เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาเหล็กบีม H Wf 

 

 

ราคาเหล็กบีม H Wf  

bks steel โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

H 100x50 (รุ่นน้ำหนัก 9.3Kg/m) สเป๊กH 100x50x5x7mm Q

1.H 100x50x5x7mm.  

H100x50(9.3Kg/m) H 100x50x5x7(9.3Kg/m) ยาว6เมตร ราคา 2,145บาท น้ำหนัก55.8กก/เส้น

H 100x50x5x7(9.3Kg/m) ยาว9เมตร  น้ำหนัก83.7กก/เส้น

H 100x50x5x7(9.3Kg/m) ยาว12เมตร น้ำหนัก111.6กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

H 100x100 (รุ่นน้ำหนัก 17.2Kg/m) สเป๊กH 100x100x6x8mm Q

2.H 100x100x6x8mm.

H100x100(17.2Kg/m)H 100x100x6x8(17.2Kg/m)ยาว6เมตร ราคา3,910บาท หนัก103.2กก/เส้น

H 100x100x6x8(17.2Kg/m)ยาว9เมตร ราคา5,870บาท หนัก154.8กก/เส้น

H 100x100x6x8(17.2Kg/m)ยาว12เมตร ราคา7,900บาท หนัก206.4กก/เส้น 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

H 125x125 (รุ่นน้ำหนัก 23.8Kg/m) สเป๊กH 125x125x6.5x9mm Q

3.H 125x125x6.5x9mm.

H 125x125x6.5x9(23.8Kg/m)ยาว6เมตร ราคา5,500บาท หนัก142.8กก/เส้น

H 125x125x6.5x9(23.8Kg/m)ยาว9เมตร ราคา8,300บาท หนัก214.2กก/เส้น

H 125x125x6.5x9(23.8Kg/m)ย12เมตร ราคา11,000บาท นน285.6กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

H 150x100 (รุ่นน้ำหนัก 21.1Kg/m) สเป๊กH 148x100x6x9mm Q

4.H 148x100x6x9mm. 

H 148x100x6x9(21.1Kg/m)ยาว6เมตร ราคา4,890บาท น้ำหนัก 126.6กก/เส้น

H 148x100x6x9(21.1Kg/m)ยาว9เมตร ราคา7,320บาท น้ำหนัก 189.9กก/เส้น

H 148x100x6x9(21.1Kg/m)ยาว12เมตร ราคา9,800บาท น้ำหนัก 253.2กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

H 150x75 (รุ่นน้ำหนัก 14.0Kg/m) สเป๊กH 150x75x5x7mm Q

5.H 150x75x5x7mm.

H 150x75x5x7(14.0Kg/m) ยาว6เมตร ราคา3,250บาท น้ำหนัก 84กก/เส้น

H 150x75x5x7(14.0Kg/m) ยาว9เมตร ราคา4,870บาท น้ำหนัก 126กก/เส้น

H 150x75x5x7(14.0Kg/m) ยาว12เมตร ราคา6,500บาท น้ำหนัก 168กก/เส้น 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

H 150x150 (รุ่นน้ำหนัก 31.5Kg/m) สเป๊กH 150x150x7x10mm Q

6.H 150x150x7x10mm.

H 150x150x7x10(31.5Kg/m)ยาว6เมตร ราคา7,300บาท หนัก189กก/เส้น

H 150x150x7x10(31.5Kg/m)ยาว9เมตร ราคา10,930บาท นน283.5กก/เส้น

H 150x150x7x10(31.5Kg/m)ยาว12เมตร ราคา14,600บาท นน378กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

H SM520 H 150x150x7x10ย6เมตร ราคา8,300บาท น้ำหนัก189กก/เส้น 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

H 175x90 (รุ่นน้ำหนัก 18.1Kg/m) สเป๊กH 175x90x5x8mm Q พิเศษ

7.H 175x90x5x8mm.

H 175x90x5x8(18.1Kg/m) ยาว6เมตร ราคา4,950บาท น้ำหนัก 108.6กก/เส้น

H 175x90x5x8(18.1Kg/m) ยาว9เมตร น้ำหนัก 162.9กก/เส้น

H 175x90x5x8(18.1Kg/m) ยาว12เมตร น้ำหนัก 217.2กก/เส้น 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

H 175x175 (รุ่นน้ำหนัก 40.2Kg/m) สเป๊กH 175x175x7.5x11mm Q

8.H175x175x7.5x11mm.

