ราคาท่อประปา แป๊บประปา 3/4 " ปลายเรียบ-คาดน้ำเงินเข้ม  

มอก. 277 เต็มโรงใหญ่  หนามาก มาก   บาท

  รุ่น H D ท่อประปาโบราณBKS STEEL โทร.สั่ง 

8.80 kg.

 

2.5 มิล    บาท
 

ราคาท่อประปา  แป๊บประปา 1" ปลายเรียบ Gi ไว้เชื่อม ราคาถูก

BKS STEEL โทร.สั่ง

6.50 kg.

1.5 มิล   บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 1" ปลายเรียบ-คาดแดง

 รุ่น H D   ท่อประปาโบราณBKS STEEL โทร.สั่ง 

6.50 kg.

 

1.5 มิล      บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 1" ปลายเกลียว-คาดเหลือง

รุ่น H Dท่อประปาโบราณ BKS STEEL โทร.สั่ง 

8.40 kg.

 

2.0 มิล    บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 1" ปลายเกลียว-คาดน้ำเงิน

รุ่น H D ท่อประปาโบราณBKS STEEL โทร.สั่ง 

12.00 kg.

 

2.6 มิล    บาท

ราคาท่อประปา แป๊บประปา 1" ปลายเกลียว-คาดน้ำเงินเข้ม

 มอก. 277 เต็มโรงใหญ่  หนามาก มาก

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณBKS STEEL โทร.สั่ง 

13.80 kg.

 

 3.0 มิล   บาท

ราคาท่อประปา    แป๊บประปา 1"1/4  ปลายเรียบ Gi ไว้เชื่อม ราคาถูก

BKS STEEL โทร.สั่ง 

8.30 kg.

 

1.5 มิล      บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 1"1/4 ปลายเกลียว-คาดเหลือง

  รุ่น H D ท่อประปาโบราณBKS STEEL โทร.สั่ง 

12.0 kg.

 

 2.0 มิล     บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 1"1/4 ปลายเกลียว-คาดน้ำเงิน

รุ่น H D ท่อประปาโบราณBKS STEEL โทร.สั่ง 

15.0 kg.

 

2.50 มิล      บาท

ราคาท่อประปา แป๊บประปา 1"1/4 ปลายเรียบ-คาดน้ำเงินเข้ม

 มอก. 277 เต็มโรงใหญ่  หนามาก มาก

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณBKS STEEL โทร.สั่ง 

17.60 kg.

 

  3.0 มิล      บาท
 

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 1"1/2  ปลายเรียบ Gi ไว้เชื่อม ราคาถูก

BKS STEEL โทร.สั่ง 

10.0kg.

 

1.5 มิล   บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 1"1/2 ปลายเรียบ-คาดแดง

   รุ่น H D ท่อประปาโบราณBKS STEEL โทร.สั่ง 

10.5 kg.

 

1.5 มิล      บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 1"1/2 ปลายเกลียว-คาดเหลือง

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณBKS STEEL โทร.สั่ง 

13.80 kg.

 

2.0 มิล      บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 1"1/2 ปลายเกลียว-คาดน้ำเงิน

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณBKS STEEL โทร.สั่ง

17.20 kg.

 

2.50 มิล      บาท

ราคาท่อประปา แป๊บประปา 1"1/2 ปลายเกลียว-คาดน้ำเงินเข้ม

 มอก. 277 เต็มโรงใหญ่  หนามาก มาก

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณBKS STEEL โทร.สั่ง 

20.40 kg.

 

  3.0  มิล      บาท
 

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 2" ปลายเรียบ Gi ไว้เชื่อม ราคาถูก

BKS STEEL โทร.สั่ง 

12.00 kg.

 

   1.5 มิล   บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 2" ปลายเกลียว-คาดเหลือง

  รุ่น H D ท่อประปาโบราณBKS STEEL โทร.สั่ง 

17.40 kg.

 

2.0 มิล      บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 2" ปลายเกลียว-คาดน้ำเงิน

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณBKS STEEL โทร.สั่ง 

22.00 kg.

 

2.60 มิล      บาท

ราคาท่อประปา แป๊บประปา 2" ปลายเรียบ-คาดน้ำเงินเข้ม

 มอก. 277 เต็มโรงใหญ่  หนามาก มาก

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณBKS STEEL โทร.สั่ง 

28.20 kg.

3.30  มิล     บาท

ราคาท่อประปา  แป๊บประปา 2"1/2 ปลายเกลียว-คาดเหลือง

  รุ่น H D ท่อประปาโบราณBKS STEEL โทร.สั่ง

22.00 kg.

 

2.20 มิล      บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 2"1/2 ปลายเกลียว-คาดน้ำเงิน

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณBKS STEEL โทร.สั่ง 

28.00 kg.

 

2.60 มิล      บาท

ราคาท่อประปา แป๊บประปา 2"1/2 ปลายเรียบ-คาดน้ำเงินเข้ม

 มอก. 277 เต็มโรงใหญ่  หนามาก มาก

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณ BKS STEEL โทร.สั่ง 

36.20 kg.

 

 3.20  มิล      บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 3" ปลายเกลียว-คาดเหลือง 

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณBKS STEEL โทร.สั่ง 

28.50 kg.

