เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาท่อสตีล SCH40 ASTM A53 Seamless

ราคาท่อสตีมไม่มีตะเข็บ Seamless SML

 

 

 

ราคาท่อสตีม ASTM A53 SCH40 Seamless SCH40   SML

อยากสั่งสินค้า แจ้งมาได้เลยค่ะ เรามีท่อให้เลือกใช้ครบ

พร้อมอะไหล่ อุปกรณ์ซื้อได้เลยค่ะ        

โทรสั่งท่อสตีม095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

........................................................................................................................................................................................

ท่อสตีมดำ ASTM  A53 SML SCH 40 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40  ยาว 6 เมตร bks steel

Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS PIPE BKSSTEEL ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 1/4"x6000mm. 

1.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML  1/4 หนา 2.3มม ยาว6เมตร bks-steel.co.th 

โทรสั่งท่อสตีม 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ท่อสตีมดำ ASTM  A53 SML SCH 40 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40  ยาว 6 เมตร bkssteel

 Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS PIPE BKSSTEEL ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40  3/8"x6000mm.

2.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML  3/8 หนา2.3มม ยาว6เมตร bks-steel.co.th

โทรสั่งท่อสตีม 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ท่อสตีมดำ ASTM A53 SML SCH 40 Seamlessท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40  ยาว 6 เมตร bkssteel.co.th

Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS PIPE BKSSTEEL ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 ขนาด 1/2"x6000mm.

3.ราคาท่อASTM A53 Seamless  SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 1/2 หนา 2.8มม ยาว6เมตร bkssteel.co.th 

โทรสั่งท่อสตีม 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ท่อสตีมดำ ASTM  A53 SML SCH 40 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40  ยาว 6 เมตร bkssteel.co.th

Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS PIPE ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 BKSSTEEL ขนาด 3/4"x6000mm.

4.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 3/4 หนา 2.9มม ยาว 6เมตร  bkssteel.co.th

โทรสั่งท่อสตีม 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ท่อสตีมดำ ASTM  A53 SML SCH 40 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40  ยาว 6 เมตร bkssteel.co.th

Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS PIPE ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 BKSSTEEL ขนาด 1"x6000mm.

5.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 1" หนา 3.4มม ยาว6เมตร  bkssteel.co.th 

โทรสั่งท่อสตีม 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ท่อสตีมดำ ASTM  A53 SML SCH 40 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40  ยาว 6 เมตร bkssteel.co.th

Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS PIPE ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 BKSSTEEL 1-1/4"x6000mm.

6.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40ท่อไม่มีตะเข็บ SML 1"1/4 หนา 3.6มม ยาว 6เมตร bkssteel.co.th

โทรสั่งท่อสตีม 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ท่อสตีมดำ ASTM  A53 SML SCH 40 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40  ยาว 6 เมตร bkssteel.co.th

Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS PIPE ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 BKSSTEEL 1-1/2"x6000mm.

7.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 1"1/2 หนา 3.7มม ยาว6เมตร bkssteel.co.th

โทรสั่งท่อสตีม 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ท่อสตีมดำ 2" ASTM  A53 SML SCH 40 Seamless 2"  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40 2" ยาว 6 เมตร bkssteel.co.th

Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS PIPE ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 BKSSTEELขนาด 2"x6000mm.

8.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 2" หนา 3.9มม ยาว6เมตร  bkssteel.co.th

โทรสั่งท่อสตีม 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

โทรสั่งท่อสตีม 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ท่อสตีมดำ ASTM A53 SML SCH 40 Seamless 2-1/2"ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40ยาว 6เมตร bkssteel.co.th

Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS PIPE ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 BKSSTEEL 2-1/2"x6000mm.

9.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 2"1/2 หนา 5.2มม ยาว6เมตร bkssteel.co.th

โทรสั่งท่อสตีม 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ท่อสตีมดำ ASTM  A53 SML SCH 40 Seamless 3"ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40  ยาว 6 เมตร bkssteel.co.th

Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS PIPE ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 BKSSTEEL ขนาด 3"x6000mm. 

10.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 3" หนา5.5มม ยาว6เมตร bkssteel.co.th

โทรสั่งท่อสตีม 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ท่อสตีมดำ ASTM A53 SML SCH 40 Seamless 4"ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40  ยาว 6 เมตร bkssteel.co.th

Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS PIPE ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 BKSSTEEL ขนาด 4"x6000mm.

11.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 4" หนา 6.0มม ยาว6เมตร bkssteel.co.th

โทรสั่งท่อสตีม 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ท่อสตีมดำ ASTM A53 SML SCH 40 Seamless 5"ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40  ยาว 6 เมตร bkssteel.co.th

Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS PIPE ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 BKSSTEEL ขนาด 5"x6000mm.

12.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 5" หนา 6.6มม ยาว6เมตร bkssteel.co.th

โทรสั่งท่อสตีม 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ท่อสตีมดำ ASTM A53 SML SCH 40 Seamless 6"ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40 ยาว 6 เมตร bkssteel.co.th

Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS PIPE ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 BKSSTEELขนาด 6"x6000mm.