H175x175x7.5x11(40.2Kg/m)ยาว6เมตร ราคา9,550บาท นน241.2กก/เส้น

H175x175x7.5x11(40.2Kg/m)ย9เมตร ราคา14,400บาท นน361.8กก/เส้น

H175x175x7.5x11(40.2Kg/m)ย12เมตร ราคา19,100บาท นน482.4กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

H 200x100 (รุ่นน้ำหนัก 18.2Kg/m) สเป๊กH 198x99x4.5x7mm QพิเศษV

9.H 198x99x4.5x7mm.

H 198x99x4.5x7(18.2Kg/m) ยาว6เมตร ราคา4,700บาท น้ำหนัก109.2กก/เส้น

H 198x99x4.5x7(18.2Kg/m) ยาว9เมตร ราคา7,000บาท น้ำหนัก 163.8กก/เส้น

H 198x99x4.5x7(18.2Kg/m) ยาว12เมตร ราคา9,400บาท หนัก 218.4กก/เส้น 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

H 200x100 (รุ่นน้ำหนัก 21.3Kg/m) สเป๊กH 200x100x5.5x8mm Q

10.H 200x100x5.5x8mm.

H 200x100x5.5x8(21.3Kg/m)ยาว6เมตร ราคา4,930บาท น้ำหนัก127.8กก/เส้น

H 200x100x5.5x8(21.3Kg/m)ยาว9เมตร ราคา7,400บาท น้ำหนัก191.7กก/เส้น

H 200x100x5.5x8(21.3Kg/m)ยาว12เมตร ราคา9,850บาท หนัก255.6กก/เส้น 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

H 200x150 (รุ่นน้ำหนัก 30.6Kg/m) สเป๊กH 194x150x6x9mm

11.H 194x150x6x9mm.

H 194x150x6x9(30.6Kg/m)ยาว6เมตร ราคา6,980บาท น้ำหนัก 183.6กก/เส้น

H 194x150x6x9(30.6Kg/m)ยาว9เมตร ราคา10,700บาท น้ำหนัก 275.4กก/เส้น

H 194x150x6x9(30.6Kg/m)ยาว12เมตร ราคา14,200บาท หนัก367.2กก/เส้น 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

H 200x200 (รุ่นน้ำหนัก 49.9Kg/m) bks steel สเป๊กH 200x200x8x12mm Q

12.H 200x200x8x12mm.

H200x200x8x12(49.9Kg/m)ย6เมตร ราคา11,600บาท หนัก299.4กก/เส้น

H200x200x8x12(49.9Kg/m)ย9เมตร ราคา17,300บาท หนัก449.1กก/เส้น

H200x200x8x12(49.9Kg/m)ย12เมตร ราคา23,100บาท หนัก598.8กก/เส้น 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

H 200x200 (รุ่นน้ำหนัก 56.2Kg/m) สเป๊กH 200x204x12x12mm พิเศษ

13.H 200x204x12x12mm.

H 200x204x12x12(56.2Kg/m)ยาว6เมตร ราคา16,500บาท หนัก337.2กก/เส้น

H 200x204x12x12(56.2Kg/m)ยาว9เมตร 

H 200x204x12x12(56.2Kg/m)ยาว12เมตร 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

H 200x200 (รุ่นน้ำหนัก 65.7Kg/m)สเป๊กH 208x202x10x16mm พิเศษ

14.H 208x202x10x16mm.

H 208x202x10x16(65.7Kg/m)ยาว6เมตร ราคา18,980บาท หนัก 394.2กก/เส้น 

H 208x202x10x16(65.7Kg/m)ยาว9เมตร

H 208x202x10x16(65.7Kg/m)ยาว12เมตร

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

H 250x125 (รุ่นน้ำหนัก 25.7Kg/m) สเป๊กH 248x124x5x8mm พิเศษ

15.H 248x124x5x8mm.

H 248x124x5x8(25.7Kg/m)ยาว6เมตร ราคา6,600บาท น้ำหนัก 154.2กก/เส้น

H 248x124x5x8(25.7Kg/m)ยาว9เมตร ราคา9,900บาท น้ำหนัก 231.3กก/เส้น

H 248x124x5x8(25.7Kg/m)ยาว12เมตร ราคา13,200บาท หนัก 308.4กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

H 250x125 (รุ่นน้ำหนัก 29.6Kg/m) สเป๊กH 250x125x6x9mm Q

16.H 250x125x6x9mm.