 

2.40 มิล      บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 3" ปลายเกลียว-คาดน้ำเงิน

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณBKS STEEL โทร.สั่ง

35.0kg.

 

2.80 มิล     บาท

ราคาท่อประปา แป๊บประปา 3" ปลายเรียบ-คาดน้ำเงินเข้ม  

มอก. 277 เต็มโรงใหญ่  หนามาก

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณ BKS STEEL โทร.สั่ง 

48.80 kg.

 

 4.0  มิล   บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 4" ปลายเกลียว-คาดเหลือง 

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณBKS STEEL โทร.สั่ง 

42.0 kg.

 

2.60 มิล      บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 4" ปลายเกลียว-คาดน้ำเงิน

รุ่น H D ท่อประปาโบราณBKS STEEL โทร.สั่ง 

50.0 kg.

 

3.20 มิล      บาท

ราคาท่อประปาแป๊บประปา 4" ปลายเกลียว-คาดน้ำเงินเข้ม

 มอก.277 เต็มโรงใหญ่  หนามาก มากBKS STEEL โทร.สั่ง

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณ

69.60 kg.

4.5มิล      บาท
 

ราคาท่อประปา แป๊บประปา 5" ปลายเกลียว-คาดเหลือง

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณBKS STEEL โทร.สั่ง

57.50 kg.

 

2.80 มิล   บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 5" ปลายเกลียว-คาดน้ำเงิน

รุ่น H D ท่อประปาโบราณBKS STEEL โทร.สั่ง 

 

มิล    เลิกผลิต  
 

ราคาท่อประปาแป๊บประปา 5"  ปลายเรียบ - คาดน้ำเงินเข้ม

มอก.  277 เต็มโรงใหญ่  หนามาก มาก

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณBKS STEEL โทร.สั่ง

94.50 kg.

 

4.8 มิล  บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 6" ปลายเกลียว-คาดเหลือง 

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณBKS STEEL โทร.สั่ง 

68.50 kg.

 

2.60 มิล      บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 6" ปลายเกลียว-คาดน้ำเงิน

รุ่น H D ท่อประปาโบราณ BKS STEEL โทร.สั่ง 

87.50 kg.

 

3.60 มิล      บาท
 

ราคาท่อประปา แป๊บประปา 6" ปลายเรียบ - คาดน้ำเงินเข้ม

มอก. 277 เต็มโรงใหญ่  หนามาก มาก รุ่น H D ท่อประปาโบราณBKS STEEL โทร.สั่ง 

111.00 kg.

 4.80  มิล      บาท
       
 

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 8" ขนาดใหญ่พิเศษ หนาพิเศษ ปลายเรียบ

มาตราฐาน รับรองสินค้า JIS 3452 BKS STEEL โทร.สั่ง 

119.50 kg.

 

 4.0  มิล     บาท
 

ราคาท่อประปา แป๊บประปา 8" ปลายเรียบ -  คาดน้ำเงินเข้ม มอก. 277 เต็มโรงใหญ่

ขนาดใหญ่พิเศษ หนาพิเศษ  หนามาก มาก มาก

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณBKS STEEL โทร.สั่ง

237.00 kg.

 

 7.40  มิล    บาท

 

 

เช็คราคาเหล็กประปา ราคาท่อน้ำเหล็กประปา ประปา ราคาเหล็กประปาวันนี้ จำหน่ายเหล็กประปา จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กประปาถูกถูก ราคาเหล็กประปา ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็กประปา เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็กประปา ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็กประปา ราคาเหล็กประปารูปพรรณ  ราคาเหล็ก   

   ท่อเหล็กอาบสังกะสี  หรือที่เรียกว่า แป๊บน้ำ แป๊บประปา  มีลักษณะเป็นท่อกล้ากลมชุบกัลป์วาไนซ์ และชุบสังกะสี มีทั้งเป็นปลายเกลียว คาดเหลือง สัญลักษณ์ BS-S , คาดน้ำเงิน สัญลักษณ์BS-M , ปลายเรียบ คาดแดง สัญลักษณ์ BS-H  มีความยาว6,000มิลลิเมตร/เส้น ท่อเหล็กอาบสังกะสี เหมาะสำหรับต้องการความทนทาน กลางแจ้ง ใกล้ทะเล งานเดินท่อลำเลียง ท่อประปา ท่อชลประทาน  งานเดินสายไฟนอกอาคาร  และยังนำมาประยุกต์ใช้เป็นราวแขวนต้นไม้ ในเรือนเพาะชำ ,ทำแซงรถบรรทุกผลไม้ ทำโครงสร้าง(เสา)ในบ่อเลี้ยงกุ้ง,รั้ว,ประตูเสาวิทยุ,เสาโทรทัศน์,ราวตากผ้า งานตกแต่งทั่วไป และงานขึ้นรูปโครงสร้างต่างๆ ท่อเหล็กอาบสังกะสี มีความสามารถในการรับแรงดัน มีความแข็งแรงทนทาน สะดวกในการเชื่อมต่อ และที่สำคัญไม่เป็นสนิม

 

สนใจสินค้า โทรสอบถามได้เลย  โทร...

 

 

 

โทร.082-954-2286 โทร.095-456-3044. 

 

อยู่จังหวัดปทุมธานี ลำลูกกา

 

 

  

 

 
 
 

 

thaiflag small  Thailand