เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

เหล็กเพลาขาว เหล็กเพลาขาวทำรางประตูรั้วบ้าน เหล็กเพลาขาว ไม่มีเพลาดำ ไม่มีเพลาแดง ไม่มีเพลาแข็ง

19 lek pao

ราคาเหล็กเพลาขาว สอบถามราคาเหล็กเพลาขาว จำหน่ายเหล็กเพลาขาว ศูนย์จำหน่ายเหล็กเพลาขาว

 

       เหล็กกลมเพลาขาว  หรือ เหล็กเพลาขาว เป็นเหล็กที่ใช้กับงานโครงสร้างเหล็กทั่วไป ส่วนมากเหล็กประเภทนี้จะนำไปใช้งานหน้าต่าง รั้ว ระเบียงกันตก เป็นต้น ไม่มีมาตรฐานการผลิตที่ชัดเจน ในท้องตลาดทั่วไปจะใช้ขนาด 3/8" และ 1/2" เป็นหลัก เหล็กเพลาขาว  เกรด A เนื้อผิวค่อนข้างตรงและทนทาน เหมาะใช้กับงานทำ เหล็กดัดหน้าต่าง เหล็กดัดกันขโมย หรืออื่นๆ ตามแต่ต้องการ

 

2456 เหล็กเพลาขาว ขนาด ราคาเหล็กเพลาขาว
  เหล็กเพลาขาว ขนาดยาว 4 เมตร  

เพลาขาว 1/8 (เหล็กเพลาขาว) ยาว 4 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 3 มิล ยาว 4 เมตร 

 
 

เพลาขาว 4.0 มิล (เหล็กเพลาขาว) ยาว 4 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 4 มิล ยาว 4 เมตร

 
 

เพลาขาว 3/16 (เหล็กเพลาขาว) ยาว 4 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 4.5 มิล ยาว 4 เมตร

 
 

เพลาขาว 5.0มิล (เหล็กเพลาขาว) ยาว 4 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 5.0 มิล ยาว 4 เมตร

 
 

ราคาเพลาขาว 6.0มิล (เหล็กเพลาขาว) ยาว 4 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 6.0 มิล ยาว 4 เมตร

35 บาท 

เพลาขาว 1/4 (เหล็กเพลาขาว) ยาว 4 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว  6.35 มิล ยาว 4 เมตร 

 
 

เพลาขาว 7.0มิล (เหล็กเพลาขาว) ยาว 4 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 7.0 มิล ยาว 4 เมตร

 
 

เพลาขาว 8.0มิล (เหล็กเพลาขาว) ยาว 4 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 8.0 มิล ยาว 4 เมตร

 
  เหล็กเพลาขาว ขนาดยาว 6 เมตร  
 

เพลาขาว 9.0มิล (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 9.0 มิล ยาว 6 เมตร

 

เพลาขาว 3/8 (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 9.50 มิล ยาว 6 เมตร 

 
 

เพลาขาว 10.0มิล (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 10.0 มิล ยาว 6 เมตร

 
 

เพลาขาว 11.0มิล (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 11.0 มิล ยาว 6 เมตร

 
 

เพลาขาว 12.0มิล (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 12.0 มิล ยาว 6 เมตร

 

เพลาขาว 1/2 (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 12.60 มิล ยาว 6 เมตร 

 
  เหล็กเพลาขาว ขนาดยาว 6 เมตร  
 

เพลาขาว 13.0มิล (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 13.0 มิล ยาว 6 เมตร

 
 

เพลาขาว 14.0มิล (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 14.0 มิล ยาว 6 เมตร

 
 

เพลาขาว 15.0มิล (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 15.0 มิล ยาว 6 เมตร

 

เพลาขาว 5/8 (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 16 มิล ยาว 6 เมตร 

 
  เหล็กเพลาขาว ขนาดยาว 6 เมตร  
 

เพลาขาว 18.0มิล (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 18.0 มิล ยาว 6 เมตร

 

เพลาขาว 3/4 (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 19.0 มิล ยาว 6 เมตร 

 
  เหล็กเพลาขาว ขนาดยาว 6 เมตร  
 

เพลาขาว 20.0มิล (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 20.0 มิล ยาว 6 เมตร

 
 

เพลาขาว 7/8 (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 22.30 มิล ยาว 6 เมตร 

 
  เหล็กเพลาขาว ขนาดยาว 6 เมตร  
 

เพลาขาว 25.0มิล (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 25.0 มิล ยาว 6 เมตร

 บาท 

เพลาขาว 1" (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 25.40 มิล ยาว 6 เมตร 

625 บาท 
 

เพลาขาว 1" 1/8 (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 28.60 มิล ยาว 6 เมตร 

  บาท
  เหล็กเพลาขาว ขนาดยาว 6 เมตร  
 

เพลาขาว 30.0มิล (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 30.0 มิล ยาว 6 เมตร

 
 

เพลาขาว 1" 1/4 (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 31.80 มิล ยาว 6 เมตร

 
 

เพลาขาว 1" 1/2 (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 38.10 มิล ยาว 6 เมตร

 
 

เพลาขาว 40 มิล (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 40.0 มิล ยาว 6 เมตร

 
 

เพลาขาว 1" 5/8 (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 41.20 มิล ยาว 6 เมตร

 
 

เพลาขาว 1" 3/4 (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 44.40 มิล ยาว 6 เมตร

 
  เหล็กเพลาขาว ขนาดยาว 6 เมตร  
 

เพลาขาว 2" (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 50.80 มิล ยาว 6 เมตร 

 
 

เพลาขาว 2" 1/4 (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 57.20 มิล ยาว 6 เมตร 

 
 

เพลาขาว 60 มิล (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 60.0 มิล ยาว 6 เมตร

 
 

เพลาขาว 2" 3/8 (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

เหล็กกลมเพลาขาว 60.30 มิล ยาว 6 เมตร 

 
  เหล็กเพลาขาว ขนาดยาว 6 เมตร  
     
     

2456

เหล็กเพลาแดง 

 

ราคา

เหล็กกลม เพลาขาว 3/8 x ยาว 6 เมตร

(เพลาขาวสามหุนหรือเพลาขาว 9 มิล)

       บาท

เหล็กกลม เพลาขาว 1/2  x ยาว 6 เมตร

(เพลาขาวสี่หุน  หรือเพลาขาว 12 มิล)

       บาท

เหล็กกลม เพลาขาว 5/8  ยาว 6 เมตร

(เพลาขาวห้าหุน  หรือเพลาขาว 15 มิล)

       บาท

เหล็กกลม เพลาขาว 3/4  ยาว 6 เมตร

(เพลาขาวหกหุน หรือเพลาขาว 18 มิล)
       บาท

เหล็กกลม เพลาขาว  1"  ยาว 6 เมตร

(เพลาขาวหนึ่งนิ้ว หรือเพลาขาว 25 มิล)

                บาท       

เหล็กกลม เพลาขาว 1"1/4  ยาว 6 เมตร

(เพลาขาวหนึ่งนิ้วสองหุน หรือเพลาขาว 32 มิล)

        บาท

เหล็กกลม เพลาขาว 1 " 1/2  ยาว 6 เมตร

(เพลาขาวหนึ่งนิ้วครึ่ง หรือเพลาขาว 38 มิล)

         บาท

 

สนใจสินค้า โทรสอบถามได้เลยคะ  โทร...

 

 

 

 โทรทรูด้วยกันฟรี 082-954-2286 ไอดีไลน์ 0829542286

โทรทรูด้วยกันฟรี 095-456-3044 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

 

thaiflag small  Thailand