H 250x125x6x9(29.6Kg/m)ยาว6เมตร ราคา6,850บาท น้ำหนัก 177.6กก/เส้น

H 250x125x6x9(29.6Kg/m)ยาว9เมตร ราคา10,300บาท น้ำหนัก 266.4กก/เส้น

H 250x125x6x9(29.6Kg/m)ยาว12เมตร ราคา13,700บาท หนัก 355.2กก/เส้น 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

SM520 ขนาดH 250x125x6x9ย6เมตร ราคา7,800บาท หนัก177.6กก/เส้นSYS 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

H 250x175 (รุ่นน้ำหนัก 44.1Kg/m)สเป๊กH 244x175x7x11mm

17.H 244x175x7x11mm.

H 244x175x7x11(44.1Kg/m)ยาว6เมตร ราคา10,500บาท หนัก 264.6กก/เส้น

H 244x175x7x11(44.1Kg/m)ยาว9เมตร ราคา15,800บาท หนัก 396.9กก/เส้น

H 244x175x7x11(44.1Kg/m)ยาว12เมตร ราคา20,950บาท หนัก529.2กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ  

H 250x250 (รุ่นน้ำหนัก 64.4Kg/m) สเป๊กH 244x252x11x11mm พิเศษ

18. H 244x252x11x11mm.

H 244x252x11x11(64.4Kg/m)ยาว6เมตร ราคา18,900บาท นน 386.4กก/เส้น

H 244x252x11x11(64.4Kg/m)ยาว9เมตร 

H 244x252x11x11(64.4Kg/m)ยาว12เมตร 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

H 250x250 (รุ่นน้ำหนัก 66.5Kg/m) สเป๊กH 248x249x8x13mm พิเศษ

19.H 248x249x8x13mm.

H 248x249x8x13(66.5Kg/m)ยาว6เมตร ราคา20,620บาท น้ำหนัก 399กก/เส้น

H 248x249x8x13(66.5Kg/m)ยาว9เมตร 

H 248x249x8x13(66.5Kg/m)ยาว12เมตร 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

H 250x250 (รุ่นน้ำหนัก 72.4Kg/m) สเป๊กH 250x250x9x14mm Q

20.H 250x250x9x14mm.

H250x250x9x14(72.4Kg/m)ย6เมตร ราคา17,750บาท หนัก434.4กก/เส้น

H250x250x9x14(72.4Kg/m)ย9เมตร ราคา25,100บาท หนัก651.6กก/เส้น

H250x250x9x14(72.4Kg/m)ย12เมตร ราคา33,500บาท หนัก868.8กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

H 250x250 (รุ่นน้ำหนัก 82.2Kg/m)

21.ราคา H 250x255x14x14mm.x6m ราคา21,500บาท โทร.095-232-6296 

H 300x150 (รุ่นน้ำหนัก 32.0Kg/m) สเป๊กH 298x149x5.5x8mm พิเศษQ-Plus

22.H 298x149x5.5x8mm.

H 298x149x5.5x8(32.0Kg/m)ยาว6เมตร 

H 298x149x5.5x8(32.0Kg/m)ยาว9เมตร

H 298x149x5.5x8(32.0Kg/m)ยาว12เมตร 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

H 300x150 (รุ่นน้ำหนัก 36.7Kg/m) สเป๊กH 300x150x6.5x9mm Q

23.H 300x150x6.5x9mm.

H 300x150x6.5x9(36.7Kg/m)ยาว6เมตร ราคา 8,070บาท น้ำหนัก 220.2กก/เส้น

H 300x150x6.5x9(36.7Kg/m)ยาว9เมตร ราคา 12,105บาท น้ำหนัก 330.3กก/เส้น

H 300x150x6.5x9(36.7Kg/m)ยาว12เมตร ราคา 16,140บาท น้ำหนัก 440.4กก/เส้น 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

H 300x200 (รุ่นน้ำหนัก 56.8Kg/m) สเป๊กH 294x200x8x12mm

24.H 294x200x8x12mm.

