เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว  เหล็กเพลาขาวราคา    Mild Round Bar

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

 

www.bks-steel.co.th

ราคาเหล็กเพลาขาว ขนาด

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ  


..................................................................................................................................................

ราคาเหล็กเพลาขาว ขนาดยาว 4 เมตร    

เหล็กเพลาขาว 3.0มิล ราคา 220บาท ยาว 4 เมตร

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กเพลาขาว 4.0 มิล ราคา 230บาท ยาว 4 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 4 มิล ยาว 4 เมตร นน 0.4 กิโล

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กเพลาขาว 3/16 (4.5มิล)  ราคา 235บาท  ยาว 4 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 4.5 มิล ยาว 4 เมตร นน 0.6 กิโล

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กเพลาขาว 5.0มิล ราคา 240บาท  ยาว 4 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 5.0 มิล ยาว 4 เมตร นน 0.6 กิโล

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กเพลาขาว 6.0มิล  ราคา 245บาท ยาว 4 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 6.0 มิล ยาว 4 เมตร นน 0.9 กิโล

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กเพลาขาว 1/4 (6.3มิล)  ราคา 250บาท  ยาว 4 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว  6.3 มิล ยาว 4 เมตร นน 1.0 กิโล 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กเพลาขาว 7.0มิล ราคา 260บาท ยาว 4 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 7.0 มิล ยาว 4 เมตร  นน 1.2 กิโล

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กเพลาขาว 8.0มิล ราคา 280บาท  ยาว 4 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 8.0 มิล ยาว 4 เมตร  นน 1.6 กิโล

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กเพลาขาว ขนาดความ ยาว 6 เมตร

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กเพลาขาว 9.0มิล ราคา 310บาท  ยาว 6 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 9.0 มิล ยาว 6 เมตร นน 3.1 กิโล

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กเพลาขาว 3/8 (9.5มิล) ราคา 330บาท  ยาว 6 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 9.50 มิล ยาว 6 เมตร นน 3.3 กิโล

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กเพลาขาว 10.0มิล ราคา 340บาท  ยาว 6 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 10.0 มิล ยาว 6 เมตร  นน 3.7 กิโล

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กเพลาขาว 11 มิล ราคา 360บาท ยาว 6 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 11 มิล ยาว 6 เมตร นน 4.5 กิโล

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กเพลาขาว 12มิล ราคา 430บาท  ยาว 6 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 12 มิล ยาว 6 เมตร  นน 5.3 กิโล

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กเพลาขาว 1/2 (12.6มิล) ราคา 420บาท  ยาว 6 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 12.60 มิล ยาว 6 เมตร นน 6.0 กิโล

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กเพลาขาว ขนาดความ ยาว 6 เมตร

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กเพลาขาว 13.0มิล ราคา 440บาท ยาว 6 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 13.0 มิล ยาว 6 เมตร  นน 6.3 กิโล

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กเพลาขาว 14.0มิล  ราคา 470บาท  ยาว 6 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 14.0 มิล ยาว 6 เมตร นน 7.3 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กเพลาขาว 15.0มิล ราคา 510บาท  ยาว 6 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 15.0 มิล ยาว 6 เมตร นน 8.4 กิโล

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กเพลาขาว 5/8 (15.9มิล) ราคา 540บาท  ยาว 6 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 15.9 มิล ยาว 6 เมตร นน 9.3 กิโล

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กเพลาขาว ขนาดความ ยาว 6 เมตร

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กเพลาขาว 18.0มิล ราคา 640บาท  ยาว 6 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 18.0 มิล ยาว 6 เมตร นน 12.2 กิโล

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กเพลาขาว 3/4 (19มิล) ราคา 675บาท  ยาว 6 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 19.0 มิล ยาว 6 เมตร  นน 13.4 กิโล

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กเพลาขาว 20.0มิล ราคา 1,040บาท ยาว 6 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 20.0 มิล ยาว 6 เมตร  นน 15กิโล

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กเพลาขาว 7/8" (22.3มิล)  ราคา 965บาท  ยาว 6 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 22.30 มิล ยาว 6 เมตร นน 18.5กิโล

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กเพลาขาว 25.0มิล ราคา 1,860บาท  ยาว 6 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 25.0 มิล ยาว 6 เมตร นน 24กิโล

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กเพลาขาว 1"(25.4มิล) ราคา 1,370บาท  ยาว 6 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 25.40 มิล ยาว 6 เมตร นน 24.3กิโล

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กเพลาขาว 1" 1/8 (28.6มิล) ราคา 2,180บาท  ยาว 6 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 28.60 มิล ยาว 6 เมตร นน 33.7กิโล

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กเพลาขาว 30.0มิล  ราคา 2,210บาท ยาว 6 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 30.0 มิล ยาว 6 เมตรนน 34กิโล

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กเพลาขาว 1" 1/4 (31.8มิล) ราคา 2,345บาท  ยาว 6 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 31.80 มิล ยาว 6 เมตร นน 38กิโล

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กเพลาขาว 1" 3/8 (34.9มิล)  ราคา 2,690บาท  ยาว 6 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 34.9 มิล ยาว 6 เมตร นน 48.5กิโล

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กเพลาขาว 1" 1/2 (38.1มิล) ราคา 2,910บาท  ยาว 6 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 38.1 มิล ยาว 6 เมตร นน 55กิโล

