เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80 bks steel โทร.095-232-6296
Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS PIPE ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80 ขนาด 1/4"x6M. ราคา3,400บาท
Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS PIPE ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80 ขนาด 3/8"x6M.ราคา3,800บาท
Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS PIPE ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80  ขนาด 1/2"x6M. ราคา 990บาท 
Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS PIPE ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80 ขนาด 3/4"x6M. ราคา 1,190บาท
Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS PIPE ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80 ขนาด 1"x6M. ราคา 1,750บาท
Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80 ขนาด 1-1/4"x6M. ราคา 1,980บาท
Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80 ขนาด 1-1/2"x6M. ราคา 2,180บาท
Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80 ขนาด 2"x6M. ราคา 2,620บาท
Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH80 ขนาด 2-1/2"x6M. ราคา 3,450บาท
Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH80 ขนาด 3"x6M. ราคา 4,300บาท
Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH80 ขนาด 4"x6M. ราคา 6,700บาท
Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80 ขนาด 5"x6M. ราคา 8,900บาท
Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH80 ขนาด 6"x6M.ราคา 10,700บาท
Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH80 ขนาด 8"x6M.ราคา 18,900บาท
Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80 ขนาด 10"x6M. ราคา 28,500บาท
Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80 ขนาด 12"x6M. ราคา 34,800บาท
Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80 ขนาด 14"x6M. ราคา 42,800บาท
Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80 ขนาด 16"x6M. ราคา 65,000บาท
Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80  ขนาด 18"x6. ราคา 105,900บาท
Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80 ขนาด 20"x6M. ราคา 139,800บาท

 

 

bks-steel.co.th

ราคาท่อสตีม ASTM API 5L A53/A106 SCH 80 Seamless  SML

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

.......................................................................................................................................................................................................................................

ท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless  เบอร์80 ขนาด 1/4"  ยาว 6 เมตร 

Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS PIPE ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80  1/4"x6000mm 

ท่อASTM A106/53 Seamless SCH80 ขนาด 1/4"  ราคา 3,400บาท โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless  เบอร์80 ขนาด3/8" ยาว 6 เมตร

Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS PIPE ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80 3/8"x6M.

ท่อASTM A106/53 Seamless SCH80 ขนาด 3/8" ราคา 3,800บาท โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless  เบอร์80 ขนาด1/2" ยาว 6 เมตร ราคา 990บาท

Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS PIPE ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80 1/2"x6M.

ท่อASTM A106/53 Seamless SCH80 1/2" ราคา990บาท

ท่อเหล็กสตีม#80 ขนาด1/2" ไม่มีตะเข็บ  โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ข้องอเชื่อม Elbow 90Degree SCH80 /seamless 1/2" ราคา 320บาท

ท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless  เบอร์80ขนาด3/4"ยาว 6 เมตร ราคา1,190บาท

Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS PIPE ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80 ขนาด 3/4"x6m. 

ท่อASTM A106/53 Seamless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ

ท่อเหล็กสตีม#80 ขนาด 3/4" ไม่มีตะเข็บ โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ข้องอเชื่อม Elbows 90Degree SCH80 Seamless 3/4" ราคา335บาท

ท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless  เบอร์80 ขนาด 1" ยาว 6 เมตร ราคา 1,750บาท

Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS PIPE ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80 ขนาด 1"x6m.

ท่อASTM A106/53 Seamless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ข้องอเชื่อมElow 90องศา SCH80 1" Seamless ราคา 450บาท

ลดกลมเชื่อม Reduce SCH80 Seaamless 1"x1/2" ราคา380บาท

ท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless เบอร์80 ขนาด 1-1/4" ยาว 6 เมตร ราคา1,980บาท

Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80 ขนาด 1-1/4"x6m.

ท่อASTM A106/53 Seamless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ.

ท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless  เบอร์80 ขนาด1-1/2"ยาว 6 เมตร ราคา2,180บาท

Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80 ขนาด 1-1/2"x6M. 