H 294x200x8x12(56.8Kg/m)ยาว6เมตร ราคา 13,200บาท น้ำหนัก 340.8กก/เส้น

H 294x200x8x12(56.8Kg/m)ยาว9เมตร

H 294x200x8x12(56.8Kg/m)ยาว12เมตร

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

H 300x200(รุ่นน้ำหนัก 65.4Kg/m) สเป๊กH 298x201x9x14mm พิเศษ

25.H 298x201x9x14mm.

H 298x201x9x14(65.4Kg/m)ยาว6เมตร  ราคา17,900บาท นน392.4กก/เส้น

H 298x201x9x14(65.4Kg/m)ยาว9เมตร  

H 298x201x9x14(65.4Kg/m)ยาว12เมตร  

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

H 300x300 (รุ่นน้ำหนัก 84.5Kg/m)สเป๊กH 294x302x12x12mmพิเศษV

26.H 294x302x12x12mm.

H 294x302x12x12(84.5Kg/m)ยาว6เมตร ราคา 26,900บาท น้ำหนัก 507กก/เส้น

H 294x302x12x12(84.5Kg/m)ยาว9เมตร

H 294x302x12x12(84.5Kg/m)ยาว12เมตร

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

H 300x300 (รุ่นน้ำหนัก 87.0Kg/m) สั่งผลิต

27.H 298x299x9x14mm. สั่งผลิต จองข้ามปี

H 300x300 (รุ่นน้ำหนัก 94.0Kg/m) สเป๊กH 300x300x10x15mm

28.H 300x300x10x15mm.

H300x300x10x15(94.0Kg/m)ยาว6เมตร ราคา 20,670บาท หนัก 564กก/เส้น

H300x300x10x15(94.0Kg/m)ยาว9เมตร ราคา 31,000บาท หนัก 846กก/เส้น

H300x300x10x15(94.0Kg/m)ยาว12เมตร ราคา 41,340บาท หนัก 1,128กก/เส้น 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

H 300x300 (รุ่นน้ำหนัก 106Kg/m)สเป๊กH 300x305x15x15mm พิเศษ

29.H 300x305x15x15mm.

H 300x305x15x15(106Kg/m)ยาว6เมตร น้ำหนัก 636กก/เส้น โทรถามราคา

H 300x305x15x15(106Kg/m)ยาว9เมตร น้ำหนัก 954กก/เส้น

H 300x305x15x15(106Kg/m)ยาว12เมตร น้ำหนัก 1,272กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

H 300x300 (รุ่นน้ำหนัก 106Kg/m)สเป๊กH 304x301x11x17mm พิเศษ

30.H 304x301x11x17mm.

H 304x301x11x17(106Kg/m)ยาว6เมตร น้ำหนัก 636กก/เส้น โทรถามราคา

H 304x301x11x17(106Kg/m)ยาว9เมตร  น้ำหนัก 954กก/เส้น

H 304x301x11x17(106Kg/m)ยาว12เมตร น้ำหนัก 1,270กก/เส้น 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

H 350x175 (รุ่นน้ำหนัก 41.4Kg/m)สเป๊กH 346x174x6x9mm พิเศษQ-Plus

31.H 346x174x6x9mm.

H 346x174x6x9(41.4Kg/m)ยาว6เมตร น้ำหนัก 248.4กก/เส้น โทรถามราคา

H 346x174x6x9(41.4Kg/m)ยาว9เมตร น้ำหนัก 372.6กก/เส้น

H 346x174x6x9(41.4Kg/m)ยาว12เมตร น้ำหนัก 496.8กก/เส้น 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

H 350x175 (รุ่นน้ำหนัก 49.6Kg/m)สเป๊กH 350x175x7x11mm Q

32.H 350x175x7x11mm.

H 350x175x7x11(49.6Kg/m) ยาว6เมตร ราคา 10,920บาท น้ำหนัก 297.6กก/เส้น

H 350x175x7x11(49.6Kg/m) ยาว9เมตร ราคา 16,360บาท น้ำหนัก 446.4กก/เส้น

H 350x75x17x11(49.6Kg/m)ยาว12เมตร ราคา 21,820บาท น้ำหนัก 595.2กก/เส้น 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

H 350x175 (รุ่นน้ำหนัก 57.8Kg/m)สเป๊กH 354x176x8x13mm พิเศษQ-Plus

33.H 354x176x8x13mm.