13.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 6" หนา 7.1มม ยาว6เมตร bkssteel.co.th

โทรสั่งท่อสตีม 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ท่อสตีมดำ ASTM A53 SML SCH 40 Seamless 8"ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40 ยาว 6 เมตร bkssteel.co.th

Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS PIPE ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 BKSSTEEL ขนาด 8"x6000mm.

14.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 8" หนา 8.2มม ยาว6เมตร bkssteel.co.th

โทรสั่งท่อสตีม 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ท่อสตีมดำ ASTM A53 SML SCH 40 Seamless 10"ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40 ยาว 6เมตร bkssteel.co.th

Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS PIPE ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 BKSSTEELขนาด 10"x6000mm.

15.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 10" หนา 9.3มม ยาว6เมตร bkssteel.co.th 

โทรสั่งท่อสตีม 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ท่อสตีมดำ ASTM A53 SML SCH 40 Seamless 12"ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40 ยาว 6เมตร bkssteel.co.th

Steel PipeAPI-5L CS  SEAMLESS PIPE ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 BKSSTEEL 12"x6000mm.

16.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML  12" หนา 10.3มม ยาว6เมตร bkssteel.co.th

โทรสั่งท่อสตีม 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ท่อสตีมดำ ASTM A53 SML SCH 40 Seamless 14"ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40 ยาว 6 เมตร bkssteel.co.th

Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS PIPE ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 BKSSTEEL ขนาด 14"x6000mm.

 17. ASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 14" หนา 11.1มม ยาว6เมตร bkssteel.co.th

ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ OD 355.6 (14") 15/09/2023

ASTEM A53 GR.B SML SCH40 DIA 14" 26/10/2023 15:14.

โทรสั่งท่อสตีม 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ท่อสตีมดำ ASTM A53 SML SCH 40 Seamless 16"ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40  ยาว 6 เมตร bkssteel.co.th

Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS PIPE ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 BKSSTEELขนาด 16"x6000mm. 

18.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 16" หนา 12.7มม ยาว6เมตร bkssteel.co.th 

โทรสั่งท่อสตีม 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ท่อสตีมดำ ASTM A53 SML SCH 40 Seamless 18"ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40 ยาว 6เมตร bkssteel.co.th

Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS PIPE ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 BKSSTEELขนาด 18"x6000mm.

19.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 18" หนา 14.27มม ยาว6เมตร bkssteel.co.th

โทรสั่งท่อสตีม 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ท่อสตีมดำ ASTM A53 SML SCH 40 Seamless 20"ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40 ยาว 6เมตร bkssteel.co.th

Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS PIPE ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 BKSSTEELขนาด 20"x6000mm.

20.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 20" หนา 15.09มม ยาว6เมตร bkssteel.co.th 

โทรสั่งท่อสตีม 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ท่อสตีมดำ ASTM A53 SML SCH 40 Seamless 24"ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40 ยาว 6 เมตร bkssteel.co.th

Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS PIPE ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 BKSSTEEL ขนาด 24"x6000mm.

21.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 24" หนา 17.48มม ยาว6เมตร bkssteel.co.th 

โทรสั่งท่อสตีม 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53 SML SCH 40 Seamless  bks-steel.co.th ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40  ยาว 6 เมตร bks steel

API-5L-0672 CS  SEAMLESS PIPE   ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40  

1.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML  1/4 bks-teel.co.th  นน 3.6กก.

2.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML  3/8 bks-teel.co.th นน 4.6กก.

3.ราคาท่อASTM A53 Seamless  SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 1/2  bks-teel.co.th  นน 7.2กก.

4.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 3/4  bks-teel.co.th  นน 9.8กก.

5.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 1"  bks-teel.co.th  นน 14.4กก.

6.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 1"1/4  bks-teel.co.th  นน 19.4กก.

7.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 1"1/2 bks-teel.co.th  นน 23.4กก.

8.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 2" bks-teel.co.th  นน 32.0กก.

9.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 2"1/2  bks-teel.co.th  นน 50.5กก.

10.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 3"  bks-teel.co.th  นน 65.5กก.

11.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 4"  bks-teel.co.th  นน 97.0กก.

12.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 5" bks-teel.co.th  นน 121.0กก.

13.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 6" bks-teel.co.th  นน 167.0กก.

14.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 8" bks-teel.co.th  นน 251.0กก.

15.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 10"  bks-teel.co.th  นน 367.8กก.

16.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML  12"  bks-teel.co.th  นน 478.2กก.

17.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 14"  bks-teel.co.th  นน 567.0กก.

18.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 16"  bks-teel.co.th  นน 739.8กก.

19.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 18"  bks-teel.co.th นน 630.6กก.

20.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 20"  bks-teel.co.th  นน 1,100กก.

21.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 24"  bks-teel.co.th  นน 1,531กก.

โทรสั่งท่อสตีม 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

 

ราคาท่อสตีล SCH40 ASTM A53

ราคาท่อสตีมไม่มีตะเข็บ Seamless SML

กลุ่มลูกค้าของเราเริ่ม 19/2/59

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้239
mod_vvisit_counterเมื่อวาน253
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1681
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1857
mod_vvisit_counterเดือนนี้2029
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว11610
mod_vvisit_counterทุกวัน320037

We have: 22 guests online
Your IP:: 34.229.63.28
 , 
Today: ธ.ค. 09, 2023
 
 

 

thaiflag small  Thailand