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กเพลาขาว 40 มิล ราคา 3,980บาท  ยาว 6 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 40.0 มิล ยาว 6 เมตร นน 64กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กเพลาขาว 1" 5/8 (41.2มิล) ราคา 4,580บาท ยาว 6 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 41.20 มิล ยาว 6 เมตร  นน 65กิโล

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กเพลาขาว 1" 3/4 (44.4มิล)  ราคา 4,750บาท  ยาว 6 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 44.40 มิล ยาว 6 เมตร นน 74.7กิโล

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กเพลาขาว 2" (50.8มิล) ราคา 4,000บาท  ยาว 6 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 50.80 มิล ยาว 6 เมตร นน 97กิโล

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กเพลาขาว 2" 1/4 (57.2มิล)  ราคา 7,240บาท  ยาว 6 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 57.20 มิล ยาว 6 เมตร นน 124.5กิโล

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กเพลาขาว 60 มิล  ราคา 8,060บาท  ยาว 6 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 60.0 มิล ยาว 6 เมตร นน 143กิโล

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กเพลาขาว 2" 3/8 (60.3มิล) ราคา 8,100บาท  ยาว 6 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 60.30 มิล ยาว 6 เมตร นน 144กิโล

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กเพลาขาว 2" 1/2 (63.5มิล) ราคา 8,930บาท ยาว 6 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 63.50 มิล ยาว 6 เมตร นน 151.5กิโล

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกลมเพลาขาว 65 มิล ราคา 9,900บาท ยาว 6 เมตร  นน 171.5กิโล

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกลมเพลาขาว 70 มิล ราคา 10,500บาท ยาว 6 เมตร นน 184กิโล

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกลมเพลาขาว 75 มิล ราคา 12,160บาท ยาว 6 เมตร  นน 215.5กิโล

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกลมเพลาขาว 3" (76.2มิล) ราคา 13,200บาท ยาว 6 เมตร นน 216.5กิโล

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกลมเพลาขาว 76.2 มิล ยาว 6 เมตร นน 216.5กิโล

เหล็กกลมเพลาขาว 80 มิล ราคา 14,195บาท ยาว 6 เมตร  นน 249กิโล

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กเพลาขาว ขนาดยาว 6 เมตร

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

เหล็กกลมเพลาขาว 3"1/4 (82.6มิล) ราคา 15,890บาท ยาว 6 เมตร นน 255กิโล

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกลมเพลาขาว 82.6 มิล ยาว 6 เมตร นน 255กิโล

 

เหล็กกลมเพลาขาว 3"1/2 (88.9มิล) ราคา 18,930บาท ยาว 6 เมตร นน 303กิโล

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกลมเพลาขาว 88.9 มิล ยาว 6 เมตร นน 303กิโล

เหล็กกลมเพลาขาว 90 มิล ราคา 19,960บาท ยาว 6 เมตร นน 301กิโล

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกลมเพลาขาว 90 มิล ยาว 6 เมตร นน 301กิโล

เหล็กกลมเพลาขาว 4" (101.4มิล)  ราคา 24,980บาท ยาว 6 เมตร นน 399.5กิโล

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกลมเพลาขาว 101.4 มิล ยาว 6 เมตร นน 399.5กิโล

เหล็กกลมเพลาขาว  4"1/2 (114.6มิล) ราคา 29,950บาท ยาว 6 เมตร นน 489.3กิโล

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกลมเพลาขาว 114.6 มิล ยาว 6 เมตร นน 489.3กิโล

เหล็กกลมเพลาขาว  5" (127มิล) ราคา 32,950บาท ยาว 6 เมตร นน 605กิโล

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกลมเพลาขาว 127 มิล ยาว 6 เมตร นน 606.4กิโล

เหล็กกลมเพลาขาว 6" (152มิล) ราคา 44,560บาท ยาว 6 เมตร นน 880กิโล

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกลมเพลาขาว 152.4 มิลยาว 6 เมตร นน 880กิโล

ราคาเหล็กเพลาขาว สอบถามราคาเหล็กเพลาขาว จำหน่ายเหล็กเพลาขาว ศูนย์จำหน่ายเหล็กเพลาขาว

       ราคาเหล็กกลมเพลาขาว  หรือ เหล็กเพลาขาวราคา เป็นเหล็กที่ใช้กับงานโครงสร้างเหล็กทั่วไป ส่วนมากเหล็กประเภทนี้จะนำไปใช้งานหน้าต่าง รั้ว ระเบียงกันตก เป็นต้น ไม่มีมาตรฐานการผลิตที่ชัดเจน ในท้องตลาดทั่วไปจะใช้ขนาด 3/8" และ 1/2" เป็นหลัก เหล็กเพลาขาวราคา  เกรด A เนื้อผิวค่อนข้างตรงและทนทาน เหมาะใช้กับงานทำ เหล็กดัดหน้าต่าง เหล็กดัดกันขโมย หรืออื่นๆ ตามแต่ต้องการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#ราคาเหล็กเพลาขาว35มิลbkssteelโทรสั่ง0952326296

 

กลุ่มลูกค้าของเราเริ่ม 19/2/59

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้100
mod_vvisit_counterเมื่อวาน171
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้478
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1067
mod_vvisit_counterเดือนนี้2840
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว5621
mod_vvisit_counterทุกวัน366300

We have: 6 guests online
Your IP:: 3.230.154.90
 , 
Today: พ.ค. 22, 2024
 
 

 

thaiflag small  Thailand