H 354x176x8x13(57.8Kg/m) ยาว6เมตร น้ำหนัก 346.8กก/เส้น โทรถาม

H 354x176x8x13(57.8Kg/m) ยาว9เมตร น้ำหนัก 520.2กก/เส้น

H 354x176x8x13(57.8Kg/m)ยาว12เมตร น้ำหนัก 693.6กก/เส้น 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

H 350x250 (รุ่นน้ำหนัก 69.2Kg/m) สั่งผลิต จองข้ามปี

34.H 336x249x8x12mm. สั่งจองผลิต ข้ามปี 

H 350x250 (รุ่นน้ำหนัก79.7Kg/m) สเป๊กH 340x250x9x14mm Q-Plus

35.H 340x250x9x14mm.

H 340x250x9x14(79.7Kg/m) ยาว6เมตร ราคา 20,500บาท น้ำหนัก 478.2กก/เส้น

H 340x250x9x14(79.7Kg/m) ยาว9เมตร ราคา 30,700บาท น้ำหนัก 717.3กก/เส้น

H 340x250x9x14(79.7Kg/m)ยาว12เมตร ราคา 40,940บาท น้ำหนัก 956.4กก/เส้น 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

H 350x350 (รุ่นน้ำหนัก 106Kg/m) สเป๊กH 338x351x13x13mmพิเศษ 

36.H 338x351x13x13mm.

H 338x351x13x13(106Kg/m) ยาว6เมตร ราคา 30,700บาท น้ำหนัก 636กก/เส้น

H 338x351x13x13(106Kg/m) ยาว9เมตร ราคา 46,000บาท น้ำหนัก 954กก/เส้น

H 338x351x13x13(106Kg/m)ยาว12เมตร ราคา 61,300บาท น้ำหนัก1,272กก/เส้น 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

H 350x350 (รุ่นน้ำหนัก 115Kg/m) สั่งผลิต จองข้ามปี

37.H 344x348x10x16mm. สั่งจองผลิตข้ามปี

H 350x350 (รุ่นน้ำหนัก 131Kg/m) สั่งผลิต จองข้ามปี

38.H 344x354x16x16mm. สั่งจองผลิตข้ามปี

H 350x350 (รุ่นน้ำหนัก 137Kg/m) สเป๊กH 350x350x12x19mm Q-Plus

39.H 350x350x12x19mm.

H350x350x12x19(137Kg/m) ยาว6เมตรราคา 32,550บาท หนัก822กก/เส้น

H350x350x12x19(137Kg/m) ยาว9เมตร ราคา 48,820บาท หนัก1,233กก/เส้น

H350x350x12x19(137Kg/m)ยาว12เมตร ราคา 65,100บาท หนัก1,644กก/เส้น 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

H 350x350 (รุ่นน้ำหนัก 156Kg/m) สั่งผลิต จองข้ามปี

40.H 350x357x19x19mm.  สั่งจองผลิตข้ามปี 

H 400x200 (รุ่นน้ำหนัก 56.6Kg/m)  สเป๊กH 396x199x7x11mm พิเศษQ-Plus V

41.H 396x199x7x11mm.

H 396x199x7x11(56.6Kg/m) ยาว6เมตร ราคา 14,600บาท น้ำหนัก 339.6กก/เส้น

H 396x199x7x11(56.6Kg/m) ยาว9เมตร  ราคา 21,800บาท น้ำหนัก 509.4กก/เส้น

H 396x199x7x11(56.6Kg/m)ยาว12เมตร ราคา 29,100บาท น้ำหนัก 679.2กก/เส้น 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

H 400x200 (รุ่นน้ำหนัก 66Kg/m) สเป๊กH 400x200x8x13mm Q

42.H 400x200x8x13mm.

H 400x200x8x13(66Kg/m) ยาว6เมตร ราคา 14,520บาท น้ำหนัก 396กก/เส้น

H 400x200x8x13(66Kg/m) ยาว9เมตร ราคา 21,770บาท น้ำหนัก 594กก/เส้น

H 400x200x8x13(66Kg/m) ยาว12เมตร ราคา 29,030บาท น้ำหนัก 792กก/เส้น 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

H 400x200 (รุ่นน้ำหนัก 75.5Kg/m)  สั่งผลิต จองข้ามปี

43.H 404x201x9x15mm. สั่งจองผลิตข้ามปี 

H 400x300 (รุ่นน้ำหนัก 94.3Kg/m) สั่งผลิต จองข้ามปี

44.H 386x299x9x14mm. สั่งจองผลิตข้ามปี 

H 400x300 (รุ่นน้ำหนัก 107Kg/m) สเป๊กH 390x300x10x16mm พิเศษ

45.H 390x300x10x16mm.