ท่อASTM A106/53 Seamless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless  เบอร์80 ขนาด 2"ยาว 6 เมตร ราคา 2,620บาท

Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80 ขนาด 2"x6M.

ท่อASTM A106/53 Seamless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ.

ท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless เบอร์80 ขนาด 2-1/2"ยาว 6 เมตร ราคา 3,450บาท

Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH80 ขนาด 2-1/2"x6M.

ท่อASTM A106/53 Seamless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ.

ท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless  เบอร์80 ขนาด 3" ยาว 6 เมตร ราคา 4,300บาท

Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH80 ขนาด 3"x6M.

ท่อASTM A106/53 Seamless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless  เบอร์80 ขนาด 4" ยาว 6 เมตร ราคา6,700บาท

Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH80 ขนาด 4"x6M.

ท่อASTM A106/53 Seamless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless  เบอร์80 ขนาด 5" ยาว 6 เมตร ราคา8,900บาท

Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80 ขนาด 5"x6M.

ท่อASTM A106/53 Seamless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ข้องอ Elbow 90 LR 90องศา CS SEAMLESS SCH 80 SML 5" ราคาบาท

สามทางเชื่อม Equal Tee CS SEAMLESS SCH 80 SML 5" ราคาบาท

ท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless  เบอร์80 ขนาด 6" ยาว 6 เมตร ราคา10,700บาท

Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH80 ขนาด 6"x6M.

ท่อASTM A106/53 Seamless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ข้องอ Elbow 90 LR 90องศา CS SEAMLESS  SCH 80 SML 6"  ราคาบาท

สามทางเชื่อม Equal Tee CS SEAMLESS ASME/ASTM  SCH 80  ขนาด 6"

ท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless  เบอร์80 ขนาด 8" ยาว 6 เมตร ราคา18,900บาท

Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH80 ขนาด 8"x6M.

ท่อASTM A106/53 Seamless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ข้องอ Elbow 90 LR 90องศา CS SEAMLESS SCH 80 SML 8" ราคาบาท

สามทางเชื่อม Equal Tee CS SEAMLESS SCH 80 SML 8"  ราคาบาท

ท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless  เบอร์80 ขนาด 10" ยาว 6 เมตร ราคา28,500บาท

Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80 ขนาด 10"x6M. 

ท่อASTM A106/53 Seamless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless  เบอร์80 ขนาด 12" ยาว 6 เมตร ราคา 34,800บาท

Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80 ขนาด 12"x6M. 

16. ท่อASTM A106/53 Seamless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless  เบอร์80 ขนาด 14" ยาว 6 เมตร ราคา 42,800บาท

Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80 ขนาด 14"x6M. 

ท่อASTM A106/53 Seamless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless  เบอร์80 ขนาด 16" ยาว 6 เมตร ราคา65,000บาท

Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80 ขนาด 16"x6M. 

ท่อASTM A106/53 Seamless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless ขนาด 18" ยาว 6 เมตร ราคา105,900บาท

Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80 ขนาด 18"x6M.

ท่อASTM A106/53 Seamless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless  ขนาด 20" ยาว 6 เมตร ราคา139,800บาท 

Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80 ขนาด 20"x6M.

ท่อASTM A106/53 Seamless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

ราคาท่อสตีมไม่มีตะเข็บ Seamless Pipe SCH 80

Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80 bks steel โทร.095-232-6296
Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80 16"x6m.
Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80 
Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS PIPE ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80  1"x6m.
Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 801-1/2"x6m.
Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80 2"x6m.
Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH80  2-1/2"x6m.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มลูกค้าของเราเริ่ม 19/2/59

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้69
mod_vvisit_counterเมื่อวาน211
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้948
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1032
mod_vvisit_counterเดือนนี้5120
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4651
mod_vvisit_counterทุกวัน377791

We have: 8 guests, 1 bots online
Your IP:: 44.213.60.33
 , 
Today: ก.ค. 25, 2024
 
 

 

thaiflag small  Thailand