เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาท่อสตีมASTM A53A SCH40  ERW  


ราคาท่อสตีล SCH40 ASTM A53A

ราคาท่อสตีมมีตะเข็บ ERW SCH 40  

 

ราคาท่อสตีม ASTM A53A ERW SCH40 

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

............................................................................................................................................................................................

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53A SCH 40 ERW ท่อมีตะเข็บเบอร์40  ขนาด 1/2" ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM A53A ERW SCH40ขนาด 1/2"x6000mm bks-steel.co.th ราคา450บาท

โทรสั่งท่อสตีม095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53A SCH 40 ERW ท่อมีตะเข็บเบอร์40 ขนาด 3/4" ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM A53A ERW SCH40ขนาด  3/4"x6000mm bks-steel.co.th ราคา510บาท

โทรสั่งท่อสตีม095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53A SCH 40 ERW ท่อมีตะเข็บเบอร์40 ขนาด 1" ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM A53A ERW SCH40ขนาด 1"x6000mm bks-steel.co.th ราคา645บาท

โทรสั่งท่อสตีม095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ  

 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53A SCH 40 ERW ท่อมีตะเข็บเบอร์40 ขนาด 1-1/4" ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM A53A ERW SCH40ขนาด 1-1/4"x6000mm bks-steel.co.th ราคา820บาท

โทรสั่งท่อสตีม095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53A SCH 40 ERW ท่อมีตะเข็บเบอร์40 ขนาด 1-1/2" ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM A53A ERW SCH40ขนาด 1-1/2"x6000mm bks-steel.co.th ราคา1,230บาท

โทรสั่งท่อสตีม095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อ ASTM ที่ไม่ได้พ่นข้างท่อ ว่า SCH40  ERW

แต่จะพ่นแค่    มอก.276-2562 ERW A DN(40) 48.3x3.68x6000มม BPE ISO9001 21/1203 ASTM 

ราคาท่อ ขนาด 1-1/2"x6000mm ASTM bks-steel.co.th ขายทิ้งราคา 900บาท

โทรสั่งท่อสตีม095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM แต่ข้างท่อไม่พิมพ์ SCH40 ERW ใช้ได้หรือเปล่า ใช้ได้ก็ซื้อ

ใบเซอร์ก็ไม่ได้ระบุ SCH40 ERW A53A ระบุ แค่ ASTM แค่นี้

 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53A SCH 40 ERW ท่อมีตะเข็บเบอร์40 ขนาด 2" ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM A53A ERW SCH40ขนาด 2"x6000mm bks-steel.co.th ราคา 1,900บาท

โทรสั่งท่อสตีม095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

ราคาท่อ ASTM ที่ไม่ได้พ่นข้างท่อ ว่า SCH40  ERW

แต่จะพ่นแค่    มอก.276-2562 ERW A DN(50) 60.3x3.91x6000มม BPE ISO9001 22/0086 ASTM 

ราคาท่อ ขนาด 2"x6000mm ASTM bks-steel.co.th ขายทิ้งราคา 1,200บาท

โทรสั่งท่อสตีม095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM แต่ข้างท่อไม่พิมพ์ SCH40 ERW ใช้ได้หรือเปล่า ใช้ได้ก็ซื้อ

ใบเซอร์ก็ไม่ได้ระบุ SCH40 ERW A53A ระบุ แค่ ASTM แค่นี้

 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53A SCH 40 ERW ท่อมีตะเข็บเบอร์40 ขนาด 2-1/2" ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM A53A ERW SCH40ขนาด 2-1/2"x6000mm bks-steel.co.th ราคา1,990บาท

โทรสั่งท่อสตีม095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53A SCH 40 ERW ท่อมีตะเข็บเบอร์40 ขนาด 3" ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM A53A ERW SCH40ขนาด 3"x6000mm bks-steel.co.th ราคา2,450บาท

โทรสั่งท่อสตีม095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53A SCH 40 ERW ท่อมีตะเข็บเบอร์40 ขนาด 4" ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM A53A ERW SCH40ขนาด 4"x 6,000mm bks-steel.co.th ราคา3,900บาท

โทรสั่งท่อสตีม095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ข้องอเชื่อม 90องศา SCH 40 ขนาด 4" bks steel ราคา 450บาทต่อตัว

ราคาท่อ ASTM ที่ไม่ได้พ่นข้างท่อ ว่า SCH40  ERW

แต่จะพ่นแค่    มอก.276-2562 ERW A DN(100) 114.3x6.02x6000มม BPE  ASTM 

ราคาท่อ ขนาด 4"x6000mm ASTM bks-steel.co.th ขายทิ้งราคา 2,900บาท

โทรสั่งท่อสตีม095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM แต่ข้างท่อไม่พิมพ์ SCH40 ERW ใช้ได้หรือเปล่า ใช้ได้ก็ซื้อ

ใบเซอร์ก็ไม่ได้ระบุ SCH40 ERW A53A ระบุ แค่ ASTM แค่นี้

 
 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53A SCH 40 ERW ท่อมีตะเข็บเบอร์40 ขนาด 5" ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM A53A ERW SCH40ขนาด 5"x6000mm bks-steel.co.th ราคา4,500บาท

โทรสั่งท่อสตีม095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ  

 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53A SCH 40 ERW ท่อมีตะเข็บเบอร์40 ขนาด 6" ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM A53A ERW SCH40ขนาด 6"x6000mm bks-steel.co.th ราคา6,900บาท

โทรสั่งท่อสตีม095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53A SCH 40 ERW ท่อมีตะเข็บเบอร์40 ขนาด 8" ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM A53A ERW SCH40ขนาด 8"x6000mm bks-steel.co.th ราคา8,990บาท

โทรสั่งท่อสตีม095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53B SCH 40 ERW ท่อมีตะเข็บเบอร์40 ขนาด 10" ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM A53B ERW SCH40ขนาด 10"x6000mm bks-steel.co.th ราคา 14,900บาท

โทรสั่งท่อสตีม095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53B SCH 40 ERW ท่อมีตะเข็บเบอร์40 ขนาด 12" ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM A53B ERW SCH40ขนาด 12"x6000mm bks-steel.co.th ราคา 19,800บาท

โทรสั่งท่อสตีม095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53B SCH 40 ERW ท่อมีตะเข็บเบอร์40 ขนาด 14" ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM A53B ERW SCH40ขนาด 14"x6000mm bks-steel.co.th ราคา26,500บาท

โทรสั่งท่อสตีม095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ  

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53B SCH 40 ERW ท่อมีตะเข็บเบอร์40 ขนาด 16" ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM A53B ERW SCH40ขนาด 16"x6000mm bks-steel.co.th ราคา 29,950บาท

โทรสั่งท่อสตีม095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ  

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53A SCH 40 ERW ท่อมีตะเข็บเบอร์40  ยาว 6 เมตร  bks-steel.co.th 

 กลุ่มลูกค้าของเราเริ่ม 19/2/59

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้158
mod_vvisit_counterเมื่อวาน253
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1600
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1857
mod_vvisit_counterเดือนนี้1948
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว11610
mod_vvisit_counterทุกวัน319956

We have: 22 guests online
Your IP:: 34.229.63.28
 , 
Today: ธ.ค. 09, 2023
 
 

 

thaiflag small  Thailand