H 390x300x10x16(107Kg/m) ยาว6เมตร ราคา 27,500บาท น้ำหนัก642กก/เส้น

H 390x300x10x16(107Kg/m) ยาว9เมตร  ราคา 41,230บาท น้ำหนัก963กก/เส้น

H 390x300x10x16(107Kg/m)ยาว12เมตร  ราคา 54,960บาท น้ำหนัก1,284กก/เส้น 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ  

H 400x400 (รุ่นน้ำหนัก 140Kg/m)  สั่งผลิต จองข้ามปี

46.H 388x402x15x15mm. สั่งจองผลิตข้ามปี 

H 400x400 (รุ่นน้ำหนัก 147Kg/m) สั่งผลิต จองข้ามปี

47.H 394x398x11x18mm.  สั่งจองผลิตข้ามปี 

H 400x400 (รุ่นน้ำหนัก 172Kg/m) สเป๊กH 400x400x13x21mm JUMBO

48.H 400x400x13x21mm.

H400x400x13x21(172Kg/m)ยาว6เมตร ราคา 40,250บาท หนัก 1,032กก/เส้น

H400x400x13x21(172Kg/m)ยาว9เมตร ราคา 60,380บาท หนัก 1,548กก/เส้น

H400x400x13x21(172Kg/m)ยาว12เมตร ราคา 80,500บาท หนัก2,064กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

H 400x400 (รุ่นน้ำหนัก 197Kg/m) สั่งผลิต จองข้ามปี

49.H 400x408x21x21mm. สั่งจองผลิตข้ามปี 

H 400x400 (รุ่นน้ำหนัก 232Kg/m) สเป๊กH 414x405x18x28mm พิเศษ 

50.H 414x405x18x28mm.

H 414x405x18x28(232Kg/m) ยาว6เมตร ราคา 59,600บาท น้ำหนัก 1,392กก/เส้น

H 414x405x18x28(232Kg/m) ยาว9เมตร ราคา 89,400บาท น้ำหนัก 2,088กก/เส้น

H 414x405x18x28(232Kg/m)ยาว12เมตร ราคา 119,200บาท น้ำหนัก2,784กก/เส้น 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

H 450x200 (รุ่นน้ำหนัก 66.2Kg/m)  สั่งผลิต จองข้ามปี

51.H 446x199x8x12mm. สั่งจองผลิตข้ามปี 

H 450x200 (รุ่นน้ำหนัก 76Kg/m) สเป๊กH 450x200x9x14mm Q-Plus

52.H 450x200x9x14mm.

H 450x200x9x14(76Kg/m) ยาว6เมตร น้ำหนัก 456กก/เส้น

H 450x200x9x14(76Kg/m) ยาว9เมตร น้ำหนัก 684กก/เส้น

H 450x200x9x14(76Kg/m) ยาว12เมตร น้ำหนัก 912กก/เส้น 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

H 450x200 (รุ่นน้ำหนัก 88.9Kg/m) สั่งผลิต จองข้ามปี

53.H 456x201x10x17mm. สั่งจองผลิตข้ามปี 

H 450x300 (รุ่นน้ำหนัก 106Kg/m) สั่งผลิต จองข้ามปี

54.H 434x299x10x15mm. สั่งจองผลิตข้ามปี 

H 450x300 (รุ่นน้ำหนัก 124Kg/m) สเป๊กH 440x300x11x18mm Q-Plus

55.H 440x300x11x18mm.

H 440x300x11x18(124Kg/m)ยาว6เมตร น้ำหนัก 744กก/เส้น

H 440x300x11x18(124Kg/m)ยาว9เมตร น้ำหนัก 1,116กก/เส้น

H 440x300x11x18(124Kg/m)ยาว12เมตร น้ำหนัก 1,488กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

H 450x300 (รุ่นน้ำหนัก 145Kg/m) สั่งผลิต จองข้ามปี

56.H 446x302x13x21mm.สั่งจองผลิตข้ามปี

H 500x200 (รุ่นน้ำหนัก 79.5Kg/m) สเป๊กH 496x199x9x14mm พิเศษ

57.H 496x199x9x14mm.

H 496x199x9x14(79.5Kg/m) ยาว6เมตร น้ำหนัก 477กก/เส้น

H 496x199x9x14(79.5Kg/m) ยาว9เมตร  น้ำหนัก 715.5กก/เส้น

H 496x199x9x14(79.5Kg/m) ยาว12เมตร  น้ำหนัก 954กก/เส้น 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

H 500x200 (รุ่นน้ำหนัก 89.6Kg/m) สเป๊กH 500x200x10x16mm Q-Plus

58.H 500x200x10x16mm.

H 500x200x10x16(89.6Kg/m)ยาว6เมตร น้ำหนัก 537.6กก/เส้น

H 500x200x10x16(89.6Kg/m)ยาว9เมตร  น้ำหนัก 806.4กก/เส้น

H 500x200x10x16(89.6Kg/m)ยาว12เมตร น้ำหนัก1,075.2กก/เส้น 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

H 500x200 (รุ่นน้ำหนัก 103Kg/m) สั่งผลิต จองข้ามปี

59.H 506x201x11x19mm. สั่งจองผลิตข้ามปี 

H 500x300 (รุ่นน้ำหนัก 114Kg/m) สเป๊กH 482x300x11x15mm พิเศษมาก

60.H 482x300x11x15mm.

H 482x300x11x15(114Kg/m)ยาว6เมตร  น้ำหนัก 684กก/เส้น

H 482x300x11x15(114Kg/m)ยาว9เมตร น้ำหนัก 1,026กก/เส้น

H 482x300x11x15(114Kg/m)ยาว12เมตร น้ำหนัก 1,368กก/เส้น 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ  

H 500x300 (รุ่นน้ำหนัก 128Kg/m) สเป๊กH 488x300x11x18mm

61.H 488x300x11x18mm.

H 488x300x11x18(128Kg/m)ยาว6เมตร น้ำหนัก 768กก/เส้น

H 488x300x11x18(128Kg/m)ยาว9เมตร น้ำหนัก 1,152กก/เส้น

H 488x300x11x18(128Kg/m)ยาว12เมตร น้ำหนัก 1,536กก/เส้น 

โทร095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

H 500x300 (รุ่นน้ำหนัก 150Kg/m) สเป๊กH 494x302x13x21mm พิเศษQ-Plus

62.H 494x302x13x21mm.

H 494x302x13x21(150Kg/m)ยาว6เมตร น้ำหนัก 900กก/เส้น

H 494x302x13x21(150Kg/m)ยาว9เมตร น้ำหนัก 1,350กก/เส้น

H 494x302x13x21(150Kg/m)ยาว12เมตร น้ำหนัก 1,800กก/เส้น 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

H 600x200 (รุ่นน้ำหนัก 94.6Kg/m) สั่งผลิต จองข้ามปี

63.H 596x199x10x15mm. สั่งจองผลิตข้ามปี 

H 600x200 (รุ่นน้ำหนัก 106Kg/m) สเป๊กH 600x200x11x17mm Q-Plus

64.H 600x200x11x17mm.

H 600x200x11x17(106Kg/m) ยาว6เมตร น้ำหนัก 636กก/เส้น

H 600x200x11x17(106Kg/m)ยาว9เมตร น้ำหนัก 954กก/เส้น

H 600x200x11x17(106Kg/m)ยาว12เมตร น้ำหนัก1,272กก/เส้น 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

H 600x200 (รุ่นน้ำหนัก 120Kg/m) สเป๊กH 606x201x12x20mm พิเศษQ-Plus

65.H 606x201x12x20mm.

H 606x201x12x20(120Kg/m) ยาว6เมตร น้ำหนัก 720กก/เส้น

H 606x201x12x20(120Kg/m) ยาว9เมตร น้ำหนัก 1,080กก/เส้น

H 606x201x12x20(120Kg/m)ยาว12เมตร น้ำหนัก1,440กก/เส้น 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

H 600x200 (รุ่นน้ำหนัก 134Kg/m) สเป๊กH 612x202x13x23mm พิเศษJUMBO

66.H 612x202x13x23mm.

H 612x202x13x23(134Kg/m) ยาว6เมตร น้ำหนัก 804กก/เส้น

H 612x202x13x23(134Kg/m) ยาว9เมตร น้ำหนัก 1,206กก/เส้น

H 612x202x13x23(134Kg/m) ยาว12เมตร น้ำหนัก 1,608กก/เส้น 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

H 600x300 (รุ่นน้ำหนัก 137Kg/m) สเป๊กH 582x300x12x17mm พิเศษJOMBO

67.H 582x300x12x17mm.

H 582x300x12x17(137Kg/m) ยาว6เมตร ราคา35,200บาท น้ำหนัก 822กก/เส้น

H 582x300x12x17(137Kg/m) ยาว9เมตร ราคา52,800บาท หนัก1,233กก/เส้น

H 582x300x12x17(137Kg/m)ยาว12เมตร ราคา70,300บาท หนัก1,644กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

H 600x300 (รุ่นน้ำหนัก 151Kg/m) สเป๊กH 588x300x12x20mm พิเศษ

68.H 588x300x12x20mm.

H 588x300x12x20(151Kg/m) ยาว6เมตร ราคา36,900บาท น้ำหนัก 906กก/เส้น

H 588x300x12x20(151Kg/m) ยาว9เมตร ราคา55,300บาท หนัก1,359กก/เส้น

H 588x300x12x20(151Kg/m)ยาว12เมตร ราคา73,690บาท หนัก1,812กก/เส้น

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ  

H 600x300 (รุ่นน้ำหนัก 175Kg/m) สเป๊กH 594x302x14x23mm พิเศษ

69.H 594x302x14x23mm.

H 594x302x14x23(175Kg/m)ยาว6เมตร ราคา44,950บาท นน1,050กก/เส้น

H 594x302x14x23(175Kg/m)ยาว9เมตร ราคา67,500บาท นน1,575กก/เส้น

H 594x302x14x23(175Kg/m)ยาว12เมตร ราคา89,900บาท นน2,100กก/เส้น 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

H 700x300 (รุ่นน้ำหนัก 166Kg/m)สั่งผลิต จองข้ามปี

70.H 692x300x13x20mm. สั่งจองผลิตข้ามปี 

H 700x300 (รุ่นน้ำหนัก 185Kg/m) สเป๊กH 700x300x13x24mm JUMBO

71.H 700x300x13x24mm.

H 700x300x13x24(185Kg/m) ยาว6เมตร น้ำหนัก 1,110กก/เส้น

H 700x300x13x24(185Kg/m) ยาว9เมตร น้ำหนัก 1,665กก/เส้น

H 700x300x13x24(185Kg/m)ยาว12เมตร น้ำหนัก2,220กก/เส้น 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

H 800x300 (รุ่นน้ำหนัก 191Kg/m) สั่งผลิต จองข้ามปี

72.H 792x300x14x22mm. สั่งจองผลิตข้ามปี 

H 800x300 (รุ่นน้ำหนัก 210Kg/m) สเป๊กH 800x300x14x26mm JUMBO

73.H 800x300x14x26mm.

H 800x300x14x26(210Kg/m) ยาว6เมตร น้ำหนัก 1,260กก/เส้น

H 800x300x14x26(210Kg/m) ยาว9เมตร น้ำหนัก 1,890กก/เส้น

H 800x300x14x26(210Kg/m)ยาว12เมตร น้ำหนัก2,520กก/เส้น 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ 

H 900x300 (รุ่นน้ำหนัก 213Kg/m)  สั่งผลิต จองข้ามปี

74.H 890x299x15x23mm. สั่งจองผลิตข้ามปี 

H 900x300 (รุ่นน้ำหนัก 243Kg/m) สเป๊กH 900x300x16x28mm JUMBO ใหญ่สุด

75.H 900x300x16x28mm.

H 900x300x16x28(243Kg/m) ยาว6เมตร น้ำหนัก 1,458กก/เส้น

H 900x300x16x28(243Kg/m) ยาว9เมตร น้ำหนัก 2,187กก/เส้น

H 900x300x16x28(243Kg/m)ยาว12เมตร น้ำหนัก2,916กก/เส้น 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

H 900x300 (รุ่นน้ำหนัก 286Kg/m) สั่งผลิต จองข้ามปี

76.H 916x302x18x34mm. สั่งจองผลิตข้ามปี 

 

 

 

 

 

กลุ่มลูกค้าของเราเริ่ม 19/2/59

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้49
mod_vvisit_counterเมื่อวาน211
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้928
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1032
mod_vvisit_counterเดือนนี้5100
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4651
mod_vvisit_counterทุกวัน377771

We have: 6 guests online
Your IP:: 44.213.60.33
 , 
Today: ก.ค. 25, 2024
 
 

 

thaiflag small  Thailand